Støtte og vejledning til familier, børn og unge med særlige behov


Hvis du, dit barn eller din familie har brug for særlig støtte eller vejledning, har Mariagerfjord Kommune en lang række tilbud, som kan være behjælpelige i netop jeres situation. Dem kan du læse om her på siden.

Særlig støtte

Der findes forskellige typer støtte. Du kan læse om nogle af dem herunder - og du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du er i tvivl om noget.

Underretningspligt

Som borger har du pligt til at underrette Børn- og Familie, hvis du får kendskab til at et barn eller en ung under 18 år udsættes for:

 • nedværdigende behandling
 • seksuelle overgreb
 • sundhedsskadelige leveforhold
 • udviklingsskadelige leveforhold

Dette gælder også, hvis du kender til kommende forældre med problemer, der giver dig grund til at tro, at barnet får brug for særlig støtte umiddelbart efter fødslen.

Underret Børn & Familie i Mariagerfjord Kommune.

Råd, vejledning og støttemuligheder

Fagpersoner samt forældre kan tage initiativ til et undersøgende teammøde.

Læs om undersøgende teammøde.

Alle børn, unge og familier kan få gratis åben, anonym rådgivning. 

Der er forskellige muligheder.

Familierådgivningen

Tal med en socialrådgiver via telefonnummer 51 28 75 23 (muligt at ringe i hele åbningstiden alle hverdage).

PPR

I åbningstiden på alle hverdage kan du kontakte os på tlf. 97113208. Her vil en administrativ medarbejder hjælpe dig med enten at etablere et fysisk møde, hvor du kan få anonym rådgivning, eller til at du kan blive ringet op af en PPR-fagperson og få anonym rådgivning telefonisk.

Ved åben anonym rådgivning i PPR tager vi udgangspunkt i det problem, du oplever, og vi respekterer, at du ønsker at være anonym.

Her kan du blandt andet få rådgivning om dit forældreskab, børneopdragelse og i forhold til dine bekymringer om dit barn. Det kan være, du oplever, at dit barn udvikler sig på en bekymrende måde, og du har brug for rådgivning omkring, hvordan du bedst hjælper dit barn. Det kan f.eks. være, at dit barn viser tegn på angst, usikkerhed på sig selv eller tristhed eller er præget af tvangstanker eller –handlinger. Det kan også være, at dit barn har en adfærd, som er vanskelig at håndtere for omgivelserne.

Sundhedsplejen

Tal med en sundhedsplejerske via telefonnummer 97 11 32 04 (sekretariatet kan hjælpe med at viderestille dig til en sundhedsplejerske i hele åbningstiden alle hverdage).

Gruppe for unge i efterværn

Formålet med efterværnsgruppen er at gøre de unge i stand til at håndtere overgangen til voksenlivet. Gruppen består af 10-15 unge over 18 år og to familiekonsulenter fra Ressourcecenteret. Gruppedeltagelse kræver henvisning fra en socialrådgiver.

Grupper for børn og unge i familier med misbrugsproblemer

Denne gruppe er en samtale- og samværsgruppe for børn/unge i alderen 7-13 år. Gruppen består af ca. 8 børn/unge og gruppelederne og gruppen mødes 2 timer hver anden uge. I gruppen har børnene/de unge mulighed for at få snakket om deres problemer med andre i samme situation.

Læs mere om gruppe for børn og unge i familier med misbrugsproblemer.

Gruppe for unge med misbrugsproblemer

Læs mere om tilbuddet.

Grupper for børn/unge med forældre eller søskende med hjerneskade

Gruppen er for børn/unge med forældre eller søskende, som har fået en hjerneskade. Formålet med gruppen er at styrke børnene/de unges trivsel gennem samtaler med andre børn/unge i lignende situationer. Grupperne ledes af psykologer, og de tilrettelægges efter alder med 6-8 deltagere per gruppe.

Læs mere om gruppen for børn/unge med forældre eller søskende med hjerneskade 

Gruppe for unge med stofmisbrug

Mariagerfjord Kommunes Misbrugscenter tilbyder gruppebehandling til unge mellem 18-28 år med et stofmisbrug, som resulterer i fysiske, psykiske eller sociale problemer. Behandlingen er 3 timer 1 gang om ugen i 12 uger. Der er 8 personer i hver gruppe, som ledes af to misbrugsbehandlere. Det foregår i en villa i Hobro, og det fungerer derfor som et anonymt sted.

Læs mere om tilbuddet. 

TUBA

TUBA tilbyder terapi og rådgivning til unge eller børn, som har en forælder med et alkoholmisbrug. TUBA tilbyder gratis og anonym terapi af psykologer eller psykoterapeuter enten i en gruppe eller individuelt. Der er også råd at hente online. Her kan man chatte anonymt med TUBAs rådgivere, skrive til brevkassen eller i et forum med andre ligesindede unge. 

Læs mere om rådgivningsmuligheder.

Enhed for selvmordsforebyggelse

Dette er et tilbud til mennesker, som har forsøgt at begå selvmord eller vedvarende tanker om at forsøge det. På center for Selvmordsforebyggelse er der et hold, som omfatter en overlæge, en psykolog, en socialrådgiver og en sekretær. Her kan man få hjælp og støtte til at bearbejde de tanker og problemer, der leder til idéerne om selvmord.

Læs mere om selvmordsforebyggelse.

Børnegrupper for adopterede

Dette er en samtalegruppe for adopterede børn. Her har børnene mulighed for at tale med andre adopterede børn, som de kan dele bestemte tanker og problemer med, som de føler at andre måske ikke forstår. Børnene er mellem 12 og 14 år, og de mødes i en gruppe to timer hver 14. dag. Gruppen styres af to adoptionskonsulenter, én af hvert køn.

Læs mere om børnegrupper for adopterede.

Region Nordjylland - Sorggrupper (kræft)

Sorggrupper er for mennesker, som har mistet en pårørende til kræft. I sorggrupper har man mulighed for at få talt med andre ligesindede, om de problemer og tanker man har den efterfølgende tid. Sammen med andre kan det på den måde lykkes at bearbejde sorgen. Region Nordjylland har en række forskellige sorggrupper inddelt efter alder.

Læs mere om de forskellige sorggrupper, og hvor i Nordjylland de finder sted. 

Lions Club Aalborg – legat for sexmisbrugte børn/unge

Lions Club Aalborg ønsker at uddele legater til nordjyske børn og unge på op til 30 år, som har været sexmisbrugte, og som døjer med følger af det. Lions Club uddeler materielle goder til en værdi af op til 5.000 kr. til bestemte ansøgere af legatet. Ansøger har fuld anonymitet ved ansøgningen, så Lions Club Aalborg behøver altså ikke at kende ansøgers identitet. 

