Præcise adresser skal redde liv


Præcise adresser skal redde liv, samt gøre hverdagen lettere. Danmark har mange gode adresser, men der er stadig huller i adresseregistret. Mange kolonihaver, storcentre, baggårde, småerhverv, hospitaler, universiteter og store industriområder mangler adresser.

Hvis der kun er en enkelt eller ganske få adresser i et stort område med mange bygninger har 1-1-2, ambulance, brand og politi svært ved at finde frem og kan blive forsinket. Få minutters forsinkelse for ambulancer, brandbiler eller politi kan betyde liv eller død, og det er derfor afgørende, at beredskabet kan finde frem til den rigtige adresse, når det brænder på.

Derfor gør Mariagerfjord Kommune nu en aktiv indsats, som en del af en landsdækkende kampagne, for at få rettet op på fejl og mangler i Danmarks officielle adresseregister.

Gode og præcise adresser er ikke bare nyttige i en akut situation - også i det daglige, når post og pakker skal bringes ud, når taxien eller serviceteknikeren skal finde frem ved hjælp af GPS, eller når venner og familie skal på besøg.

Også virksomhederne vil kunne mærke de nye adresser på bundlinjen, fordi det gør det lettere for kunderne at finde frem og for virksomhederne at lave kørselsplanlægning. 

Målet

Målet er, at Danmarks adresser bliver så komplette, at de kan fungere som et effektivt fælles grundlag for alle adressebrugere. Adresserne skal være så dækkende, at de offentlige grundregistre (CPR, CVR, BBR osv.) kan bruge den som fælles facitliste.

Eksempelvis skal alle virksomheder registrere sig på en gyldig adresse i virksomhedsregistret CVR, ligesom alle borgere skal registrere sig på en gyldig adresse i folkeregistret, CPR.

Vil du vide mere

Læs mere om Danmarks adresser.

Se video - Præcise adresser skal redde liv.

Præcise adresser er vigtige

  • Kommunen kontakter dig, hvis du skal have ny eller supplerende adresse. Du skal altså ikke selv gøre noget for at sikre, at din adresse bliver præcis.
  • For at du også selv kan få gavn af forbedringerne, kan du opdatere data i dit GPS-system efter producentens anvisninger. Nyere GPS-systemer og de fleste smartphones opdaterer dog automatisk.
  • Er dit husnummerskilt tydeligt? Husk at synlige adresser er Danmarks bedste vejviser.
  • Husk at det er ejers ansvar, at opsætte synlige og letlæselige husnummerskilte, som passer med de adresser Mariagerfjord Kommune har fastsat.

Kontakt


Mikkel Præst Jørgensen

Sekretariat for Teknik og Kultur

  •  97113610
  •  

Opdateret 27.10.20    Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?