Nævninge og domsmænd


Går du med tanker om at blive nævning eller domsmand, har du nu muligheden for at ansøge optagelse på grundlisten for perioden 2020 - 2023. Herfra udtages der nævninge- og domsmænd til By - og Landsretten.

Hvad betyder det at være nævning eller domsmand?

Nævninge og domsmænd kaldes under ét for lægdommere og virker i nogle straffesager sammen med juridisk uddannede dommere. Hvervet som lægdommer er et borgerligt ombud, og det betyder, at du har pligt til at være lægdommer, hvis du bliver udtaget til det.

Du kan læse mere om at være nævning eller domsmand på www.domstol.dk.

Hvem kan blive nævninge og domsmænd?

Reglerne vedrørende hvem der kan blive nævninge og domsmænd findes i retsplejeloven. Det følger af retsplejeloven, at personer, der udtages til grundlisten:

 • skal være ustraffet
 • skal have valgret til Folketinget
 • ikke må fylde 80 år i den periode, hvor man er udtaget til grundlisten
 • ikke af helbredsmæssige grunde må være ude af stand til at varetage opgaven
 • skal have tilstrækkeligt kendskab til det danske sprog
 • ikke må være:
 1. Ministre,
 2. ansatte i ministeriers departementer og ansatte i chefstillinger i de under departementerne hørende underordnede myndigheder,
 3. ansatte ved domstolene og i politiet, anklagemyndigheden, kriminalforsorgen og andre myndigheder på Justitsministeriets område,
 4. advokater og advokatfuldmægtige og
 5. præster i folkekirken og andre trossamfund.

Sammensætning af grundlisten

Der er ingen garanti for at blive udtaget til Mariagerfjord Kommunes Nævninge- og Domsmandsgrundliste, selv om du opfylder kravene. Det afhænger bl.a. af, hvor mange der ønsker optagelse på listen i Mariagerfjord Kommune.

Grundlisteudvalget har pligt til at sikre, at personer, der udtages til grundlisten, udgør et alsidigt sammensnit af befolkningen, samt at grundlisten repræsenterer forskellige aldersklasser, mænd og kvinder, etniske minoriteter og lignende.

Ansøgningsfrist

Der er frist for ansøgning som nævning og domsmand 10 februar 2019.

Hvordan bliver nævninge og domsmænd udtaget?

Grundlisten sendes til præsidenten for Vestre Landsret, der ved lodtrækning udtager et antal fra grundlisten, der kommer til at fungere som nævninge og domsmænd i den kommende 4 årige periode. Optagelse på grundlisten er altså dermed ikke garanti for at komme til at fungere som nævning eller domsmand.

Kontakt


Sitte Ansbjerg Jensen

Center for Byråd, Personale og Strategi

 •  97113012
 •  

Opdateret 02.01.19    Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?