Borgerrådgiver


Borgerrådgiveren kan hjælpe, hvis du har haft en dårlig oplevelse med kommunen eller ønsker at klage over kommunen. Hvis du fx har modtaget en afgørelse fra kommunen, som er vanskelig at forstå, eller du er faret vildt i det kommunale system.

Borgerrådgiveren i Mariagerfjord Kommune

Hos borgerrådgiveren kan du få uvildig rådgivning om sagsbehandlingen og vejledning til, hvordan du kommer videre med din sag.

Borgerrådgiveren kan også hjælpe dig med at komme i kontakt med de rigtige mennesker i kommunen, for at din sag kan blive løst.

Borgerrådgiveren kan ikke ændre på afgørelser, men kan hjælpe med at forstå dem, vejlede i klagemuligheder og skabe eller genskabe dialogen med kommunen.

Det er gratis at bruge borgerrådgiveren.

Læs vedtægter for borgerrådgiveren i Mariagerfjord Kommune.

Sådan kontakter du borgerrådgiveren

Diana Allas Opperby Christensen
Telefon: 23 48 81 44
Mandag-torsdag 9.00-15.00
Fredag 9.00-12.00
E-mail: borgerraadgiver@mariagerfjord.dk
Borgerrådgiver i Mariagerfjord Kommune

Du er velkommen til at sende en mail. Vælger du at sende en mail, må din mail ikke indeholde personfølsomme oplysninger.

Hvis borgerrådgiveren er optaget, så læg venligst en besked med navn og telefonnummer, så vil du blive ringet op hurtigst muligt.

E-post - personfølsomme oplysninger
Brug digital Post på www.borger.dk hvis du vil sende personfølsomme oplysninger til borgerrådgiveren.

Konkrete eksempler på hvad borgerrådgiveren kan hjælpe dig med.

 • Hjælpe hvis en afgørelse fra kommunen er svær at forstå.
 • Informere og rådgive om, hvordan borgere klager over kommunens afgørelser, og hvem der kan behandle ens klage.
 • Hjælpe med at få genskabt dialogen med kommunens medarbejder, hvis der er opstået konflikter i en sag.
 • Vurdere klager over kommunens sagsbehandling og personalets optræden m.v.
 • Komme med forslag til, hvordan kommunens sagsbehandling og dialogen med borgeren kan blive bedre.
 • Bistå i en sag som en borger er utryg ved - herunder hjælpe med at forberede samtalen og efterfølgende hjælpe med at samle op på, hvad der kom ud af samtalen.

Hvad kan borgerrådgiveren ikke hjælpe med

 • Behandle klager over forhold, der falder uden for kommunens virksomhed.
 • Behandle klager over forhold, der kan indbringes for andre klageinstanser, for eksempel Ankestyrelsen.
 • Behandle klager over forhold indbragt for det kommunale tilsyn, ombudsmanden eller domstolene.
 • Behandle klager over politiske beslutninger (fx serviceniveau) eller over forhold, som har været bedømt af de stående udvalg, Økonomiudvalget eller Kommunalbestyrelsen.
 • Ansættelsesforhold i kommunen.

Borgerrådgiveren går ikke ind i sager, som er over et år gamle, medmindre der bliver klaget over aktuelle, konkrete forhold i sagen, som er foregået inden for det seneste år.

Borgerrådgiverens beretning

En gang årligt laver borgerrådgiveren en skriftlig beretning til Økonomiudvalget, som vil blive offentliggjort. Beretningen skal sikre, at forslag til forbedringer og øvrige anbefalinger bliver lagt frem for Økonomiudvalget.

Borgerrådgiveren er ansat af økonomiudvalget og arbejder uafhængigt af kommunens administration for at sikre en uvildig rådgivning.

Årsberetning

Hent borgerrådgiverens årsberetning for 2021.
Hent borgerrådgiverens årsberetning for 2020.
Hent borgerrådgiverens årsberetning for 2019.
Hent borgerrådgiverens årsberetning for 2018.

Opdateret 03.05.22    Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?