Jobcenter Mariagerfjord


Vi er indgangen til job, hvis du er ledig. Vi rådgiver dig til en god jobsøgning, giver dig indsigt i arbejdsmarkedets forskellige arbejdspladser og kan hjælpe med kontakten til virksomheder.

Ny obligatorisk pensionsordning fra 1. januar 2020

Fra den 1. januar 2020 vil borgere, der modtager overførselsindkomst, få en større pensionsopsparing. Ordningen hedder Obligatorisk Pensionsordning.
 
Det er vigtigt at spare op til pension – også når du i en periode af dit liv modtager en ydelse fra det offentlige. Derfor vil du fra den 1. januar 2020 få en ny obligatorisk pensionsordning, når du modtager sygedagpenge, uddannelseshjælp, kontanthjælp, supplement til brøkpensionister, revalideringsydelse, ressourceforløbsydelser, ledighedsydelse, flekslønstilskud, tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne og andre overførselsindkomster. 
 
Læs mere på https://llk.dk/rd24a2
 

Et tæt samarbejde med erhvervslivet

Vi er også samarbejdspartner for kommunens virksomheder. Vi lytter til virksomhedens behov, rådgiver, rekrutterer de rette kandidater og giver støtte i de tilfælde, hvor en medarbejder bliver sygemeldt. Vi samarbejder med både offentlige og private virksomheder i alle størrelser og på tværs af de fleste brancher.

Virksomhedsservice kan omkostningsfrit rådgive og hjælpe dig og din virksomhed indenfor:

 • Rekruttering
 • Uddannelse og opkvalificering
 • Fastholdelse af medarbejdere
 • Sygehåndtering
 • Udbetaling af tilskud og refusioner

Læs mere om dine mange muligheder på Virksomhedsservice hjemmeside.

Kontakt vores direkte virksomhedslinje på telefonnummer 97 11 33 62.

Få hjælp i vores Jobbutik

Jobbutikken er din fysiske indgang til Jobcenter Mariagerfjord. Du skal henvende dig i Jobbutikken den første dag, du er ledig, hvis du søger om kontanthjælp. I Jobbutikken kan du få råd og vejledning til at ansøge om kontanthjælp eller dagpenge og til din jobsøgning.

I Jobbutikken stiller vi moderne, digitale hjælperedskaber til rådighed og kan blandt andet hjælpe dig med at:

 • Målrette jobsøgningen
 • Skrive det gode CV
 • Finde områder med mangel på arbejdskraft
 • Råd og vejledning
 • Finde de konkrete job

Det skal være nemt at søge job og en positiv oplevelse at besøge os. Så kig forbi og se vores mange stillingsopslag - vi glæder os til at se dig!

Som ledig er det vigtigt, at du bruger de mange muligheder, der er for jobsøgning. På jobnet kan du læse om dine rettigheder og pligter som ledig, og hvis du er medlem af en a-kasse og dagpengeberettiget, kan du også melde dig ledig på jobnet (digital tilmelding).

Evaluering af frikommuneforsøg

11 nordjyske kommuner har i perioden 2016-2020 deltaget i Social- og Indenrigsministeriets Frikommuneforsøg II på beskæftigelsesområdet, herunder også integrationsområdet. Erfaringerne og resultaterne er mange og indgår i den samlede evalueringsrapport. Der er udarbejdet en samlet evalueringsrapport samt en pixi-udgave med resultaterne fra rapporten. 

Her finder du den fulde evalueringsrapport fra frikommuneforsøgene:

Her finder du en pixi-udgaven af evalueringsrapporten:

Kontakt


Jobcenter Mariagerfjord

 •  Korsgade 2 9500 Hobro
 •  97113300

Åbningstider
Mandag-onsdag 10.00-14.30
Torsdag 10.00-17.00
Fredag 10.00-12.00

Telefontider
Mandag-onsdag 8.00-15.30
Torsdag 8.00-17.00
Fredag 8.00-12.00

Opdateret 09.12.20    Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?