Hjemmesygepleje


Hjemmesygepleje er vejledning og sygepleje samt behandling, som en læge har bestilt. Det kan være hjælp til at administrere medicin, sårpleje, pleje af døende, vejledning og hjælp ved urininkontinens. Hjemmesygepleje kan ydes hele døgnet, alle ugens dage, hvis der er behov for det.

Hvem kan bestille hjemmesygepleje?

Alle borgere, der opholder sig i Mariagerfjord Kommune kan få gratis hjemmesygepleje efter behov. Du kan få hjemmesygepleje, hvis en læge har bestilt det hos Visitation og Myndighed. Det kan være din egen praktiserende læge, speciallæge eller sygehus. Derudover kan du selv, dine pårørende eller hjemmeplejens personale også tage kontakt til Visitation og Myndighed.

Læs information om digitale låseenheder.

Tilsyn

Tilsynsrapport udført af Styrelsen for patientsikkerhed for Sygeplejen Øst, kan læses ved at klikke her.

Hjemmesygepleje

Kommunens akutteam består af sygeplejersker, der har til formål at hjælpe hos borgere, hvor akut opstået sygdom kræver en ekstra indsats. Formålet er at undgå indlæggelser, hvor det er muligt. Tilbuddet gælder alle borgere over 18 år. Det er læge, visitation eller kommunens hjemmepleje/sygepleje, der vurderer, om akutteamet skal tilknyttes en borger.

Har du brug for at kontakte akutteamet, kan det ske på tlf. 29 23 78 63.

Kompressionsstrømper er en lægeordineret behandling. Måltagningen i kommunen foretages af specialuddannede sygeplejersker.

Hvis du har brug for hjælp til støttestrømper skal du kontakte:

Mariagerfjord Vest:
Sygeplejerske Hanne Stevn Larsen
Brogade 3
9500 Hobro
tlf.: 20 34 56 30
Træffetid: Onsdag kl. 08.00-14.00

Mariagerfjord Øst:
Sygeplejerske Mette Harpøth Pedersen
Vestergade 4
9560 Hadsund
 Tlf.: 20 34 55 18
Træffetid: Onsdage kl. 8.00 - 14.00.

Kontakt på andre dage skal ske til visitator. Ved problemer eller genbestilling kan man kontakte visitationen på 97 11 34 49 mellem kl. 8 og 12 på alle hverdage.

Vidste du at over 70 % af alle inkontinente kan opnå at blive tørre igen?

Omkring 400.000 danskere skønnes at lide af inkontinens. Desværre går mange med det uden at søge hjælp – men der kan gøres noget. Ofte kan inkontinens afhjælpes med enkle midler. Inkontinens kan skyldes flere ting, og derfor er det også vigtigt at forsøge at finde årsagen hos den enkelte person, så man finder frem til de rette metoder og eventuelle hjælpemidler. 

Mariagerfjord Kommunes inkontinenssygeplejerske tilbyder:

  • Rådgivning og vejledning til alle inkontinente borgere i Mariagerfjord Kommune.
  • Udredning af inkontinens, hvilket bl.a. omfatter samtale og afklaring af behov for videre undersøgelser.
  • Rådgivning og vejledning hvis du lider af forstoppelse eller af sivende afføring.

Det er muligt at søge om hjælpemidler til at afhjælpe inkontinensproblemer. Det kræver blandt andet en undersøgelse hos lægen.
Mail eller ring og få en snak om dit problem og træf eventuelt aftale om et besøg for at få råd og vejledning. Sammen med kontinenssygeplejersken kan du starte udredningen.

Du kan kontakte Kontinenssygeplejerske:

Louise Pilgaard Rosenqvist
louro@mariagerfjord.dk
Tlf. 51 50 52 44

Du er blevet benamputeret og skal nu hjem og i gang med en ny hverdag. I den forbindelse kan der opstå spørgsmål.

For at hjælpe dig, har vi samlet en række oplysninger, der kan gøre det lettere for dig og dine pårørende at orientere jer i hvem, der tilbyder hvilken hjælp.

Du kan finde en elektronisk udgave på www.aalborguh.rn.dk.

Hent pjecen med uddybende information om benamputation.

Kontakt


Hjemmesygeplejen


Distrikt Øst (Hadsund)
tlf. 97 11 56 60

Distrikt Vest (Hobro) 
tlf. 97 11 56 60

Opdateret 23.03.22    Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?