Hegnsyn


Hegnsynet træffer afgørelser i tvister i forbindelse med rejsning af nye hegn, ændring og sløjfning af hegn, samt hegnenes vedligeholdelse.

Hegnsynets sammensætning

Hegnsynet er oprettet i medfør af Hegnsloven § 27. Hegnsynet består af 3 medlemmer, hvoraf det ene medlem er formand.

Medlemmerne beskikkes af kommunalbestyrelsen for en periode, der er sammenfaldende med valgperioden for kommunalbestyrelsen.

Medlemmer

  • Tom Thygesen - Formand
  • Ronny Thomsen
  • Anna Pinnerup Sørensen
  • Jytte Sigfredsen - Sekretær

Anmodning om hegnsyn

Anmodning om hegnsyn skal ske ved henvendelse til Kristina Spencer Nielsen på tlf. 97 11 36 07 eller krsni@mariagerfjord.dk eller Jytte Sigfredsen på tlf. 97 11 36 01 eller jysif@mariagerfjord.dk

Pris

Behandling af en hegnsynsag koster i 2022 kr. 1.932,00. 

Læs mere om hegn og godt naboskab.

Yderligere om hegnsyn

Ved en indbringelse af en hegnsynssag skal du fremkomme med oplysninger om de forhold, som du ønsker, Hegnsynet skal bedømme. Du skal kort gøre rede for, hvad du er uenig med naboen om. Klagers påstand i sagen er det resultat, som du ønsker at opnå ved hensynsforretningen. Du skal altså tydeligt anføre, hvad du vil have Hegnsynets hjælp til at opnå.

Kontakt


Jytte Sigfredsen

Affaldskontoret

  •  97113601
  •  

Kristina Spencer Nielsen

Sekretariat for Teknik og Kultur

  •  97113607
  •  

Opdateret 18.01.22    Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?