For tidligt fødte børn


Mariagerfjord Kommune har en tværfaglig gruppe, der beskæftiger sig særligt med for tidligt fødte børn og deres familier.

Det præmature barn

Præmature børn kommer til verden med et umodent centralnervesystem og er derfor ofte mere sårbare og bliver let overstimulerede. Barnet udsættes for mange sansepåvirkninger i løbet af dagen, og det for tidligt fødte barn kan have svært ved at samordne indtrykkene.

I kan opleve, at jeres barn reagerer med større utryghed, følelsesmæssig skrøbelighed, og/eller har flere sansemæssige problemer end børn, der er født til tiden. Jeres barn kan derfor have et særligt behov for at blive skærmet, have faste rammer, forudsigelighed og genkendelighed i hverdagen.

Med en udviklingsstøttende indsats ønsker vi som fagpersoner at medvirke til at give de bedst mulige rammer for jeres barns udvikling, trivsel og læring.

Det kan det præmature team tilbyde

Vi ønsker at tilbyde en tidlig og forebyggende indsats mod eventuelle følger af den tidlige fødsel.

Samtidig prøver vi at bakke op om jer som forældre, så I føler jer klædt på til den opgave, det er at have et præmature barn, og så I bedst muligt kan støtte jeres barn i dets udvikling.

Hvem er omfattet af tilbuddet?

Tilbuddet omfatter børn født i eller før uge 35 eller med en fødselsvægt under 2000 gram.

Børn født i uge 36 og 37 er ikke omfattet af tilbuddet, men følges med øget opmærksomhed fra Teamet.

Læs vores folder for præmature teamet.

Dialogguide præmature  - møde med forældre.

Opdateret 19.02.20    Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?