For tidligt fødte børn - er dit barn præmatur?


Mariagerfjord Kommune har en tværfaglig gruppe - præmatur team, der støtter op om jer som familie, hvis jeres barn er født for tidligt.

Det præmature barn - hvis dit barn er født for tidligt

Præmature børn kommer til verden med et umodent centralnervesystem og er derfor ofte mere sårbare og bliver let overstimulerede. Barnet udsættes for mange sansepåvirkninger i løbet af dagen, og det for tidligt fødte barn kan have svært ved at samordne indtrykkene.

I kan opleve, at jeres barn reagerer med større utryghed, følelsesmæssig skrøbelighed, og/eller har flere sansemæssige problemer end børn, der er født til tiden. Jeres barn kan derfor have et særligt behov for at blive skærmet, have faste rammer, forudsigelighed og genkendelighed i hverdagen.

Med en udviklingsstøttende indsats ønsker vi som fagpersoner at medvirke til at give de bedst mulige rammer for jeres barns udvikling, trivsel og læring.

Det kan det præmature team tilbyde

Vi ønsker at tilbyde en tidlig og forebyggende indsats mod eventuelle følger af den tidlige fødsel.

Samtidig prøver vi at bakke op om jer som forældre, så I føler jer klædt på til den opgave, det er at have et præmature barn, og så I bedst muligt kan støtte jeres barn i dets udvikling.

Hvem er omfattet af tilbuddet?

Tilbuddet omfatter børn født i eller før uge 35 eller med en fødselsvægt under 2000 gram.

Børn født i uge 36 og 37 er ikke omfattet af tilbuddet, men følges med øget opmærksomhed fra teamet.

Den udfordrede forældrerolle

Som forældre vil I have den vigtigste rolle i jeres barns liv. Den første tid sammen med jeres barn vil være præget af mange oplevelser:
 • I har oplevet, at svangerskabet er afbrudt før forventet
 • I er lige blevet forældre og har måske oplevet, at andre har overtaget en del af ansvaret for jeres barn
 • I har måske oplevet, at I ikke har fået jeres barn hos jer med det samme. Måske har I også været udsat for langvarig adskillelse?
 • Måske har I været bange for at miste jeres barn?
 • Måske har I haft et langvarigt og svært indlæggelsesforløb?
 • Måske tænker I på, hvordan I skal klare det hele, når I kommer hjem til jer selv, hvor der ikke er samme overvågning af jeres barn?
 • Måske er I bekymrede for jeres barn udvikling?
 • I kan have brug for viden og hjælp til at bearbejde jeres oplevelser og til at udvikle jeres roller som forældre

Inden udskrivningen

 • I er måske blevet kontaktet af en sundhedsplejerske under indlæggelsen.
 • Sundhedsplejersken deltager gerne i udskrivningssamtalen for at hjælpe med at gøre overgangen mellem indlæggelse og udskrivelse lettest mulig. Ved behov kan vi også aftale at inddrage andre samarbejdspartnere.

Når I kommer hjem

 • I har mulighed for at få flere besøg af sundhedsplejersken end beskrevet i kommunens standardtilbud.
 • Efter hjemkomsten får I tilbud om besøg af en børnefysioterapeut.
 • Når barnet er cirka ½ år gammelt, holder vi sammen med jer et tværfagligt møde for at finde det bedste pasningstilbud til netop jeres barn. Ved mødet deltager vores pædagogiske konsulent og andre relevante samarbejdspartnere.
 • Hver gang jeres barn skal overgå til anden pasning (fra dagpleje til børnehave og senere til skole) kan sundhedsplejersken, fysioterapeuten og relevante samarbejdspartnere deltage i et møde for at sikre en god overgang.
 • Efter barnets opstart i pasning foretager vi sammen med jer en vurdering af, hvordan jeres barn trives. Dette gøres cirka 3 måneder efter opstarten.
 • Fysioterapeut, sundhedsplejerske samt relevante fagpersoner kan efter behov følge barnet løbende.
 • I de særlige tilfælde, hvor det præmature barn får en langvarig og indgribende lidelse, kan der ydes støtte efter Serviceloven. Specialrådgivningen for Børn og Unge kan kontaktes for nærmere vejledning.
 

Præmature kontakter

Sundhedsplejerske/småbørn

Annie Vester Rytter
Tlf. nr. 2333 5044

Sundhedsplejerske/skole

Marie Østergaard Sørensen
Tlf. nr. 2183 0568

Fysio– og ergoterapeut

Lotte Lejbølle, fysioterapeut
Tlf. nr. 9711 3255

Pædagogiskleder af Dagplejen

Gitte Blanck Kristensen
Tlf. nr. 9711 3277

Pædagogisk Konsulent

Tinne Randrup-Thomsen
Tlf. nr. 9711 3289

Talepædagog

Jane Holm Mogensen
Tlf. nr. 9777 3199

Psykolog

Christina Læsø
Tlf. nr. 2311 8105

Øvrige samarbejdspartnere

Skolekonsulent

Jens Ottesen
Tlf. nr. 9711 3191

Socialrådgiver

Malene Danmark
Tlf. nr. 9711 3523

Præmature dialogguide

Dialogguide

Guiden bruges, når der holdes møder med forældre til præmature børn.
 • Status-, opstarts- og overgangsmøder til andre pasningstilbud eller skole.

1. Mødeindkalder er mødeleder og præsenterer formål og ramme med mødet
2. Familien fortæller om forløbet, barnets trivsel og udvikling. Det er vigtigt for at kunne tage godt vare på barnet, at vi hører om særlige behov, hensyn der bør tages, søvnrytme, samspil, stimuli, opmærksomhed, motorik og hvad der er ellers findes relevant
3. Fagpersoner, sundhedsplejerske, fysioterapeut fortæller om barnets status, udvikling og trivsel
4. Faktuelle oplysninger; for eksempel er barnet skrevet op? Behovs- og opstartsdato? Område? Dagpleje/vuggestue, børnehave, skole/SFO?
5. Konklusion og fremtidige aftaler

Fokuspunkter

Barnets og familiens historie - Graviditet og fødsel - Den første tid - Den seneste tid - Særlige behov

Udvikling og Trivsel - Motorisk - Stimuli / bearbejdning - ”Skærme og skubbe” i udvikling - Søvn / rytme - Opmærksomhed - Ro / uro - Kost

Fremtid

Pasning og skole - Pasningstilbud - type - Parathed - Særlige hensyn / behov - ”Skærme / Skubbe” - Overgang til nyt

Fagpersoner

Sundhedsplejerske, Fysioterapeut og Ergoterapeut, Dagplejen,  Pædagoger i vuggestue/børnehave, Skole/SFO,  Pædagogisk Konsulent

Opdateret 08.06.21    Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?