Læs mere om legatet. 

Børn, Unge og Sorg - Psykologisk sorgbehandling

Dette tilbud er for børn og unge op til 28 år, som har en forælder eller søskende, som har eller er død af en alvorlig sygdom inden for de seneste år. Gennem sorgbehandling hjælpes børnene/de unge på ret spor og lærer at få en normal hverdag til at fungere på trods af sorgen. Psykologer hjælper med denne behandling ved at bearbejde og italesætte vedkommendes følelser både individuelt og i grupper.

Læs mere om sorgbehandling.

Samtalegrupper for børn med en forælder i fængsel

Røde Kors tilbyder samtalegrupper for børn, som har en forælder der sidder i fængsel. I samtalegrupperne får børnene mulighed for at tale med børn i samme situation om deres oplevelser af situationen. På den måde bliver de bedre til at håndtere den svære situation, og de kan også være en stor hjælp for de andre børn. 

Læs mere om Røde Kors samtalegrupper.

Veterancenteret – Samtalegrupper for børn og unge

Samtalegrupperne er for børn og unge, hvis forældre har været i krig og oplever efterreaktioner, efter de er hjemvendt. Disse efterreaktioner påvirker veteranerne børn, og de kan derfor have behov for at tale med ligesindede om deres oplevelser. Disse oplevelser kan de dele i samtalegrupperne, som opdeles efter alder og ledes af psykologer og socialrådgivere. Gruppen mødes hver uge med både børnene og forældrene, og det foregår fra 17-19 over en bestemt periode. 

Læs mere om Veterancenterets samtalegrupper

Mariagerfjord Kommune – Døgnpusterum

Initiativet Døgnpusterummet er for børn/den unge, som har brug for særlig støtte. Derfor kommer barnet til at bo på Ressourcecenteret i Handest i en periode. Her bor barnet sammen med andre børn, hvor pædagoger vil være til stede døgnet rundt for at tage sig af og støtte barnet. Der er fokus på at barnets hverdag skal fungere så normalt som muligt dvs. med lektiehjælp og besøg af venner og familie. 

Tilbuddet kræver henvisning fra en socialrådgiver.

Mariagerfjord Kommune –14/19-tilbud

Initiativet 14-19 tilbud er for børn/unge, som har brug for særlig støtte til bestemte dele af dagen. Barnet kommer ud på Ressourcecenteret i Handest efter skole og/eller institution. Her får barnet hjælp til lektier og diverse andre praktiske ting. Barnet får også aftensmad på Ressourcecenteret, hvorefter barnet kommer hjem igen. 

Tilbuddet kræver henvisning fra en socialrådgiver.

Hjælp ved skilsmisse

Familieretshuset har en række forskellige tilbud til skilsmissepar og -børn, som har det svært med situationen.

Læs mere om de forskellige tilbud.

PPR har udarbejdet hjælpematerialer til alle familiemedlemmer i tilfælde af en skilsmisse.

 

Information til dig der er barn og oplever skilsmisse

Er din mor og far gået fra hinanden, eller er de ved det, kan det være rigtig svært og forvirrende for dig. Du kan have mange spørgsmål. Spørgsmål som du måske har svært ved at stille dine forældre. Måske mærker du vrede og sorg, at du er ked af det, og ikke rigtig ved hvor du skal gøre af alle de følelser, du mærker i din krop.

Måske har den ene af dine forældre fundet en ny kæreste som gerne vi bestemme. Eller som gerne vil være gode venner med dig, men måske har du slet ikke lyst til at den nye kæreste skal være i dit hjem.

Du skal vide at du ikke er alene. Der er mange børn der har det som dig, og det er helt normalt.

Det kan være svært for dig at tale med dine forældre. Måske fordi du mærker at de er kede af det, og du ønsker ikke at såre dem. Så kan du søge hjælp hos din lærer. Din lærer kan hjælpe dig til at tale med dine forældre.

Du kan også tale med et familiemedlem. Dine bedsteforældre eller måske en ven eller venindes forældre som du føler dig tryg ved at tale med.

Det kan også være du har en rigtig god ven, der også har oplevet af hans eller hendes forældre blev skilt. Tal med ham eller hende, for det er rigtig vigtigt at du får talt med nogen. Der er mange børn, der oplever at deres forældre bliver skilt. Det er der intet unormalt ved, heller ikke de følelser du mærker. Det er bare rigtig vigtigt at du får talt med andre, for det vil lette nogle af de tanker og følelser du går rundt med.

På hjemmesiden migimidten.dk kan du læse om andre børns oplevelser og følelser forbundet med deres forældres skilsmisse. Eksempelvis hvordan du kan tale med dine forældre, eller at det er helt ok at være ked af det.

Ønsker du at tale med en voksen og stille et spørgsmål, kan du ringe til børnetelefonen på tlf:116111. Gennem børnetelefonen kan du også vælge at sms eller chatte, enten med en voksen eller et andet barn. Du er altid 100 % anonym, hvilket betyder at ingen kan finde ud af hvem du er.

Du kan finde flere informationer på bornetelefonen.dk under fanen ”få hjælp”.

Her kan du også læse om andre børn og unges oplevelser, tanker og følelser, i forbindelse med deres forældres skilsmisse.

Hvis du gerne vil læse omkring børn og skilsmisse kan du også gå på biblioteket og fx låne bogen ”Børn skriver til børn om skilsmisse” af Birgit Madsen, Kroghs Forlag.

Hvis et barn eller en ung trænger til særlig støtte, skal kommunen sammen med familien foretage en socialfaglig undersøgelse (§ 50).

En socialfaglig undersøgelse betyder, at kommunen undersøger de forhold barnet eller den unge lever under. Undersøgelsen skal ifølge serviceloven beskrive barnets eller den unges:

 • udvikling og adfærd 
 • familieforhold 
 • skoleforhold
 • sundhedsforhold 
 • fritidsforhold og venskaber 
 • andre relevante forhold. 

Undersøgelsen skal også beskrive ressourcer og problemer hos barnet, familien og netværket. Den skal afsluttes med en vurdering af, om der skal gives hjælp og støtte til barnet, den unge og familien. Undersøgelsen skal afsluttes senest fire måneder efter, kommunen er blevet opmærksom på, at et barn eller en ung kan have brug for særlig støtte.

Når undersøgelsen er færdig, og det besluttes, at der skal igangsættes noget hjælp til barnet, den unge eller familien, skrives dette ind i en handleplan.  

