Vielser


Læs om de forskellige muligheder for at blive gift i Danmark eller i udlandet, samt hvordan du ændrer navn i forbindelse med vielsen.


En borgerlig vielse foretages af borgmesteren eller en anden byrådspolitiker eller administrativ medarbejder, som borgmesteren har bemyndiget til det.

I Mariagerfjord Kommune foregår vielser som regel følgende steder:

Borgmesterkontoret, Nordre Kajgade 1, Hobro
Byrådssalen, Hadsund Rådhus, Himmerlandsgade 9, Hadsund
Bryllupssalen, Det Gamle Rådhus, Torvet, Mariager

Vielsen kan efter særlig aftale også foretages i f.eks. naturen, festlokaler, egen have osv.

Vielser foretages i den normale åbningstid samt lørdag mellem kl. 9 - 12.

Vielser foregår som udgangspunkt på dansk, men kan også foregå på engelsk eller tysk, hvis I måtte ønske det.

Vielsen skal overværes af to vidner. Sørger I ikke selv for vidner, kan kommunen tilbyde at stille to vidner til rådighed, hvis vielsen foretages i den normale åbningstid. Lørdag skal I selv sørge for to vidner.

Er I begge danske eller nordiske statsborgere, har tidsubegrænset ophold i Danmark eller ret til varigt ophold i Danmark efter EU-reglerne skal I søge om at blive viet ved at udfylde en ægteskabserklæring på www.borger.dk. I kan også finde ægteskabserklæringen øverst på denne side. Når I har udfyldt ægteskabserklæringen og begge skrevet under med NemID, skal I kontakte Mariagerfjord Kommune på 97 11 30 00 for at booke en tid.

Opfylder du betingelserne, men har boet I udlandet efter du har været fyldt 18, skal du vise en civilstandsattest, der beviser, at du ikke i forvejen er gift i det pågældende land. Vær opmærksom på, at dokumenter fra nogle lande skal være legaliseret eller apostillepåtegnet.

Er I begge eller en af jer ikke danske eller nordiske statsborgere, har tidsubegrænset ophold i Danmark eller ret til varigt ophold i Danmark efter EU-reglerne, er det Familieretshuset der afgør, om I kan blive viet. I skal derfor ikke udfylde ægteskabserklæringen på borger.dk. Læs mere om, hvordan I søger på Familieretshusets hjemmeside. Først når Familieretshuset har behandlet sagen, kan I tage kontakt til Mariagerfjord Kommune og aftale en tid.

En kirkelig vielse kan finde sted i folkekirken og i anerkendte og godkendte trossamfund. Nogen præster foretager også vielser uden for kirken i f.eks. naturen eller festlokaler. Hvis I ønsker at blive kirkeligt viet, skal I henvende jer til præsten eller kirkekontoret for at aftale en tid.

I kan blive gift i en bestemt kirke, når:

  • En af jer er medlem af folkekirken og kirken tilhører medlemmets sogn.
  • En af jer er medlem af folkekirken, og denne eller I begge har særlig tilknytning til kirken og derfor ønsker at blive viet netop der.
  • I har ikke automatisk ret til at blive gift i andre kirker end de to ovennævnte. I kan dog kontakte det enkelte sogn og spørge om lov til at blive viet i en tredje kirke.

Er I begge danske eller nordiske statsborgere, har tidsubegrænset ophold i Danmark eller ret til varigt ophold i Danmark efter EU-reglerne, skal I udfylde en ægteskabserklæring på www.borger.dk. I kan også finde ægteskabserklæringen øverst på denne side. Når I har udfyldt ægteskabserklæringen og I begge har skrevet under med NemID, vil erklæringen blive sendt videre til jeres bopælskommune. Når bopælskommunen på baggrund af den indsendte ægteskabserklæring har sikret, at I begge opfylder betingelserne for at blive gift, vil I modtage en prøvelsesattest i en af jeres digitale postkasser. Prøvelsesattesten skal I aflevere til præsten eller kirkekontoret i god tid inden vielsen.

Er I begge eller en af jer ikke danske eller nordiske statsborgere, har tidsubegrænset ophold i Danmark eller ret til varigt ophold i Danmark efter EU-reglerne, er det Familieretshuset der afgør, om I kan blive viet. I skal derfor ikke udfylde ægteskabserklæringen på borger.dk. Læs mere om, hvordan I søger på Familieretshusets hjemmeside.

