Underretning


Hvis du har viden om, at et barn/en ung under 18 år bliver behandlet dårligt eller bliver udsat for sundhedsskadelige forhold, skal du underrette kommunen om det. Det kan du gøre online og anonymt på denne side.

Underretning

Som borger har du pligt til at underrette Børn- og Familie, hvis du kender til, at et barn eller en ung under 18 år udsættes for:

  • nedværdigende behandling
  • seksuelle overgreb
  • sundhedsskadelige forhold
  • udviklingsskadelige forhold.

Det gælder også, hvis du kender til kommende forældre, der har problemer, som får dig til at tro, at barnet vil få brug for særlig støtte umiddelbart efter fødslen. 

Du kan kontakte Børn- og Familie's visitatorer via telefon, personligt eller ved at indsende en underretning via borger.dk. Ved akut behov uden for Mariagerfjord Kommunes åbningstid kontaktes Politiet på telefonnummer 114.

Senest 6 hverdage efter, at vi har modtaget din underretning, vil du modtage en bekræftelse på modtagelsen. Som privatperson vil du ikke få indblik i sagen. Derfor vil du heller ikke høre mere til Børn- og Families behandling af sagen.

Den/dem med forældremyndigheden vil få indblik i sagen og har derfor ret til at vide, hvem der underrettede Børn- og Familie.

Underret Mariagerfjord Kommune.

Anonyme underretninger

Anonyme underretninger - det vil sige, hvor Børn- og Familie ikke kender underretter - modtages og behandles lige så seriøst som enhver anden underretning. Uanset om der er tale om en skriftlig eller en telefonisk underretning.

Du skal være opmærksom på, at når du underretter telefonisk, har vi notatpligt. Du skal derfor ikke opgive navn eller andre kontaktoplysninger, hvis du ønsker at være anonym.

Hvis du sender os en mail, skal du sikre dig, at den sendes fra en anonym mailadresse, hvor navn og andre kontaktoplysninger ikke fremgår. Du skal heller ikke opgive dit navn og kontaktoplysninger, hvis du ønsker at underrette anonymt via Borger.dk's underretnings blanket. Den finder du link til her nedenfor.

Forældrene til barnet, du underretter om, vil i næsten alle tilfælde modtage en kopi af underretningen, når vi taler med dem om bekymringen for deres barn. Dette er lovbestemt. Undtagelser sker kun sjældent. Undtagelse kan ske, hvis vi for eksempel vurderer, at der er tale om mistanke om seksuelle eller fysiske overgreb fra forældrene, eller hvis underretningen kan bevirke, at der er nærliggende fare for den, der underretter.

Som anonym underretter vil du ikke modtage et kvitteringsbrev.

Underret Mariagerfjord Kommune.

Særlig underretningspligt for offentligt ansatte

Alle offentligt ansatte har en skærpet pligt til at underrette kommunen. Underretningspligten er ikke betinget af, at der er tale om omsorgssvigt, overgreb eller lignende situationer. Det er tilstrækkeligt, at barnet eller den unge har vanskeligheder, som de ikke selv kan gøre noget ved.

Underretning efter servicelovens § 153 - det vil sige underretning fra offentligt ansatte.

Kontakt


Familie


Opdateret 12.05.21    Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?