Handleplan

Når der er udarbejdet en socialfaglig undersøgelse (§ 50) og inden der træffes en afgørelse om støtte til et barn, en ung eller familie, skal kommunen udarbejde en handleplan. I en handleplan, skal der beskrives, hvad formålet med den foreslåede støtte skal være, og hvad det kræver at opnå det.

Handleplanen skal beskrives ud fra den socialfaglige undersøgelse, der beskriver hvilke problemer og ressourcer, der er hos barnet, den unge eller familien. Handleplanen skal indeholde:

 • hvilke former for støtte, der anbefales
 • mål og delmål for hvordan hjælpen skal virke
 • hvor lang tid støtten skal være i familien.

Opfølgning på hjælp 

Når der er igangsat hjælp til et barn, ung eller en familie vil socialrådgiveren senest 3 måneder efter igangsættelsen følge op på hjælpen. Dette gøres ved et møde med barnet, den unge og eller familien. På mødet drøftes, hvordan hjælpen eller støtten har været, om den har virket efter det aftalte og om der eventuelt skal ske ændringer i hjælpen. Der indgås en aftale med familien, barnet /den unge og dette skrives ind i handleplanen. 

Ønsker ikke hjælp

Hvis man formoder, at et barn eller en ung har brug for hjælp og forældremyndighedsindehavere til et barn eller en ung ikke ønsker, at give samtykke til socialfaglig undersøgelse af barnet eller den unge under 15 år, kan kommunen alligevel gennemføre undersøgelsen uden samtykke ved at indhente de nødvendige eksisterende oplysninger. 

I tilfælde af at hensynet til barnet eller den unge på afgørende måde taler for det, kan Børne- og Ungeudvalget beslutte, at vedkommende skal anbringes uden for hjemmet, selvom forældremyndighedsindehaver og den unge ikke giver samtykke her til.  

I Mariagerfjord Kommune arbejder vi ud fra det enkelte barns/unges eller den enkelte families udfordringer. En familieindsats sammensættes i forhold til den enkelte familie, men den kan for eksempel bestå af:

Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet 

Dette drejer sig først og fremmest om støtte i hjemmet med det mål at holde familien samlet. Det kan være en hjælp til familien, hvor de lærer selv at kunne tage sig af barnet eller den unge. Det kan være hjælp til struktur i hverdagen. For eksempel hjælp til at sørge for, at børnene kommer i skole eller daginstitution hver dag eller at forældrene hjælpes til en bedre kontakt til børnene. Støtten kan derfor være både af pædagogisk eller praktisk art.

Du kan læse mere i denne pjece.

Familiebehandling

Familiebehandling tilbydes, når formålet er at holde familien samlet, og det kan gives i hjemmet. En familiebehandling tilbydes, når familien har brug for redskaber til mere hensigtsmæssige samspilsformer og fælles relationer. Dette kan gøres ved samtaler med personale tilknyttet Mariagerfjord Kommune. Det kan også foregå med praktiske dagligdags opgaver, lege og spil sammen med familie- eller gruppesamtaler. Der arbejdes ud fra det enkelte barns/unges eller den enkelte families problemstillinger. 

Konsulentbistand 

Konsulentbistand gives til familier, hvor der i en periode kan være brug for støtte til barnet, den unge eller familien. Det kan være:

 • samlivsproblemer
 • opdragelsesproblemer
 • sociale problemer
 • psykiske problemer
 • kriminalitet

Konsulenthjælpen kan være i form af et forældreprogram, eller andre, der kan gå ind i familien og hjælpe med at løse problemerne. 

Familie Døgnindsats

Døgnophold for hele familien tilbydes, når der er brug for et tilbud, der er mindre indgribende for familien end en anbringelse af barnet eller den unge. Et ophold på Ressourcecenteret gives, når der er brug for intensiv familiebehandling. Det vil sige, hvor familien sammen med barnet eller den unge (udenfor hjemmets rammer) har brug for at lære eller udvikle forældrekompetencer, der er nødvendige for at sikre barnets sunde udvikling.

Du kan læse mere om Familiehuset på Ressourcecenteret i denne pjece.

Kontaktperson

Kontaktperson kan tilbydes til et barn, en ung eller hele familien. En kontaktperson tilbydes, når barnet eller den unge ikke har en fast eller stabil voksen til at guide og hjælpe sig i hverdagen. Kontaktpersonen skal støtte og vejlede barnet eller den unge på det personlige plan, samt være til rådighed, når barnet eller den unge har brug for en voksen til at læsse bekymring over på, tale med eller blive opmuntret af. Kontaktpersonen skal samtidig kunne stille krav til og korrigere eller om nødvendigt stoppe barnet eller den unge, hvis der sker noget uacceptabelt.

Hvis en kontaktperson tilbydes hele familien, kan det være med det formål at koordinere og løse problemstillinger i forhold til hele familien. Det kan betyde, at kontaktpersonen også inddrager andre familiemedlemmer, som har betydning for at skabe nødvendige forandringer for familien.

Aflastningsophold 

Aflastningsophold kan eksempelvis tilbydes, når der er brug for støtte i opdragelsen af barnet eller en aflastning af forældrene. En aflastning kan strække sig fra en-to dage til to-tre uger af gangen – typisk i weekenderne og ferieperioder. Aflastningen kan finde sted i en netværksplejefamilie eller i plejefamilier, på eget værelse, på en døgninstitution eller et godkendt opholdssted.

Anbringelse udenfor hjemmet

Anbringelse uden for hjemmet benyttes, når barnet eller den unge pga. særlige vanskeligheder ikke kan være i hjemmet hos forældrene, og derfor har brug for at komme et andet sted hen for at få løst vanskelighederne. Ved en anbringelse uden for hjemmet kan der være tale om, at der iværksættes støtte over for resten af familien, så der udover anbringelsen, arbejdes for en hjemgivelse af barnet eller den unge. Der kan også blive tale om, at den unge også får en støttekontaktperson, der kan hjælpe barnet eller den unge med de vanskeligheder, der kan opstå i forbindelse med en anbringelse. 

I Mariagerfjord Kommune tilbydes sundhedstjek af anbragte børn. I samarbejde med plejefamilie, forældre og socialrådgiver går sundhedsplejersken frem efter standardiserede spørgsmål og tjekker blandt andet barnets hørelse og syn.

Anden hjælp og støtte

Anden hjælp og støtte kan eksempelvis tilbydes i form af råd i forbindelse med pædagogik, praktisk støtte eller behandling uden for hjemmet. Det kan eksempelvis være dagbehandlingstilbud, fysio- eller ergoterapeutisk behandling som led i et genoptræningsforløb, hvor det ikke dækkes af anden lovgivning.