Hvis I ønsker at ændre navn på bryllupsdagen, skal I indsende en ansøgning ved at bruge selvbetjeningsløsningen 'Navneændring på bryllupsdagen' på borger.dk.

Når I har underskrevet ansøgningen digitalt, sendes den til kirkekontoret i dit bopælssogn. Kirkekontoret modtager først ansøgningen, når I begge to har underskrevet. Du modtager først en bekræftelse på navneændringen, når denne er registreret umiddelbart efter vielsen. Bekræftelsen på navneændringen modtager du i din digitale postkasse.

Ansøgning om navneændring skal indsendes senest 15 hverdage før vielsen, og skal som udgangspunkt søges digitalt.

Har du spørgsmål i forhold til navneændring, skal du kontakte kirkekontoret i dit bopælssogn.

Skal I giftes i udlandet?

Er I begge danske eller nordiske statsborgere, har tidsubegrænset ophold i Danmark eller har ret til varigt ophold i Danmark efter EU-reglerne, skal I udfylde ægteskabserklæringen på www.borger.dk for at få en ægteskabsattest. I kan også finde ægteskabserklæringen øverst på denne side.
Ægteskabsattesten viser, at I efter dansk lovgivning opfylder betingelserne for at indgå ægteskab. Attesten er gyldig i 4 måneder efter udstedelsen.

I skal være opmærksomme på, at nogle lande kræver, at ægteskabsattesten er legaliseret ved Udenrigsministeriet. Læs mere her.

Er I eller en af jer ikke dansk eller nordisk statsborger, har tidsubegrænset ophold i Danmark eller ret til varigt ophold efter EU-regler, er det Familieretshuset, der skal lave attesten. I kan læse mere på deres hjemmeside.

Er I allerede blevet gift i udlandet?

Hvis I er blevet gift i udlandet, skal I kontakte jeres bopælskommune for at få anerkendt og registreret jeres udenlandske vielse i Danmark. For at få anerkendt en udenlandsk vielse skal en række betingelser være opfyldt, bl.a.:

  • At vielsen opfylder de formkrav, der stilles i det land, hvor vielsen blev foretaget.
  • At vielsen ikke strider mod grundlæggende danske retsprincipper, som f.eks. at begge parter skal være tilstede ved vielsen og at begge parter er fyldt 18 år.
  • At vielsen ikke må være ugyldig i det land, hvor den blev foretaget. 

Hvis I ønsker at få en udenlandsk vielse registreret i Danmark, skal I møde op personligt i Byrådssekretariatet, Nordre Kajgade 1, Hobro og medbringe den originale vielsesattest. Hvis vielsesattesten er på et andet sprog end dansk, engelsk eller tysk, skal I sørge for at medbringe en oversættelse af vielsesattesten. Oversættelsen skal være foretaget af en autoriseret oversætter.

Alt efter hvilket land vielsen er foretaget i, kan der være krav om, at vielsesattesten skal være legaliseret. Det vil sige, at vielsesattesten skal være stemplet af den udstedende myndighed, det ministerium myndigheden hører under samt den danske repræsentation (den danske ambassade eller konsulat) i det pågældende land.

Nogen lande har indgået apostilleaftale, hvilket betyder, at legaliseringen kan ske ved et enkelt stempel af ministeriet. 
 

Fra 1. juli 2014 er det blevet muligt for kommunerne at foretage borgerlig vielse uden for sin egen kommune, hvis brudeparret ønsker det. Dog må der kun foretages vielser i en anden kommune, hvis den kommune, hvori vielsen skal foregå, har godkendt dette.

Byrådet i Mariagerfjord Kommune har godkendt, at andre kommuner generelt kan foretage vielser i Mariagerfjord Kommune, uden kommunen skal informeres om vielsen. Den generelle tilladelse gælder for borgerlig vielse, der foretages i private haver, på private adresser, restauranter/festlokaler, i naturen og lignende i Mariagerfjord Kommune, forudsat at eventuelle regler, der gælder for ophold i området, overholdes og at eventuelle nødvendige tilladelser er indhentet.

Den generelle tilladelse gælder ikke for borgerlig vielse på Borgmesterkontoret og rådhusene i Hadsund og Hobro, der benyttes af kommunens egne giftefogeder til vielse.

Kontakt


Louise Brønnerup Andersen

Center for Byråd, Personale og Strategi

  •  97113009
  •  

Sarah Brandt Lauritsen

Center for Byråd, Personale og Strategi

  •  97113015
  •  

Opdateret 07.04.21    Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?