Opkvalificering


Opkvalificering

Virksomhedspraktik er en rigtig god mulighed for dig, der:

  • vil have foden inden for i en bestemt virksomhed

  • vil have noget joberfaring

  • vil prøve dig selv af inden for nyt fagligt område

  • vil vedligeholde dine kompetencer inden for et givent område

Du har ret til selv at finde en virksomhedspraktik, men du kan også få hjælp fra dit jobcenter.

Økonomi for dig og virksomheden

For virksomheden er din arbejdskraft uden udgifter i praktikperioden, og du får selv udbetalt, hvad der svarer til din dagpengesats. Hvis din praktikplads ligger langt væk, vil du kunne få befordringsgodtgørelse.

Hvor og hvor længe?

En virksomhedspraktik kan enten være hos en privat eller offentlig arbejdsgiver. Du har ret til at finde en virksomhedspraktik allerede fra din første ledighedsdag og du må gerne komme i flere virksomhedspraktikker, dog kun maksimalt 4 uger ved den samme virksomhed.

Er du dimittend og har du ikke haft ordinært arbejde efter uddannelse, har du mulighed for at komme i virksomhedspraktik i op til 8 uger i den samme virksomhed.

Du kan ikke komme i virksomhedspraktik i den virksomhed, hvor du senest har været ansat.

Du bruger af din dagpengeperiode under en praktik, og de timer, du arbejder tæller ikke i optjeningen af en ny dagpengeperiode. Derfor er det vigtigt, at en virksomhedspraktik fører dig tættere på job, enten ved afklaring, opkvalificering eller begge dele.

Hvad skal du selv og virksomheden gøre?

Har du selv fundet en virksomhedspraktik, skal du kontakte dit jobcenter, så virksomheden kan godkendes som praktiksted og du kan få lavet en jobplan. Du må ikke starte i praktik, før dit jobcenter har godkendt praktikken og du har modtaget en jobplan.

Arbejdsgiver skal sende en anmodning til jobcentret om at få dig i virksomhedspraktik. Anmodningen sendes digitalt på www.vitas.bm.dk.

Sådan får du en god praktik

Det er vigtigt, at du inden virksomhedspraktikken taler med virksomheden om, hvad I forventer af praktikperioden. Det gør det nemmere for arbejdsgiver at tilbyde dig relevante opgaver og giver dig mulighed for at få en meningsfuld virksomhedspraktik.

Du skal være jobsøgende, imens du er i praktik, med mindre andet er aftalt med dit jobcenter.

En løntilskudsansættelse er en god mulighed for dig og virksomheden til at opkvalificere dig inden for relevante opgaver i en jobfunktion. Du kan udvide dit netværk, dine kompetencer, og er du nyuddannet, kan en ansættelse med løntilskud give dig erfaring til dit CV og en vej til dit første job.

Du kan komme i løntilskud i enten en privat virksomhed eller i en offentlig virksomhed.

En stor andel af løntilskudsansættelser i private virksomheder fører til efterfølgende ordinær ansættelse. Du kan se, hvor stor en andel går i ordinær ansættelse efter en løntilskudsperiode her.

Økonomi for dig og virksomheden

I et privat løntilskud modtager du almindelig løn fra virksomheden i perioden og der skal laves ansættelseskontrakt på din ansættelse. Virksomheden får et tilskud til din løn på fra Jobcentret. Du kan se den aktuelle sats her. Eventuel kørselsgodtgørelse skal trækkes fra i skat.

I et offentligt løntilskud får du en ydelse fra arbejdsgiver, der svarer til din dagpengesats. Virksomheden får et tilskud til din løn, og du kan se satsen her.

Hvor og hvor længe?

En ansættelse med privat løntilskud kan maksimalt bevilges i 6 mdr., og varigheden af en bevilling er altid afhængig af en konkret vurdering fra jobcentret. Løntilskud i en offentlig virksomhed kan maksimalt bevilges i 4 mdr.

Du skal have været ledig i 26 uger for at have ret til ansættelse med løntilskud, medmindre du:

  • er over 50 år eller

  • er ufaglært eller

  • er enlig forsørger

Der skal være en rimeligt forhold mellem ordinært ansatte i virksomheden og personer i løntilskud. Du kan få mere information herom ved dit jobcenter.