De Utrolige År (DUÅ)

De Utrolige År er et gratis, intensivt kursus for forældre, hvor forældre kan lære nye måder at være sammen med deres barn. Kurset er for forældre til børn mellem 3 og 8 år, som for eksempel vil lære teknikker til

 • hvordan man kan opbygge et barns sociale kompetencer, selvværd og selvtillid 
 • hvordan man hjælper et barn til at blive skoleparat 
 • hvordan man skaber en stabil hverdag 
 • hvordan man får et barn til at høre efter 
 • hvordan man belønner et barn. 

Folder om DUÅ i Mariagerfjord Kommune.

Socialstyrelsens information om DUÅ.

Brug for en at snakke med?

Er du ung og har brug for at snakke med en voksen, der tager dig seriøst og gerne vil lytte til lige netop dit problem. 

Det kan f.eks. være, at du: 

 • har problemer med familien. 
 • har svært ved at passe skolen. 
 • er begyndt at tage stoffer, ryge hash eller drikke for meget. 
 • føler dig ensom og alene.

Find kontaktoplysninger på ungdomskonsulenter.

Skal du flytte hjemmefra?

Så kan Projekt Startbolig hjælpe med praktisk støtte.

Vi fokuserer på, at du skal lære at bo for dig selv. Men vi er her til at hjælpe med de ting du har brug for - for eksempel:

 • hjælp til at starte og blive på en uddannelse
 • hjælp til at komme op om morgenen
 • hjælp til lektielæsning
 • hjælp til hverdagsopgaver (fx hvordan man bor i egen bolig, hvordan man lægger budget og hvordan man følger regler i boligforeningen)
 • hjælp til kontakt til fx læge
 • hjælp til at tage del i sociale sammenhænge
 • pædagogisk støtte
 • hjælp til at finde en anden lejlighed, når du er klar til det.

Projekt Startbolig er tilknyttet Hobro Boligforening. På Amerikavej er der oprettet 10 startboliger til unge.

Der er også ansat en social vicevært, Kim og han svarer gerne på spørgsmål - han kan kontaktes på tlf. 29 10 55 31 eller på mail: kbund@mariagerfjord.dk

Læs mere om Projekt Startbolig.

Find ansøgningsskema til at få en startbolig.

På Ressourcecenteret i Handest arbejder vi med børn, unge og familier, der har brug for praktisk, pædagogisk eller anden støtte. Der er mange forskellige problematikker og aldersgrupper tilknyttet og vi har derfor også flere forskellige slags tilbud og personale.

Ressourcecenteret yder støtte til nyankommne flygtningefamilier med hjemmeboende børn under 18 år. Læs om Ressourcecenterets indsatser for flygtningefamilier i denne pjece

Ressourcecenteret er også ansvarlig for at tilbyde supervision og efteruddannelse til plejefamilier i Mariagerfjord Kommune. Du kan læse mere i denne pjece.

Mariagerfjord Kommune tilbyder læringsvejledning til plejefamilier - du er velkommen til at kontakte projektleder Louise Skovhus (kskov@mariagerfjord.dk) for yderligere information.

Læs evaluering af projektet med supervision til plejefamilier.

Læs om læringsvejledning til plejefamilier.

MISBRUG

Unge

Er du ung, og har du et misbrug af stoffer eller alkohol?

Vil du gerne snakke med nogen om de tanker, du har i forhold til dit forbrug af stoffer/alkohol? Så kan du kontakte ungdomskonsulenterne.

Ungdomskonsulenterne vil gerne tage denne snak med dig og komme med råd og vejledning i forhold til netop din situation. De vil også gerne hjælpe dig videre med afklaring af dit problem.

Grupper for børn og unge der lever i familier med misbrugsproblemer

Ressourcecenteret tilbyder i samarbejde med Blå Kors samtale- og samværsgrupper for børn og unge i alderen 7-13 år. Grupperne mødes to timer hver anden uge. Der er ingen registrering og der er tavshedspligt i grupperne. Læs mere om grupper for børn og unge der lever i familier med misbrugsproblemer.

Misbrugsvejledning

Der er forskellige muligheder for støtte.

BØRN OG UNGE MED HANDICAP

Hvis du opdager, at dit barn ikke udvikler sig eller klarer sig som de fleste andre børn, kan det skyldes, at barnet har en nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. 

Du kan kontakte Specialrådgivningen for børn og unge for at få råd og vejledning om dine muligheder for støtte samt oplysninger om dine rettigheder i forhold til den sociale lovgivning.
Specialrådgivningen for børn og unge kan vejlede dig om hvilke hjælpemuligheder, der kan være relevante i for dit barns funktionsevnenedsættelse.

Det vil i den forbindelse som regel være nødvendigt for Specialrådgivningen at inddrage lægefaglige oplysninger om dit barn. 

Første besøg

Ved det første besøg hos dig, vil sagsbehandleren sørge for, at du får en grundig vejledning om de eksisterende hjælpemuligheder. Samtidig vil sagsbehandleren sørge for, at I får en fælles forståelse for, hvad du og Specielrådgivningen fremadrettet skal samarbejde om.  

Dækning af merudgifter

Du kan få dækket dine dokumenterede eller sandsynliggjorte merudgifter, hvis dit barns funktionsnedsættelse har omfattende konsekvenser i hverdagen og betyder, at du har højere udgifter til barnets kost, tøj, pasning og lignende personlige behov, end du ville have haft, hvis dit barn ikke havde haft funktionsnedsættelsen. 

Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste

Du kan få hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste, hvis dit barn på grund af sin funktionsnedsættelse skal passes i hjemmet frem for dagtilbud/skole, eller under indlæggelse og kontrolbesøg og lignende. Det er en betingelse, at det er mest hensigtsmæssigt, at det er en forælder, som passer barnet i disse situationer. 

Aflastning

Der kan arrangeres aflastning til familien, hvis den daglige tilværelse belastes væsentligt af barnets nedsatte funktionsevne. Aflastningen kan typisk ydes som tilskud til ”barnepige” i hjemmet eller som aflastningsophold for barnet i en institution eller i en plejefamilie. 

Støtte i hjemmet

I samarbejde med familien kan vi iværksætte både praktisk og pædagogisk støtte i hjemmet. 

Kontaktperson

En kontaktperson kan for eksempel hjælpe barnet med at overkomme alvorlige vanskeligheder ved daglige aktiviteter, hvis forældrene selv er forhindret i at hjælpe. 

Ledsagelse til unge mellem 12 og 18 år

Hvis den unge på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne ikke kan færdes alene, kan der bevilges op til 15 timers ledsagelse pr. måned. 

Døgnophold

Hvis barnet ikke kan passes i hjemmet, kan barnet i stedet få døgnophold på en institution eller i en plejefamilie. 

