PLADSANVISNINGEN

PLADSANVISNINGEN

Kontakt:

Du bedes anvende den Digitale Pladsanvisning istedet. Her her du mulighed for følgende:

 • skrive dit barn til venteliste
 • godkende/bekræfte et fremsendt tilbud
 • udmelde dit barn
 • søge om økonomisk fripladstilskud

Pladsanvisningen er åben for personlig og telefonisk kontakt på følgende tidspunkter:

 • Mandag - onsdag:  10:00 - 14:00
 • Torsdag                 13:00 - 17:00
 • Fredag                   10:00 - 12:00    

Svarfrister:

Alle henvendelser til Pladsanvisningen besvares inden 7 arbejdsdage efter henvendelsen er modtaget. Enten i form af en afgørelse eller kvittering for modtagelsen (med oplysning om, hvornår der kan forventes en afgørelse). Hvis det ikke er muligt at træffe en afgørelse indenfor 7 arbejdsdage kan det skyldes, at der mangler oplysninger til sagen så der kan træffes en afgørelse.

Ved digital ansøgning om dagtilbudsplads, vil der automatisk blive kvitteret for ansøgningen. Tilbud om en plads i dagpleje eller en af institutionerne sker i god tid inden behovsdatoen.

Pladsanvisningens opgaver er blandt andet:

 • Råd og vejledning vedrørende digital opskrivning af dit barn
 • Tilbyde vuggestueplads, dagplejeplads og børnehaveplads
 • Administration af tilskud til privat pasning
 • Beregning af forældrebetaling for børn der bliver passet i Mariagerfjord Kommunes dagtilbudsordninger.
 • Beregning af økonomisk friplads
 • Ind- og udmeldelse af pladser i skolernes skolefritidsordninger.
 • Udarbejdelse af prognoser i dagtilbuddet. Følgende prognoseværktøj anvendes blandt andet.

Kontakt Pladsanvisningen for generelle spørgsmål via e-mail
pladsanvisningen@mariagerfjord.dk.

Kontaktpersoner fordelt efter skoledistriktsområder

Du kan tage direkte kontakt til den person i Pladsanvisningen, som anviser pladser i jeres barns skoledistrikt.

Hadsund og Havbakke skoledistrikt. Herudover prognose og kapacitets styring.

Bymarkskolen,  Rosendalskolen samt Valsgaard Skoledistrikt. Herudover pasning på tværs af kommunegrænser.

Mariager, Assens samt Arden skoledistrikt. Herudover pasning på tværs af kommunegrænser.

Privat børnepasning og private institutioner varetages såvel administrativt som med tilsyn af:

Alle Skolefritidsordninger, ind- og udmeldelser


Sidst opdateret: 15-04-2015

KONTAKT


Pladsanvisningen

Fjordgade 5

9550 Mariager

Tlf. 97 11 30 00

Mail til pladsanvisningen 

Send sikker e-mail 
Mail via borger.dk


Postadresse

Nordre Kajgade 1

9500 Hobro

Att: Pladsanvisningen

Telefontider
og åbningstider

Mandag - onsdag 10.00-14.00

Torsdag 13:00-17.00

Fredag 10:00-12.00


Lene Bille

Tlf. 97113284


Om Cookies

Hjælp os til at blive bedre