Lån til beboerindskud


Hvis du flytter i en almen bolig, kan du søge din kommune om lån til beboerindskud. Det er et krav, at boligen første gang skal være taget i brug den 1. april 1964 eller senere.

Er du berettiget til lån af beboerindskud?

Kommunen skal som hovedregel yde lån – såkaldt ”pligtlån” , hvis husstandsindkomsten ligger under en bestemt grænse.

Du vil få afslag, hvis du ikke har afviklet gæld på et tidligere beboerindskudslån eller hvis du efter en samlet vurdering ikke har behov for lånet. Dette vil typisk være tilfældet, hvis du har tilstrækkelig formue til at betale indskuddet.

Hvis du skal bo i enten lejligheder eller enkeltværelser, kan du søge om lån til beboerindskud.

Det er ikke muligt at søge om lån, hvis du flytter i en almen ungdomsbolig uden selvstændigt køkken.

Som hovedregel skal du ikke betale renter og afdrag på lånet de første fem år af låneperioden.

Her kan du læse mere om lån til beboerindskud

Kontakt


Jytte Nielsen

Borgerservice Hadsund

  •  97113112
  •  

Martin Harbo Strandholdt

Borgerservice Hobro

  •  97113576
  •  

Janne Villadsen Baandrup

Driftsøkonomi

  •  97113134
  •  

Opdateret 28.12.21    Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?