Støtte til forældre

Har I udfordringer I parforholdet?

Du og din partner kan få gratis parterapi, hvis I venter barn/har hjemmeboende børn under 18 år og I har udfordringer i jeres parforhold (der er et max. tilskudsbeløb pr. samtale). Mariagerfjord Kommune yder tilskud på op til fem samtaler hos en psykolog eller terapeut (der er mulighed for at få op til tre ekstra samtaler gennem henvendelse til Morten Overgaard: 97113110). I skal have en henvisning, før I kan benytte jer af tilbuddet.

Sådan får I en henvisning

I får en henvisning til parterapi ved at møde op hos borgerservice i Hobro eller Hadsund. Se vores åbningstider.

I forbindelse med henvisningen registrerer Mariagerfjord Kommune jeres navne, CPR-numre og adresse.

 

Sådan vælger I en rådgiver

Når I har fået en henvisning, kan I frit vælge en rådgiver fra nedenstående liste

 • Autoriseret psykolog Anne Dorte Bundgaard Nielsen
  Tlf. 51 54 05 71
 • Sundhedsplejerske Mette Ejby Bjørnvig (master i sexologi og uddannet parrådgiver)

  Tlf. 52 21 28 52

 • Psykoterapeut Ellen Naldal
  Tlf. 40 38 51 42
  www.naldalhus.dk

Medbring henvisningen ved første konsultation

Ved den første samtale skal I medbringe henvisningen. Det er rådgiverens sikkerhed for, at kommunen betaler for samtalerne.

Projekt Skilsmisse er etableret med det overordnede formål at klæde medarbejdere i Mariagerfjord Kommunes dagpleje, skoler og institutioner på, til at kunne håndtere skilsmisseproblematikker. PPR har oplevet en øget efterspørgsel fra lærere og pædagoger på at kunne blive opkvalificerede i, hvordan de kan møde, forstå og støtte barnet, ud fra barnets specifikke alder og de særlige problematikker, barnet og familien kan stå med.

Datagrundlaget for projektet bygger på statistisk indsamling af viden i form af et spørgeskema, der er sendt til alle dagplejere, kontaktlærere, samt udvalgte pædagoger i hele Mariagerfjord Kommune. Spørgeskemaet skal give et statistisk overblik over de forskellige problemstillinger, der kan opstå i forbindelse med en skilsmisse. Data fra spørgeskemaet skal danne grundlaget for interviews, som vi vil afholde med en række fagpersoner fra praksis. Her vil vi gå i dybden med temaet, og vi vil blandt andet spørge ind til forståelsen af de problematikker, der kan opstå i samarbejdet med forældrene og i omsorgen for børnene, når forældre vælger at blive skilt. På denne baggrund skal projektet munde ud i et (eller flere) produkt(er), der fremadrettet skal bidrage til at klæde den enkelte fagperson på til at kunne håndtere problematikker, der knytter sig til skilsmisse. Ligeledes vil vi selvfølgelig bruge den nye viden fremadrettet i vores arbejde internt i forvaltningen.

10 råd til forældre i forbindelse med skilsmisse

Information til forældre og fagpersonale omkring skilsmisse i forhold til børns alder

Information til børn og unge der er involveret i en skilsmisse

Information til fagpersonale i forbindelse med skilsmisse

Mødregruppe

Denne gruppe er for gravide kvinder. Gruppens formål er, at deltagerne får mulighed for at have samvær med andre gravide. Her har du mulighed for at få og støtte fra de andre gravide gennem graviditeten og de første måneder af dit barns liv. Gruppens størrelse samt hvor ofte I mødes, aftaler I internt i gruppen.

Læs om mødregruppe.

Forældre til delebørn

Hjemmesiden delebarn fungerer som et værktøj for skilsmisseforældre, der kan afhjælpe nogle af de praktiske problemer, man står med med et fælles barn efter en skilsmisse.

Læs mere på hjemmesiden.

Gruppe for pårørende til familiemedlem med en misbrugsproblematik

Læs mere om gruppen.

Red Barnet - Familieoplevelsesklub i Mariagerfjord

Mange børn efterspørger kvalitetstid og oplevelser med deres familie. Det er dog ikke alle familier, der har ressourcerne til at give deres børn dette. Derfor er denne klubs formål er at give disse familier oplevelser samt at skabe et positivt netværk med andre familier. Aktiviteterne i klubben er for 5-12 årige samt deres forældre og søskende, og der er plads til 40 i alt.

Læs mere på hjemmesiden.

Folkekirkens Familiestøtte

Det er et tilbud til alle børnefamilier, der ønsker et kærligt skub eller lidt hjælp til at skabe en god hverdag for deres børn og hele familien. Som forælder kan du  helt uforpligtende ringe til den lokale koordinator og få en snak om de udfordringer, du oplever. Det kan være alt fra problemer med at putte børnene om aftenen til udfordringer i parforholdet og til børn, der ikke trives. Som familie har I mulighed for at få personlig støtte og sparring eller deltage i et forløb sammen med andre forældre om forskellige emner. F.eks. om parforhold, skilsmisse og familiens skærmvaner. Find alle tilbud på vores hjemmeside.

www.folkekirkensfamiliestotte.dk 

Enhed for selvmordsforebyggelse

Dette er et tilbud til mennesker, som har forsøgt at begå selvmord eller vedvarende tanker om at forsøge det. På Enhed for Selvmordsforebyggelse er der et hold, som omfatter en overlæge, en psykolog, en socialrådgiver og en sekretær. Her kan man få hjælp og støtte til at bearbejde de tanker og problemer, der leder til idéerne om selvmord.

Læs mere om selvmordsforebyggelse.

Grupper for adoptionsfamilier

Der er mulighed for at få rådgivning. Derudover er der tilbud om gruppeforløb for adopterede børn.

Læs mere om støttemuligheder for adoptionsfamilier.

Familieambulatorium – Gravide med et tidligere misbrug

Familieambulatoriet er for gravide og småbørnsfamilier, som nu eller tidligere har været misbrugere af rusmidler, eller som er brugere af smertestillende under graviditeten. Formålet med familieambulatoriet er at opdage og mindske de udfordringer, der kan opstå under graviditeten og dermed sikre det kommende barns sundhed. Dette gøres gennem kontrolbesøg ved en jordemoder samt rådgivning gennem hele graviditeten og 3 måneder efter. 

Læs mere på hjemmesiden.

Landsforeningen mod spiseforstyrrelse – Kontaktpersoner/støtte ved spiseforstyrrelse

Landsforeningen mod spiseforstyrrelser har en række forskellige tilbud til personer med spiseforstyrrelse og deres pårørende. Heriblandt har de mulighed for at få en kontaktperson, der tilbydes gratis hjælp til dem og deres pårørende og der etableres selvhjælpsgrupper. Støtte- og kontaktpersonerne er ikke uddannede behandlere, men folk som har haft spiseforstyrrelser tæt inde på livet. 

