Grundlovsceremoni


Tildeling af statsborgerskab kan kun ske ved lov. Det står i grundloven. Derfor vedtager Folketinget to gange om året en ny lov, som tildeler statsborgerskab til nye statsborgere. Loven hedder: Lov om indfødsrets meddelelse.

Ceremonien

Ansøgere, der er optaget på en lov om indfødsrets meddelelse, der er trådt i kraft inden for de sidste to år, kan deltage i en grundlovsceremoni.
Der afholdes en ceremoni i perioden fra en måned efter til fire måneder efter ikrafttrædelsen af en lov om indfødsrets meddelelse.

Kun ansøgere, der bor i Mariagerfjord Kommune kan deltage i ceremonien. Hvis du bor i en nabokommune (Randers, Viborg, Vesthimmerland eller Rebild) kan der være mulighed for at deltage i Mariagerfjord Kommune, efter nærmere aftale mellem kommunerne. Du skal i dette tilfælde rette henvendelse til din bopælskommune og anmode om at blive henvist til deltagelse i Mariagerfjord Kommune.

Til orientering kan oplyses, at næste ceremoni i Rebild Kommune afholdes 7. april 2022.

Se eventuelt Rebild Kommunes hjemmeside for yderligere information.

Sådan foregår ceremonien

Ansøger bliver modtaget af en administrativ medarbejder, som sikrer, at du har medbragt gyldig legitimation, se under punktet 'Det skal du medbringe til ceremonien'.

  • Borgmesteren byder velkommen og fortæller om ceremoniens forløb.
  • Ansøger underskriver erklæringen: ’Jeg lover hermed at ville overholde dansk lovgivning, herunder Danmarks Riges Grundlov, og respektere grundlæggende danske værdier og retsprincipper, herunder det danske demokrati.’
  • Borgmester og ansøger giver hånd.
  • Borgmesteren underskriver erklæringen og der overrækkes et statsborgerretsbevis
  • Der bydes på en forfriskning.
  • Du må gerne tage ægtefælle og børn med til ceremonien. Dette bedes oplyst ved tilmeldingen.
  • Kommunen sørger for at sende den underskrevne erklæring til Udlændinge- og Integrationsministeriet, som derefter udsteder et statsborgerbevis, som sendes til ansøgeren. 

Det skal medbringes til ceremonien

Du skal medbringe gyldig legitimation i form af:

  1. opholdskort, fremmedpas, konventionspas eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i Danmark,
  2. pas, identitetskort eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i et andet EU/EØS-medlemsland eller i Schweiz, eller
  3. pas, som er udstedt af en offentlig myndighed i et andet land end de i nr. 1 og 2 nævnte lande, og hvori der er isat en opholdssticker.

Hvis du ikke har gyldig legitimation, skal du søge Udlændinge- og Integrationsministeriet om tilladelse til at benytte anden form for legitimation. Denne tilladelse skal medbringes.

Øvrige dokumenter sørger kommunen for at printe, og du skal derfor ikke selv medbringe den erklæring, som du skal underskrive ved ceremonien.

Datoer og tilmelding

Grundlovsceremonien foregår på Hadsund Rådhus i byrådssalen. Du bedes møde op i god tid før (gerne en halv time).

Dato

Tilmelding til grundlovsceremoni 1. februar 2022 er lukket. Næste ceremoni bliver i efteråret 2022.

Tilmelding

Tilmelding til den næste grundlovsceremoni i Mariagerfjord Kommune.

Opdateret 21.01.22    Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?