Betingelser

Man kan ikke komme i løntilskud i den virksomhed, man senest har været ansat i eller i virksomhed ejet af ægtefælle. Dertil må en løntilskuds-ansat ikke erstatte almindeligt ansatte i virksomheden.

Hvad skal du selv og virksomheden gøre?

Har du selv fundet en virksomhed, hvor der er mulighed for ansættelse med løntilskud, skal du kontakte dit jobcenter, så virksomheden kan godkendes og du kan få lavet en jobplan. Du må ikke påbegynde et løntilskud, før dit jobcenter har godkendt virksomheden og du har modtaget en jobplan.

Arbejdsgiver skal sende en anmodning til jobcentret om at få dig i ansættelse med løntilskud. Anmodningen sendes digitalt på www.vitas.bm.dk.

Sådan får du en god ansættelse med løntilskud

Det er vigtigt, at du inden ansættelsen taler med virksomheden om, hvad I forventer af perioden. Det gør det nemmere for arbejdsgiver at tilbyde dig relevante opgaver og giver dig mulighed for at få en meningsfuld ansættelse med løntilskud.

Du skal være jobsøgende, imens du er ansat med løntilskud, med mindre andet er aftalt med dit jobcenter.

Isbryderordningen har til formål at give nyuddannede med et handicap mulighed for at få erhvervserfaring inden for det område, som deres uddannelse har kvalificeret dem til. Dette gælder, uanset om uddannelsen er erhvervsfaglig eller teoretisk.

Mange personer med et handicap har ikke haft samme muligheder som andre for at få erhvervserfaring før eller under uddannelsen. Derfor kan der gives løntilskud ved ordinær ansættelse på en arbejdsplads, når jobbet er inden for det område, som uddannelsen har kvalificeret til. Under Isbryderordningen kan arbejdsgiveren i en periode på op til 12 måneder få tilskud til den nye medarbejders løn.

Læs mere her og kontakt os, hvis du tror, ordningen kan være relevant for dig.

Du kan have ret til jobrettede kurser under ordningen for 6 ugers jobrettet uddannelse. Det er din A-kasse, der vurderer, om du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse.

Se mere på Styrelsens for Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside.

Er du over 25 år og er du ufaglært eller har du en forældet uddannelse - det vil sige en uddannelse, som du ikke har brugt de seneste 5 år? Så har du mulighed for at uddanne dig samtidig med, at du modtager en almindelig løn.

En uddannelse sikrer dig bedre jobmuligheder i fremtiden og en mere attraktiv løn i dine ansættelser. Som voksenlærling får du en løn, der svarer til fagets mindsteløn for ufaglærte, og virksomheden kan få tilskud til din løn. Har du relevant erhvervserfaring, kan du muligvis få din uddannelsesperiode forkortet.

Du kan læse mere om ordningen her, og du kan også høre mere om netop dine muligheder ved at tale med dit jobcenter, der meget gerne vil hjælpe dig med at undersøge, om ordningen kan være noget for dig. 

Ønsker du at udvide dine kompetencer og få papir på dem?

Uddannelsesløftet er en mulighed for dig, der ønsker at tage en erhvervsuddannelse som voksen. Hvis du er fyldt 30 år, får dagpenge og er ufaglært eller faglært med en forældet uddannelse (en uddannelse som ikke er brugt de seneste fem år), kan du blive faglært. Det betyder, at du enten kan tage en erhvervsuddannelse eller et trin i en erhvervsuddannelse.

Du kan altså tage en erhvervsuddannelse, mens du er ledig for at styrke dine muligheder for at komme tilbage på arbejdsmarkedet.

Under uddannelsen får du 80 % af din dagpengesats. Hvis uddannelsen er inden for et område, hvor der er mangel på arbejdskraft, kan du modtage din fulde dagpengesats.

Hvis du er interesseret, kan du kontakte dit jobcenter, og sammen kan I finde ud af, hvilken erhvervsuddannelse der er relevant, og hvornår din uddannelse kan starte. Uddannelsen skal som udgangspunkt være gennemført indenfor din dagpengeperiode.

Video virksomhedspraktik

Opdateret 29.07.20    Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?