Læs mere på hjemmesiden.

Region Nordjylland - Sorggrupper (kræft)

Sorggrupper er for mennesker, som har mistet en pårørende til kræft. I sorggrupper har man mulighed for at få talt med andre ligesindede, om de problemer og tanker man har den efterfølgende tid. Sammen med andre kan det på den måde lykkes at bearbejde sorgen. Region Nordjylland har en række forskellige sorggrupper inddelt efter alder.

Læs mere om de forskellige sorggrupper, og hvor i Nordjylland de finder sted. 

Børnesagens konfirmationsstipendie

Børnesagen tilbyder konfirmationshjælp til børn, som er økonomisk eller socialt udsatte. Konfirmationen er en stor ting for langt de fleste unge, men det er også en ressourcekrævende fest. Ikke alle forældre har de fornødne ressourcer, og her er det muligt at søge om tilskud til festen hos Børnesagens fællesråd.

Læs mere om ansøgningskriterierne.

Gratis fritidsaktivitet til et barn

Broen Mariagerfjord tilbyder hjælp til at sende udsatte børn i kommunen til en fritidsaktivitet. Broen er en frivillig forening, som tilbyder at betale kontingent og sportsudstyr for et barn, hvis forældre ikke har ressourcerne til det. Broen Mariagerfjord stiller ikke spørgsmålstegn ved, hvorfor barnets familie ikke har ressourcerne til at sponsorere aktiviteten. 

Læs mere om tilbuddet.

Mariagerfjord Kommune – Misbrugscenteret

Mariagerfjord Kommune tilbyder gratis hjælp og rådgivning til borgere med et alkohol- eller stofmisbrug. Tilbuddet er anonymt, og man behøver derfor ingen visitation inden. Det er muligt at få personlig rådgivning i Hobro og Hadsund. Ellers kan man ringe anonymt og få rådgivning. 

Læs mere om tidspunkterne og de præcise adresser.

Økonomisk vejledning - På fode igen

Hobro Menighedsråd/Provstiet tilbyder i samarbejde med KFUM's sociale arbejde økonomisk rådgivning gennem projekt "På fode igen". Telefonisk kontakt via 23 47 70 43.

Feriehjælp

Dansk Folkehjælp arbejder på at sende familier på ferieophold, som er drevet af frivillige. Det skyldes, at en del danske familier ikke har ressourcerne til at tage på ferie. Ferier er lig med oplevelser, som betyder meget for det enkelte barn. Derfor stræber Dansk Folkehjælp efter at sende så mange familier som muligt på ferieophold. Familier som ansøger om feriehjælpen vil derefter blive visiteret, så de mest trængende familier modtager hjælpen.

Læs mere om feriehjælp.

Hvad er De Utrolige År?

De Utrolige år er et forældrekursus, der henvender sig til familier med en begyndende negativ udvikling, hvor der er behov for at genoprette eller styrke et positivt samspil og tilknytningen mellem barn og forældre. Det henvender sig primært til forældre med børn i alderen 1 - 12 år.

De Utrolige År bygger på mangeårig dansk og international forskning. Forældrekurset er velegnet til familier som ønsker inspiration, konkrete redskaber og hjælp til:

 • Mere positiv og fælles opdragelsesstil med langt færre irettesættelse og mere ros
 • At få reduceret følelsen af være slidt og træt og nemt komme op i det røde felt
 • Styrket tilfredshed med forældrerollen og et stærkere bånd til sit barn/børn
 • At få vendt usikkerhed i forhold til barnet og opdragelse
 • Reduktion af stressniveau og afmagtsfølelse
 • Færre konflikter i dagligdagen med forældre og søskende
 • Forbedring af barnets følelsesmæssige kompetencer og evne til at regulere sig selv
 • At barnet kan håndtere et ”nej” eller et krav
 • Forbedring af barnets sociale kompetencer (eks. vente på tur, dele, aflæse andre, bede om hjælp)
 • At fremme positiv adfærd og udvikling hos barnet
 • At etablere rutiner og struktur i hverdagen, der letter overgange og skift
 • At styrke barnets overblik, robusthed og vedholdenhed
 • At løsne op for fastlåste konflikter i samspillet med barnet
 • At øge barnets selvværd
 • Reduktion af ADHD symptomer og vulkanudbrud

Udbud af kursusforløb

DUÅ Småbørn: Forældre med børn i alderen 1 – 3 år (14 mødegange - dagshold)

DUÅ Førskolebørn: Forældre med børn i alderen 3 - 8 år (18 mødegange – dags- eller aftenhold)

DUÅ Skolebørn: Forældre med børn i alderen 6 -12 år (14 mødegange – dags- eller aftenhold)

DUÅ ADHD: Forældre til skolebørn med ADHD diagnose i alderen 6-14 år (18 mødegange - dagshold)

Der vil være 6-8 børns forældre repræsenteret på hvert hold. Der udbydes to kursusforløb pr. halvår. Kontakt gruppelederne for information om opstart af nye hold.

Hvordan melder jeg mig til et DUÅ-forløb?

Som forældre kan du selv udfylde vores henvendelsesskema her på siden. Henvendelse kan også laves i samarbejde med dit barns dagtilbud, institution, skole, socialrådgiver, PPR, sundhedsplejerske m.fl. Når vi har modtaget din henvendelse, vil du blive kontaktet af en DUÅ-gruppeleder med henblik på en forsamtale.  Til forsamtalen vurderer vi, om et DUÅ-forløb vil være relevant for jeres familie, samt hvilket hold der vil være mest optimalt for dig/jer.

Kursusforløbet er gratis.

Send henvendelse om DUÅ-forløb

Hvem er vi?

I Mariagerfjord Kommune er vi fire gruppeledere, som alle er uddannet ved De Utrolige År® Danmark. Vores daglige arbejde tager afsæt i at støtte familier, som ønsker en positiv forandring. Hvert forløb har tilknyttet to gruppeledere.

 • Støttepædagog Tina Berg Cramer Tlf. 2167 7988
 • Psykolog Christina Elvira Læsø Tlf. 2311 8105
 • Sundhedsplejerske Trine Fog  Tlf. 5121 8747
 • Sundhedsplejerske Marie Østergaard Sørensen Tlf. 2183 0568

Mariagerfjord Kommune har gennem økonomisk støtte fra Sygekassernes Helsefond gennem et par år tilbudt støtte til fritidsaktiviteter.

