Sundhedsfarlig bolig


Læs mere om hvad du selv kan gøre for at undgå, at din bolig bliver ramt af fugt og skimmelsvamp, og hvad kommunen kan hjælpe dig med.

Min bolig er ramt af fugt eller skimmelsvamp

Din bolig kan være sundhedsfarlig, hvis den er fugtig, eller der er skimmelsvamp. Skimmelsvamp kan forårsage ubehag og en række sygdomme.

Læs mere om hvad du selv kan gøre for at undgå, at din bolig bliver ramt af fugt og skimmelsvamp, og hvad kommunen kan hjælpe dig med.

Du er altid velkommen til at kontakte vores medarbejder, der arbejder med området, hvis du har spørgsmål. 

Du kan forebygge skimmelsvamp ved at følge disse råd:

 • Luft ud med gennemtræk tre gange dagligt i 10 min.
 • Varm boligen op til 20 grader, i soveværelset ikke under 18 grader
 • Tør ikke tøj inde
 • Gør jævnligt rent
 • Stil ikke møbler direkte op ad ydervægge
 • Brug emhætten, udluftningen i badeværelset og øvrig mekanisk udluftning
 • Hold ventiler til frisk luft åbne, og rengør dem
 • Få lavet vandskader omgående
 • Luk døren til badeværelset når du er i bad. Tør vægge og gulv af og luft grundigt ud når du er færdig med at bade.

Hvis du har skimmelsvamp, kan du forsøge at fjerne skimmelvæksten med et svampedræbende middel. Følg de ovenstående råd for at forhindre, at skimmelvæksten vender tilbage.

Hvis skimmelsvampen ikke forsvinder eller blot kommer igen efter behandlingen, kan du kontakte kommunens boligsociale medarbejder. Hvis du lejer din bolig, bør du dog først kontakte din udlejer, som har pligt til at afhjælpe problemet.

Hvis du har brug for kommunens hjælp i forbindelse med fugt eller skimmelsvamp i boligen, kan du kontakte kommunens boligsociale medarbejder.

Kommunen kommer på besøg eller tilsyn

Hvis du henvender dig om et skimmel- eller fugtproblem i din bolig, vil du blive kontaktet af kommunens boligsocial medarbejder, som vil aftale et besøg. Udfra besøget vil det blive vurderet, hvorvidt boligen skal tilses af en byggetekniker, eller om problemet kan løses uden.

Hvis en byggetekniker skal se på boligen, vil der blive udmeldt et tilsyn. På tilsynet vil byggeteknikeren vurdere skimmelproblemet, og ejendommens byggetekniske stand. Byggeteknikeren vil herefter afgive en rapport til Plan & Byg med en anbefaling om, hvad der bør gøres. Ejer og en eventuel lejer får også en kopi heraf.

Konsekvens af tilsyn

En konsekvens af kommunens tilsyn kan være, at boligen bliver kondemneret. Det betyder, at den bliver erklæret uegnet til beboelse. Såfremt boligen er beboet, vil beboerne blive genhuset af kommunen.

Såfremt byggeteknikeren vurderer, at ejendommen er særligt ringe, kan vedkommende anbefale, at kommunen udsteder et påbud om nedrivning.

Hvis ejendommen bliver kondemneret, kan ejeren fremkomme med et istandsættelsesforslag, som skal godkendes af kommunens byggetekniker. Når ejendommen er sat istand og godkendt, kan kondemneringen blive ophævet.

En konsekvens af kommunens tilsyn kan være, at boligen bliver kondemneret. Det betyder, at den bliver erklæret uegnet til beboelse. Hvis boligen er beboet, vil beboerne blive genhuset af kommunen.

Genhusning sker efter byfornyelseslovens kapitel 8 om erstatningsboliger. Der er mulighed for støtte til bestemte udgifter og mulighed for indfasningsstøtte.

Kontakt


Huslejenævn

Teknik og Miljø

 •  

Boligsocial medarbejder

Slettet Brugere

 •  29 23 79 56
 •  

Opdateret 26.04.22    Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?