Sygesikring


Alle der har fast bopæl i Danmark, har ret til et sundhedskort.

Sundhedskort 

Nyt sundhedskort er gratis ved flytning og navneændring ved ægteskab og kommer automatisk. 

Alle børn får automatisk tilsendt et sundhedskort, når de officielt har fået et navn.

Hjemmeboende børn under 15 år har samme læge som en af  forældrene. Når barnet fylder 15 år, er barnet selvstændigt sikret og kan selv vælge læge.

Hvis du mister dit sundhedskort, koster det et gebyr for at få et nyt. Du kan bestille det elektronisk med dit NemID

Vær opmærksom på om du modtager det ny sundhedskort. Hvis du ikke modtager det har du 2 måneder fra bestillingsdatoen, hvor du gebyrfrit kan bestille et nyt ved at kontakte Borgerservice. 

Skift læge og sikringsgruppe 

Ønsker du at skifte læge, skal du som hovedregel vælge en læge der har åbent for tilgang.

Se lægevalgslisten

I sikringsgruppe 1 skal du være tilmeldt en alment praktiserende læge og i sikringsgruppe 2 kan du frit vælge alment praktiserende læge.

I gruppe 2 kan lægen opkræve et honorar større end det offentlige tilskud. Ved brug af vagtlæge skal man forvente en egenbetaling på honoraret. Et læge/sikringsgruppeskift koster et gebyr for personer over 15 år. Du kan skifte med dit NemId.

Når du er gruppe 2 sikret og bruger en læge der ikke overenskomst med Regionen, kan du aflevere regningen til Borgerservice og vi vil efterfølgende udbetale sygesikringstilskuddet. 

Her kan du skifte læge

Her kan du skifte sikringsgruppe

Blå EU- sygesikringskort udstedes af Udbetaling Danmark

Fra den 1.august 2014 skal du bruge det blå EU-sygesikringskort, når du rejser til et EU-land, Norge, Island, Schweiz eller Liechtenstein.

Med det blå EU-sygesikringskort har du ret til samme sygesikring, som borgerne i det land du rejser til. 

Det er Udbetaling Danmark, der behandler ansøgninger om det blå EU-sygesikringskort. Du kan læse mere om det blå EU-sygesikringskort og bestille kortet på borger.dk med dit NemId.

borger.dk/EU-sygesikringskort

Du kan også kontakt Udbetaling Danmark

Det særlige sundhedskort

Du kan få det særlige sundhedskort, hvis du ikke bor i Danmark, men er socialt sikret i Danmark.

Det er Udbetaling Danmark, der behandler ansøgninger om det særlige sundhedskort.

Har du spørgsmål om det særlige sundhedskort

Kontakt


Birte Storgaard Pedersen

Borgerservice Hadsund

  •  97113101
  •  

Karin Stæhr Jensen

Borgerservice Hadsund

  •  97113117
  •  

Line Maria Vestergaard

Borgerservice Hobro

  •  97113138
  •  

Martin Harbo Strandholdt

Borgerservice Hobro

  •  97113576
  •  

Opdateret 21.12.21    Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?