Læs artiklen om projektets resultater.

Der findes krisecenter for kvinder og børn i Mariagerfjord Kommune.

Læs mere om Hobro Krisecenter.

Som forældre til et barn, der skal anbringes, kan der opstå mange spørgsmål om, hvad der nu skal ske.

Selvom I har hørt det fra sagsbehandleren, kan det være en hjælp til jer at besøge vores sider, så I kan læse om det, som måske var svært at forstå, da beslutningen blev gennemgået.

Du er selvfølgelig altid velkommen til at kontakte dit barns sagsbehandler.

Når dit barn bliver anbragt, får du tildelt en ny sagsbehandler i Anbringelsesrådgivningen.

Jeres nye sagsbehandler i Anbringelsesrådgivningen vejleder jer og jeres barn under anbringelsen og samarbejder med jer om, at jeres barn kan komme hjem til jer igen, eller at I har et godt samvær med barnet. I dette samarbejde er handleplanen for henholdsvis jer og jeres barn vigtige arbejdsredskaber.   

Hvor anbringes børn?

Netværksplejefamilie

Netværksanbringelser er anbringelser hos familiemedlemmer eller andre fra barnets netværk. Det vigtige er, at der er et bånd mellem barnet og netværksplejefamilien. 

En netværksplejefamilie skal godkendes af kommunen. 

Plejefamilie 

En plejefamilie er en familie, der er godkendt til at tage imod børn og unge, der anbringes i plejefamiliens eget hjem. 

Anbringelse på eget værelse 

Unge kan anbringes på værelse eller kollegium, hvor den unge selv råder over et værelse eller en lejlighed. Disse skal godkendes af kommunen. 

Kost – og efterskoler 

De kost- og efterskoler, kommunen benytter, vil være vant til at samarbejde omkring børn og unge, deres skolegang og sociale liv. 

Denne form for anbringelse kan anvendes, hvis hjem og forældre i en kortere eller længere periode ikke er i stand til at have barnet boende. 

Opholdssteder 

Opholdssteder dækker mange anbringelsesmuligheder, lige fra det lille opholdssted, der drives af en professionel familie, som kan modtage få børn til større steder med ansatte, samt socialpædagogiske skibsprojekter. 

Døgninstitutioner

Døgninstitutionerne er et supplement til opholdsstederne.  Der er tre typer af døgninstitutioner: 
 • for børn og unge med sociale og adfærdsmæssige problemer. 
 • for børn og unge med handicap. 
 • de sikrede døgninstitutioner.  

 

Sundhedstjek

Som noget særligt tilbyder Mariagerfjord Kommune sundhedstjek af anbragte børn. Læs mere om, hvordan et sundhedstjek foregår. 

Rettigheder når dit barn er frivilligt anbragt 

Handleplan for forældre og barn

Når dit barn anbringes udenfor hjemmet, laves der en handleplan for dit barn, som beskriver de ting, der skal arbejdes med for at sikre barnet en god udvikling.

Der skal også laves en handleplan for jer som forældre, hvor det fremgår hvordan I, så vidt det er muligt, kan få støtte til at løse de problemer, som var årsag til anbringelsen. 

Når problemerne, som var årsag til anbringelsen er løst, kan der laves en plan for, hvornår og hvordan dit barn kan komme hjem igen. Hjemgivelsen vil oftest foregå over en periode på 3-6 måneder, for at give jeres barn og jer de bedste forudsætninger for at forblive samlet som familie. 

Tilbagetrække samtykke

Når dit barn er frivilligt anbragt, kan du anmode om, at dit barn kommer hjem igen.

Når du ønsker dit barn hjem, så skal kommunen tale med dit barn og derefter beslutte, om det er forsvarligt i forhold til barnet. 

Kommunen har efter din anmodning 7 dage til at tage stilling til, om dit barn kan hjemgives med eller uden en hjemgivelsesperiode.

Det bliver ofte afgjort, at det ikke vil være godt for barnet med en hjemgivelse efter 7 dage. Det er tit bedre at planlægge, at barnet kommer mere og mere hjem over en periode, for til sidst at komme helt hjem, hvis forholdene er til det. 

Rettigheder når dit barn er tvangsmæssigt anbragt

Handleplan for forældre og barn

Når dit barn anbringes udenfor hjemmet, laves der en handleplan for dit barn, som beskriver de ting, der skal arbejdes med, for at dit barn kommer i en god udvikling. 

Der skal også laves en handleplan for jer som forældre, hvor det fremgår hvordan I, så vidt muligt, kan få støtte til at løse de problemer, som har været årsag til anbringelsen. 

Når problemerne, som var årsag til anbringelsen er løst, kan der laves en plan for, hvornår og hvordan dit barn kan komme hjem igen. Hjemgivelsen vil oftest foregå over en periode på 3-6 måneder for at give jeres barn og jer de bedste muligheder for at forblive samlet som familie. 

Advokatbistand 

Når kommunen meddeler dig, at dit barn anbringes tvangsmæssigt, eller kommunen ønsker at forelægge dit barns sag for Børn- & Ungeudvalget, så har du ret til gratis advokatbistand i forbindelse med sagens behandling. 

Aktindsigt 

Når kommunen vil/har anbragt dit barn tvangsmæssigt, har du altid ret til at se alle de papirer, som kommunen har, og som er det materiale, der bruges i sagen. 

Partshøring

Inden kommunen træffer en vigtig afgørelse, vil du altid blive partshørt. Du vil få en besked om, hvad kommunen har tænkt sig at beslutte og hvorfor. Hvis der er nogle ting, som sagsbehandleren har misforstået, kan det blive rettet ved partshøringen. 

Klagemuligheder

Når Børn- & Ungeudvalget har truffet en afgørelse om tvangsmæssig anbringelse af et barn, kan der altid klages over afgørelsen. Klage skal ske til Ankestyrelsen.

Klagevejledning udleveres sammen med Børn- & Ungeudvalgets afgørelse. 

Børn- og unge-udvalget i Mariagerfjord Kommune

Når dit barns sag skal for børn og unge-udvalget, er det oftest fordi, du er uenig i en afgørelse, fagenheden Familie har truffet i dit barns sag. Børn og unge-udvalget kan i visse sager vedrørende børn og unge træffe afgørelse om støtte, selvom du/dit barn ikke er enig deri.

Læs om Børn og unge-udvalget i Mariagerfjord Kommune.

Børn og sundhed

Fødselsforberedelse

Du kan her læse mere om tilbud om fødselsforberedelse i Mariagerfjord Kommune. På denne side finder du også information om tilmelding.

For tidligt fødte børn

Sundhedsplejerskerne samarbejder med forskellige faggrupper om for tidligt fødte børn. 

