Udbetaling Danmark


Udbetaling Danmark er en offentlig myndighed, der står for udbetaling af en række offentlige ydelser.

Udbetaling Danmark

Myndigheden har ansvar for en række offentlige ydelser:

  • boligstøtte
  • folkepension
  • førtidspension
  • barselsdagpenge
  • familieydelser
  • international sygesikring
  • begravelseshjælp
  • delpension
  • efterlevelseshjælp
  • fleksydelse

Betjeningen af borgerne foregår pr. telefon, Digital Post, samt via selvbetjening på borger.dk. Borgere, der har brug for vejledning til selvbetjening ved fysisk fremmøde, kan henvende sig i Borgerservice.

Læs mere om Udbetaling Danmarks områder

Opdateret 14.12.21    Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?