Demenscenter Skovgården


Demenscenter Skovgården ligger tæt på Hadsund by i kanten af skoven og ikke langt fra fjorden.

Boligerne

Demenscenter Skovgården har 66 demensboliger og to aflastningsstuer med ingen/begrænset stimuli, fordelt på syv levebo - miljøer. Der er etableret en pårørende stue, hvor pårørende ved behov kan overnatte for et mindre beløb.

Aktiviteter

Bo-miljøerne er en selvstændig boform med åbent hjemligt miljø, hvor der tilbydes støtte til livet. Der tilbydes pleje ud fra medbestemmelse og selvbestemmelse.

Demenscenter Skovgården har et tilknyttet dagcenter, for centerets beboere. Her tilbydes mange forskelligartede aktiviteter samt mulighed for træning i fysioterapilokalerne.

Derudover er der også aktivitetscenter Krogen som er et tilbud til udeboende borgere med demens. Borgerne tilbydes her mulighed for at deltage i aktiviteter, for så vidt muligt at bibeholde en hverdag, der er så normal og sammenligneligt med borgerens tidligere hverdag, som muligt. Ud fra borgerens behov tilbydes træning med sociale og fysiske elementer. Tilbuddet kræver visitering.

På centeret arbejdes der meget med brugen af musik. Dette for at skabe meningsfyldte aktiviteter for vores borgere med demens.

Der er faguddannet køkkenpersonale i hver bo-enhed, som tilbereder maden fra bunden. Det giver dejlige dufte og stimulerer sanserne, beboerne har mulighed for at hjælpe til, i det omfang det er muligt.

En af bo-enhederne har en hund, der hedder Buster.

Der køres mange ture med centerets bus især i lokalområdet.

Vi har 20 frivillige, der kaldes Skovgårdens Venner. De arrangerer aktiviteter til gavn for centerets beboere, ofte i samarbejde med personalet.

Demenscenterets vision

På Demenscenter Skovgården skaber vi en god hverdag for beboere og personale ved at være åbne, vise respekt for og have tillid til det enkelte menneske. Udgangspunktet for livet på Demenscenter Skovgården er, at beboerne skal kunne leve det hverdagsliv, de ønsker og magter. Beboerne har reel selv- og medbestemmelse, og vi har respekt for, at beboeres valg og fravalg kan være meget forskellige. Beboere og personale er knyttet til mindre bo-enheder. Beboerne kan dog til hver tid frit vælge, hvor meget og hvordan de vil deltage i fællesskabet i deres bo-enhed og i andre interessefællesskaber. Personalet samarbejder på tværs af faggrænser, når hverdagens opgaver skal løses.

Demenscenter Skovgården arbejder kontinuerligt med brugen af Marte Meo. Metoden er en anerkendende måde at kommunikere med hinanden på. Vi skaber en god hverdag for borgerne med demens, hvor vi tager udgangspunkt i deres livshistorie. Nærvær prioriteres højt, og tingene sker på beboernes præmisser. Musik og sang er en stor del af hverdagen på Demenscenter Skovgården.

Her kan du læse mere om Tema om musik og demens.

Her kan du læse mere om Marte Meo metoden.

Husleje og depositum

Huslejen er på minimum 4.683,50 kr. alt efter størrelse. Indskuddet er på minimum 10.440 kr.

Tilsynsrapport

Hent og læs tilsynsrapporten for Skovgården.

Læs rapporten for uanmeldt tilsyn på plejecentret.

Aktivitetscenter Krogen

Et dagtilbud til hjemmeboende borger med demens.

Dagsrytme

Hverdagen på aktivitetscenter Krogen er opdelt i faste dagsrytmer.

Formiddag

Vi starter hver dag med at synge et par sange, hvorefter vi drikker en kop kaffe/te, spiser en ostemad, hygger og snakker om dagens program.

Middag

For det meste spiser vi rugbrød med på-læg, men vi kan også ta’ et par hotdogs eller lignende. Én gang om ugen laver vi varm mad.

Eftermiddag

Afhængig af vejr og temperament går vi en tur, hygger, tager en middagslur, spil-ler spil osv. Vi afslutter dagen med en kop kaffe.

Priser

Det koster 30,- kr. om dagen for måltiderne og kaffe/te/saft. Betaling afregnes 1 gang om måneden.

Transport til og fra Krogen

Hvis du/I har behov for kørsel, så er der 2 takster pr. måned:

 • 1 - 3 gange pr. uge: 286,- kr. pr. måned.
 • 4 - 5 gange pr. uge: 372,- kr. pr. måned.

Oprettelse af kørselsordning tager 5 hverdage.

Aktiviteter

Kreative aktiviteter

Vi laver mange forskellige kreative aktiviteter som blandt andet:

 • at male og laver dekorationer og pynt, ofte med udgangspunkt i årstidens begivenheder
 • at synge sang og spille musik
 • at lave diverse praktiske opgaver både inde og udenfor

Udendørs

Vi er ofte ude at gå ture for eksempel skoven. Når vejret og lysten er til det, kører vi en tur i Skovgårdens bus.

Priser

Det koster 20,- kr. pr. tur at køre med Skovgårdens bus, og det afregnes 1 gang om måneden.

Åbningstider og kontakt

Mandag: 9:30 - 14:30
Tirsdag: 9:30 - 14:30
Onsdag: 9:30 - 14:30
Torsdag: 9:30 - 14:30
Fredag: 9:30 - 14:00
(Fredag i lige uger: 9:30 - 13:00)

OBS: Vi har lukket på helligdage

Har du spørgsmål til vores tilbud, så kontakt os tlf. 29 12 67 87.

Billeder fra Demenscenter Skovgården • Skovgården
 • Lakseruller
 • Citronfromage
 • Købmandsgård
 • Malet dør
 • Haven
 • Demenscenter Skovgården Stol sofabord Under Bøgen

Kontakt


Demenscenter Skovgården


Centerleder
Dorte Lynge
Tlf.: 97 11 47 17

Opdateret 14.09.21    Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?