Børn, der er født for tidligt, kan have behov for særlige hensyn og ekstra opmærksomhed. Det er vigtigt, at de får en god start i forhold til de behov, de måtte have. 

Din sundhedsplejerske vil vejlede dig ift. de særlige hensyn, der ofte skal tages til et for tidligt født barn og sørge for at inddrage relevante fagpersoner i samarbejde med dig. Din sundhedsplejerske og evt. andre fagpersoner vil følge dit barn i længere tid, måske op til skolealderen. 


Du kan læse mere om Mariagerfjord Kommunes tilbud til præmature børn (for tidligt fødte) i pjecen. 

Fødselsdepression

Over halvdelen af alle nybagte mødre føler sig få dage efter fødslen triste, urolige eller ligefrem angste. Det kaldes en efterfødselsreaktion. 

 • Ca. 10% af alle fødende kvinder får en egentlig fødselsdepression i forbindelse med deres barns fødsel. 
 • Ca. 4 – 5 % af alle nybagte fædre får en depression i forbindelse med deres barns fødsel eller tiden derefter. 

Har du symptomer som:

 • Nedtrykthed
 • Mindre energi
 • Problemer med at sove (selv om dit barn sover)
 • Skyldfølelse og selvbebrejdelse
 • Frygt for ikke at slå til som forælder

I så fald er det vigtigt, at du taler med din sundhedsplejerske om det.

Din sundhedsplejerske ved meget om dette emne, og vi har et særligt fokus på det. Der er hjælp at hente, så du bør ikke gå ikke alene med det. Din sundhedsplejerske kan også henvise dig til vores gruppe for kvinder med fødselsdepression.

Ekstra besøg

Du har mulighed for at få ekstra hjælp fra sundhedsplejersken ud over de faste tilbud, der gælder alle. Den ekstra hjælp kan være nødvendig, hvis du har særlige behov, som f.eks.: 

 • hjælp i forhold til opdragelse 
 • kostproblemer 
 • sygdomme og forebyggelse af sygdomme 
 • nattevædning 
 • spiseforstyrrelser 
 • sociale problemer.

Café Babystart

Café Babystart i Mariagerfjord Kommune er for dig, der har brug for lidt ekstra vejledning og støtte i din rolle som mor. 

Gruppen mødes hver onsdag i Hobro (H.I. Biesgade 4/Busterminalen).

I denne gruppe har vi et særligt fokus på, at du:

 • bliver forberedt på din nye rolle som mor
 • får praktisk vejledning om bl.a. pasning og pleje af et lille barn, sund kost, m.m.
 • får hjælp og støtte til at komme videre med en uddannelse
 • får mulighed for at dele dine oplevelser med andre unge mødre og måske danne nye venskaber 
 • får styrket dit selvværd og selvtillid som mor
 • kan møde både en jordemoder og sundhedsplejerske. 

Synes du denne gruppe lyder som noget for dig, skal du kontakte enten Louise Frey eller Susanne Nørskov Willumsen, som kan henvise dig til gruppen.

Læs mere om Café Babystart.

Dukkerne Magnus og Emma

Overvejer du at blive ung mor, kan det måske være en fordel for dig først at prøve, hvad det vil sige at have et ”spædbarn” i huset. Dukkerne Magnus og Emma er meget naturtro babyer. De kan græde og sige lyde. Hvis de græder, skal du finde ud af, om de skal have mad, skal skiftes, trøstes eller andet. Når du har haft enten Magnus eller Emma hjemme hos dig i nogle dage, kan du måske bedre træffe dit valg, om at blive gravid nu eller om du bør vente lidt. 

Sundhedstjek af anbragte børn

Et sundhedstjek foretages af en sundhedsplejerske. Det er et tjek på, om barnet er sundt og rask. Sundhedsplejersken spørger ind til forhold, der kan påvirke barnets sundhed f.eks. kost, udvikling, søvn og vægt. Disse standardspørgsmål tager altid udgangspunkt i barnets alder. Hvis barnet er i skolealderen, vil sundhedsplejersken også lave syns- og høretest på skolen.

Store nordiske undersøgelser viser, at når man undersøger de anbragte børn, så vil halvdelen af dem have sundhedsmæssige problematikker, som kræver en efterfølgende henvisning til egen læge eller specialister.

 

Læs mere om sundhedstjek af anbragte børn.

Så Letter Vi er et tilbud til familier med børn og unge i alderen 1-18 år


Vi henvender os til familier der har det svært med mad og krop.

Det kan være forskellige udfordringer der fylder i jeres familie, som fx kræsenhed, stor appetit, inaktivitet, overvægt eller et ønske om en sundere livsstil.


Økonomisk støtte

Samværsudgifter

Hvis du er økonomisk vanskeligt stillet, kan du søge om hjælp til de udgifter, som er forbundet med samvær med egne børn. Du skal imidlertid være opmærksom på, at begge forældre er forpligtet til at bidrage til de udgifter, som kan opstå i forbindelse med samværet. Som hovedregel vil f.eks. transportudgiften blive delt mellem forældrene. 

Kommunen gør opmærksom på, at der eventuelt kun kan ydes hjælp til det billigste offentlige transportmiddel, og at der henvises til DSB-børnetog, når barnet er gammel nok til at benytte denne transportform. Endvidere kan kommunen kun yde hjælp til "normalt samvær" hver anden weekend samt i få ferieuger. 

Kommunen træffer afgørelse efter en nærmere konkret og individuel vurdering af dine økonomiske.

Der kan tilbydes økonomisk støtte til udgifter, der bevirker at:

 • En anbringelse uden for hjemmet undgås
 • En hjemgivelse fremskyndes
 • En stabil kontakt mellem forældre og børn under anbringelse i høj grad opretholdes

Der kan ikke gives støtte til forsørgelse. Til gengæld kan der f.eks. gives støtte til hjælp til en bedre bolig herunder istandsættelse, flytning og indskud, sanering af gæld, kortvarig betaling af husleje, dækning af udgifter i forbindelse med kost- eller efterskoleophold eller betaling af mindre anskaffelser. Det kan også være en mulighed for at yde hjælp til udgifter i forbindelse med samvær med barnet eller den unge under anbringelsen, med formålet at støtte en stabil kontakt mellem forældre og barn. 

Der skal være en klar sammenhæng mellem ydelse af økonomisk støtte og formålet med støtten. For at opnå støtte skal der være udarbejdet en socialfaglig undersøgelse (§ 50). Kontakt din socialrådgiver i Børn & Familie, hvis du har spørgsmål til økonomisk støtte.

 

Kontakt


Familie


Opdateret 18.01.22    Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?