UTM - Undersøgende teammøde


Læs om undersøgende teammøder og send et henvendelsesskema.

UTM - undersøgende teammøde

Hvad er et undersøgende teammøde?

Fagpersoner og forældre har mulighed for at tage initiativ til et undersøgende teammøde. Det hedder et undersøgende teammøde, fordi der sammensættes et team, der har en undersøgende tilgang til lige netop den specifikke henvendelse, som mødet holdes om. Teamet er sammensat af familien, dem der er sammen med barnet i hverdagen og forskellige professionelle fagspecialister, som har særlig viden om børn og unges udvikling for eksempel indenfor sundhed, pædagogik, psykologi, sprog eller sociale forhold.

Et undersøgende teammøde giver mulighed for at drøfte en bekymring eller få lagt en strategi til at løse en problematik. Mødet giver derved mulighed for, at der opnås en tidlig, fælles og sammenhængende indsats omkring barnet/den unge.

Det forventes, at der, før der afholdes et undersøgende teammøde, er arbejdet med at løse problematikken i barnets hverdagsliv på skolen, i dagtilbuddet og hjemmet.

De undersøgende teammøder skal understøtte en tidlig og forebyggende indsats, inden problemerne vokser sig store. Som oftest vil det være nok at mødes og blive klogere på problemstillingen. Ved at tale de forskellige vinkler og muligheder igennem, kan teamet bidrage til nye forståelser, ideer og handleforslag.

Hvis alle muligheder er drøftet for at løse problemerne, og der er overvejet forskellige muligheder for at løse problematikken i barnets hverdagsmiljø, men det stadigvæk vurderes, at det ikke er nok til at løse problematikkerne, kan der sættes en mindre indsats i gang som supplement.

Send henvendelse om Undersøgende Teammøde. 

Oplever du problemer med at sende henvendelsesblanket, kan du få hjælp via 97 11 32 08.

OBS: Et UTM møde kan aldrig gå i stedet for en underretning.

Opdateret 25.05.21    Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?