Grundlovsceremoni


Tildeling af statsborgerskab kan kun ske ved lov. Det står i grundloven. Derfor vedtager Folketinget to gange om året en ny lov, som tildeler statsborgerskab til nye statsborgere. Loven hedder: Lov om indfødsrets meddelelse.

Ceremonien

Fra 2019 er tildelingen af dansk statsborgerskab betinget af deltagelse i en grundlovsceremoni. Man bliver først dansk statsborger efter at have deltaget i grundlovsceremonien. Her skal ansøgeren om statsborgerskab underskrive en erklæring, hvor der står:

Jeg lover hermed at ville overholde dansk lovgivning, herunder Danmarks Riges Grundlov, og respektere grundlæggende danske værdier og retsprincipper, herunder dansk demokrati.
Ansøgeren skal, som del af ceremonien, også give hånd til et medlem af byrådet eller en embedsmand.

Det skal medbringes til ceremonien

Du skal medbringe gyldig legitimation i form af:

 1. opholdskort, fremmedpas, konventionspas eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i Danmark,
 2. pas, identitetskort eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i et andet EU/EØS-medlemsland eller i Schweiz, eller
 3. pas, som er udstedt af en offentlig myndighed i et andet land end de i nr. 1 og 2 nævnte lande, og hvori der er isat en opholdssticker.

Hvis du ikke har gyldig legitimation, skal du søge Udlændinge- og Integrationsministeriet om tilladelse til at benytte anden form for legitimation. Denne tilladelse skal medbringes.

Du skal også medbringe den erklæring, som du har modtaget fra Udlændinge- og Integrationsministeriet. Du må ikke underskrive erklæringen på forhånd.

Sådan foregår ceremonien

 • Ansøger bliver modtaget af en administrativ medarbejder, som sikrer, at du har medbragt gyldig legitimation
 • Borgmesteren byder velkommen og fortæller om ceremoniens forløb.
 • Ansøger underskriver erklæringen om at ville overholde grundloven m.v.
 • Borgmester og ansøger giver hånd.
 • Borgmesteren underskriver erklæringen.
 • Der bydes på en forfriskning.

Du må gerne tage ægtefælle og børn med til ceremonien. Dette bedes oplyst ved tilmeldingen.

Kommunen sørger for at sende den underskrevne erklæring til Udlændinge- og Integrationsministeriet, som derefter udsteder et statsborgerbevis, som sendes til ansøgeren.

Datoer og tilmeldingsfrister

Grundlovsceremonien foregår på Hadsund Rådhus i byrådssalen. Du bedes møde op i god tid før (gerne en halv time).

Dato

31. august 2020 kl. 16.30 i byrådssalen på Hadsund Rådhus.

Tilmelding

Tilmelding på følgende link: https://mariagerfjord.plan2learn.dk/.

Grundlovsceremoni i nabo kommunen

Du har også mulighed for at deltage i grundlovsceremonien i vores nabo kommuner.

 • Rebild 24. august kl. 16.30 i Støvring.
 • Vesthimmerland 10. september kl. 15.30 i Aars.

Opdateret 08.06.20    Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?