Førtidspension og tillæg


Det er kommunen der tilkender førtidspension og Udbetaling Danmark der udbetaler.

Det betyder, at det er kommunen der vurderer om du opfylder betingelserne for at få førtidspension, og det er Udbetaling Danmark der efterfølgende beregner og udbetaler førtidspensionen.

Hvis du har brug for hjælp, kan du kontakte Udbetaling Danmark

Tillæg til førtidspension - ny ordning

Når du er tilkendt førtidspension efter 01.01.2003.

Ekstra hjælp i særlige tilfælde 

Du kan søge om økonomisk tilskud til medicin eller uforudsete enkeltudgifter efter aktivloven.

Ansøg om enkeltydelser

Tillæg til førtidspension - gammel ordning

Når du er tilkendt førtidspension før 01.01.2003.

Der findes en række tillæg til førtidspensionen. Du skal søge om tillæggene. Din indkomst og formue har betydning for, hvilke tillæg du kan få, og hvor meget du kan få.

Læs mere, og søg om:

Boligstøtte, der er et tilskud til huslejen

Varmetillæg, der er et tilskud til at dække dine varmeudgifter

Helbredstillæg, der er et tilskud til fx medicin

Personligt tillæg, der er et tilskud til dig, som er i en særlig vanskelig økonomisk situation

Udvidet helbredstillæg

Det udvidet helbredstillæg ydes på baggrund af din personlige tillægsprocent. Hvis tillægsprocenten er mindre end 100 bliver tillægget også mindre. På din pensionsmeddelelse kan du se din personlige tillægsprocent.

Det er Udbetaling Danmark, der fastsætter din personlige tillægsprocent når de beregner din pension.

Modtager du tilskud fra Sygeforsikringen "Danmark" trækker vi dette tilskud fra inden vi beregner helbredstillægget.

Kommunen har indgået prisaftaler med leverandører på briller, fodbehandling og tandprotese. Det er de priser, der ligger til grund for beregningen af tilskuddet. Du kan dog frit vælge anden leverandør.

Mariagerfjord Kommune har indgået prisaftaler med:

Briller: Louis Nielsen A/S

Fodpleje: Klinik for fodterapi, Hobro

Tandprotese: Klinisk tandtekniker Kim Nørgaard, Hobro

For at kunne behandle din ansøgning om udvidet helbredstillæg, skal vi sammen med ansøgningsskemaet have en erklæring fra fodbehandler, prisoverslag fra optiker eller tandtekniker.

Hvem skal jeg kontakte, hvis jeg har spørgsmål?

Fra den 1. marts 2013 er det Udbetaling Danmark, der udbetaler folkepension, ældrecheck, varmetillæg og boligstøtte. Derfor er det Udbetaling Danmark, og ikke din kommune, du skal kontakte, hvis du har spørgsmål om disse ydelser. 

Det er fortsat din kommune, du skal kontakte, hvis du har spørgsmål om helbredstillæg og personligt tillæg. 

Har du spørgsmål om ydelserne, kan du få hjælp på borger.dk/pension-og-efterloen - her kan du: 

Få svar på de oftest stillede spørgsmål, se, hvilke frister du skal huske, få hjælp til at betjene dig selv på nettet – f.eks. til at udfylde din ansøgning. 

Opdateret 11.01.22    Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?