Aktiviteter


Aktivitetscentre

Der findes aktivitetscentre flere steder i kommunen i forbindelse med plejecentre og ældreboliger.

I Solgårdscenteret er der både dagcenter, cafe og ældreboliger. Huset er samlingssted for både foreninger og beboerne fra de ca. 50 omkringliggende ældreboliger.  Alle er velkomne på Solgårdscenteret.

I Cafeen kan der bl.a. købes kaffe med brød eller en lun ret alle hverdage.

Dagcenteret tilbyder individuel træning, udflugter, madlavning, spil og forskellige festlige arrangementer. 

Dagcenteret har åben alle ugens hverdage. Man skal visiteres til kørsel til dagcenteret.

Kulturhuse

Mariagerfjord Kommune har et bredt spekter af Kulturhuse, hvor borgerne kan mødes, og hvor foreninger og andre kan finde gode rammer for oplevelser.


De fleste kulturhuse er drevet af ildsjæle med støtte fra kommunen.
Biecentret er et aktivitets- og kulturhus, som er centralt beliggende i Hobro. 
Centret er en del af det tidligere Bies Bryggeri, som nu er fredet. 

Biecentret er kommunalt. Der er valgt et centerråd, som er medansvarlig for den brugerstyrede del af driften. Centerrådet arrangerer bl.a. aktiviteter og arrangementer i centret.

Adresse: Nordvestvej 4 (og Adelgade 26), 9500 Hobro
Daglig leder: Simon Griis tlf. 97 11 52 60

Lejebetingelser - Det Røde Pakhus

Beskrivelse af faciliteten:
Pakhuset er en kommunal bygning beliggende på sydkajen på Hobro havn. Det Røde Pakhus er en rå, rustik og uopvarmet lagerbygning, der kan anvendes til diverse arrangementer, såsom udstillinger, koncerter m.v. Bygningen udlejes kun til aktiviteter i sommerhalvåret, og kan ikke anvendes i perioden 1.november – 1.marts, hvor der er lukket for vandet. Foreninger og andre grupper kan låne pakhuset mod gebyr, såfremt arrangementet er offentligt tilgængeligt (evt. med entre).

Der forefindes en flytbar scene (ca. 60 m2), samt borde og stole til ca. 200 personer. Huset kan rumme op til 150 personer ved bordopstilling og 400 personer til koncerter m.v. Der forefindes toiletter, men der er ingen varmeanlæg. Gasvarmere kan evt. lånes. Desuden er der et minikøkken. Låneren sørger selv for alt det praktiske og er ansvarlig for rengøring m.v. Borde og stole kan anvendes frit, men skal efterlades rengjorte. Ved opstart påhviler det lejeren at tjekke husets standard.

Strømforsyning: 63 A 

Retningslinjer for leje:

 • Som udgangspunkt  udlejes Det Røde Pakhus på havnen i Hobro til foreninger, institutioner, organisationer  til offentlige arrangementer. 
 • Huset udlejes ikke til kommercielle formål (outlet- eller loppemarkeder), hvor salg er hovedformålet.
 • Private kan ikke leje Pakhuset til fester m.v.
 • Lejegebyret er flg.:
  1. døgn (24 timer) 1000 kr.
  Flg. døgn    500 kr.
 • Lejegebyret inkluderer forbrug af elektricitet og vand.
 • Den maksimale periode for leje er 15 døgn.
 • Mariagerfjord Kommune kan disponere over Pakhuset til kommunale formål, herunder midlertidig opbevaring m.v.
 • Arrangementet skal være offentligt tilgængeligt. 
 • Bookning kan max. ske 2 år før arrangementet. Bookning foregår online, og kommunen udsender ca. en uge inden  arrangementets afholdelse faktura på lejeudgiften
 • Det påhviler lejeren at afhente nøgler og regulativ i Byrådssekretariatet, Ndr. Kajgade 1, Hobro. Nøgle skal afhentes i Byrådssekretariatets åbningstid, dog tidligst 2 døgn før lejeperioden. Der kvitteres for modtagelse. Pakhuset bookes/afleveres aflåst og i rengjort og ryddelig stand . Såfremt der efterfølgende pågår ekstra omkostninger til rengøring, ødelagte effekter m.v., kan kommunen fremsende faktura på dette.
 • Efter udleje foretages et teknisk sericetjek.
 • Lejeren har det fulde ansvar for spiritusbevilling, hærværk i og omkring huset, samt evt. støjgener for naboer m.v. Lejeren skal sikre dialog/tilladelse fra Beredskabet, såfremt arrangementet har en størrelse der kræver dette (+ 150 prs.)
 • Lejeren skal være en forening, institution, organisation m.v., der har tilhørsforhold i Mariagerfjord Kommune. 
 • Afbookiningsfrist: 4 uger før arrangementet afholdes.
Leje: Kultur og Fritid - Dorte Pedersen - 97 11 35 03 - dojo1@mariagerfjord.dk
Nordjyllands Beredskab: mail@nobr.dk - 70 15 15 14 
Afhentning af nøgle: Sarah Brandt Lautirsen –  97113015 – salau@mariagerfjord.dk
Teknisk service: Jørgen Wittemkamp – 29 23 78 25

