Hus med have

Ejendomsskat

Ejer du en bolig, skal du betale 2 slags skatter. Ejendomsskat, som du betaler til kommunen, og ejendomsværdiskat, som du betaler til SKAT. 


Skraldemænd der henter affaldsbeholdere til skraldebil

Affald

Her kan du blandt andet indberette, hvis du ikke har fået tømt dine affaldsbeholdere, bestille en miljøkasse, bestille en ekstra, en større eller en mindre beholder til restaffald eller genbrug, samt se hvornår du får tømt dine beholdere.


Rød blomst

Dit ansvar som grundejer

Du skal holde rent, glatførebekæmpe og rydde for sne, så fodgængere, skraldemanden og postbuddet kan komme sikkert forbi din ejendom.
Støj fra byggeri på gade, mand holder sig for ørene

Støj

Her kan du blandt andet læse om, hvad du kan gøre, hvis du oplever støjgener.


Kat der prøver at fange en mus

Skadedyr og nyttedyr

Her kan du blandt andet anmelde rotter på din ejendom, læse om skadedyr og nyttedyr, samt hvad du kan gøre, hvis du føler dig generet.


Roeg der kommer op af skorsten

Røg og lugt

Her kan du blandt andet læse om, hvad du kan gøre, hvis du oplever røg- og lugtgener.
Skorstensfejer på tag i gang med at gøre skorsten ren

Skorstensfejning

Fejning af skorstene er lovpligtig, og har til formål at forebygge skorstensbrande.


Skimmelsvamp i på være og i loftet i hus

Sundhedsfarlig bolig

Din bolig kan være sundhedsfarlig, hvis den er fugtig, eller der er skimmelsvamp. Få gode råd til hvad du selv kan gøre for at undgå og fjerne fugt og skimmelvækst, og læs mere om hvad kommunen kan hjælpe med.Mand står på stike og klipper hæk

Beplantning og beskæring

Som grundejer med arealer ud til veje, fortove, stier og pladser, som er åbne for almindelig færdsel, skal du holde din egen beplantning, herunder hække, helt på din egen grund året rundt.