Digital post - Hvad skal du gøre?

Alle borgere over 15 år, der har et CPR-nummer, skal som udgangspunkt kunne modtage Digital Post fra det offentlige.


Se mere

Trafik og Veje

Læs blandt andet om trafiksikkerhed, cykelstier og tilgængelighed. Du kan også finde infos om stier og vedligeholde af veje samt indberette fejl og mangler på veje, lyskryds og væltede træer.

Se mere

Sagsbehandling og svarfrister

Vi ønsker en hurtig sagsbehandling, der giver borgeren svar hurtigst muligt. Vores sagsbehandlingstider er i flere tilfælde væsentligt hurtigere end den fastsatte frist.
Se mere
Skraldemænd der henter affaldsbeholdere til skraldebil

Affald

Her kan du blandt andet indberette, hvis du ikke har fået tømt dine affaldsbeholdere, bestille en miljøkasse, bestille en ekstra, en større eller en mindre beholder til restaffald eller genbrug, samt se hvornår du får tømt dine beholdere.


Glad dreng med en bold.

Børn, unge og familie

Find informationer om tilbud til småbørn, skolebørn, unge og deres familier. Læs om muligheder ved behov for særlig støtte, valg af uddannelse eller pasningstilbud.
Jobcenter20blaa20bagg20jpg

Jobcenter Mariagerfjord

Jobcenter Mariagerfjord er indgangen til job, hvis du er ledig. Få mere information om vores telefon- og åbningstider og hvad du kan få hjælp til i Jobcentret.149961_jbr_15__JBR6253_ImageResizer

Borgerrådgiver

Hos borgerrådgiveren kan du få uvildig rådgivning om sagsbehandlingen og vejledning til, hvordan du kommer videre med din sag.

Nyeste dagsordner og referater


Udvalget for Sundhed og Omsorg
30-08-2021 Dagsorden Læs
Byrådet
25-08-2021 Dagsorden Læs
Handicaprådet
17-08-2021 Referat Læs
Handicaprådet
16-08-2021 Referat Læs