Online booking

*** Desværre virker online booking ikke i øjeblikket - Ved ønske om leje kontakt Dorte Pedersen - 97 11 35 03 - dojo1@mariagerfjord.dk. ***

 • Opret dig som lejer på knappen - HUSK at oplyse emailadresse, da du får tilsendt et login
 • Log ind med tilsendte loginoplysninger
 • Book på kalenderen nedenfor
 • I feltet "Beskrivelse" SKAL udfyldes følgende:
  - Lejer (skriv navn på forening/institution)
  - Kontaktperson - mail og telefon
  - CVR-nr/CPR-nr
  - Tidsrum for arrangementet
  - Arrangementets art/formål

Hent privatlivspolitik.


Mariagerfjord Kommune har 23 forsamlingshuse, der geografisk er fordelt i hele kommunen. Forsamlingshusene er selvejende/ foreninger, og modtager et symbolsk tilskud fra kommunen. 

Forsamlingshusene er organiseret i Forsamlingshusenes Samråd, der er husenes talerør overfor kommunen m.v.

Læs mere og se en oversigt over forsamlingshusene på Landdistrikternes hjemmeside. 

I Hadsund Kulturcenter er der bl.a. bibliotek, biograf, diverse foreninger og lejelokaler. 

Læs mere på Kulturcentrets hjemmeside.


Medborgerhuset er en selvejende institution som får kommunalt tilskud, beliggende i Hobro midtby. Huset anvendes af mange foreninger og grupper til møder, kurser og andre aktiviteter. 

Foreninger kan låne lokaler gratis efter aftale med husets leder.

Læs mere på Hobro Medborgerhus på husets hjemmeside.


Adresse: Skibsgade 28, 9500 Hobro.
Det tidligere ishus - tilknyttet det nedlagte Bies Bryggeri - er beliggende ved Vester Fjord i den smukke Bies Have. Huset blev i starten af dette århundrede renoveret med bl.a. støtte fra Kulturarvstyrelsen med henblik på anvendelse som kulturhus.

I Ishuset er der 2 musikøvelokaler, et lille musikstudie samt et caféområde, der kan anvendes til møder, foredrag, teater, koncerter m.v. Ishuset kan lånes gratis til disse formål.

Mariagerfjord Kulturskole varetager den praktiske administration af huset og anvender ligeledes bygningen til undervisning og koncertaktiviteter. Desuden er der etableret en forening "Live Musik i Ishuset", der arrangerer  koncerter i cafeen.

Læs mere om booking af Ishuset på Mariagerfjord Kulturskoles hjemmeside. 


Adresse: Nordvestvej 4 (Adelgade 26), 9500 Hobro
Den daglige ledelse: Mariagerfjord Kulturskole tlf. 97 11 57 20.
I Kulturhuset i Arden er der bl.a. bibliotek, diverse foreninger og lejelokaler. 

Læs mere på Kulturhusets hjemmeside. 

Oue Idræt og Kultur kan anvendes af foreninger og grupper til møder, kurser, sammenkomster og andre aktiviteter.

Adresse: Savværksvej 9, 9500 Hobro. 

Daglig kontakt: Bente Hansen, tlf. 23 21 73 15 og mail: laurits.hansen@mail.tele.dk.

Kontakt


Sundhed og Omsorg Sekretariat


Postadresse
Nordre Kajgade 1
9500 Hobro
 
Telefontider
Mandag-onsdag 8.00-15.30
Torsdag 8.00-17.00
Fredag 8.00-12.00

Åbningstider
Mandag-onsdag 10.00-15.30
Torsdag 10.00-17.00
Fredag 10.00-12.00

Opdateret 14.09.21    Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?