Grundlovsceremoni


Tildeling af statsborgerskab kan kun ske ved lov. Det står i grundloven. Derfor vedtager Folketinget to gange om året en ny lov, som tildeler statsborgerskab til nye statsborgere. Loven hedder: Lov om indfødsrets meddelelse.

Tildeling af statsborgerskab

Fra 2019 er tildelingen af dansk statsborgerskab desuden betinget af deltagelse i en grundlovsceremoni. Man bliver derfor først dansk statsborger efter at have deltaget i grundlovsceremonien. Her skal ansøgeren om statsborgerskab underskrive en erklæring, hvor der står:

Jeg lover hermed at ville overholde dansk lovgivning, herunder Danmarks Riges Grundlov, og respektere grundlæggende danske værdier og retsprincipper, herunder dansk demokrati.
Ansøgeren skal, som del af ceremonien, også give hånd til et medlem af byrådet eller en embedsmand.

Ansøgeren skal selv medbringe gyldig legitimation til ceremonien, samt den blanket til afgivelse af erklæring, som Udlændinge- og Integrationsministeriet har sendt til ansøgeren.
Kommunen skal tilbyde medvirken i en sådan grundlovsceremoni mindst to gange om året. Det første år efter de nye regler, afholdes der kun én grundlovsceremoni, nemlig i efteråret 2019.

Kommunen skal anvise borgeren muligheden tidligst en måned efter ikrafttrædelsen af den lov om indfødsrets meddelelse, som borgeren er omfattet af, og senest fire måneder efter. Denne anvisning kan blandt andet ske ved annoncering på kommunens hjemmeside.

Mariagerfjord Kommune har endnu ikke fastlagt datoen for efterårets grundlovsceremoni. Når dette er sket, vil datoen og en tilmeldingsfrist blive meddelt her på hjemmesiden.

Opdateret 12.03.19    Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?