Underretning


Hvis du ved, at et barn/en ung under 18 år bliver behandlet dårligt eller bliver udsat for sundhedsskadelige forhold, skal du underrette kommunen om det. Det kan du gøre online og anonymt på denne side.

Underretning

Som borger har du pligt til at underrette Børn- og Familie, hvis du kender til, at et barn eller en ung under 18 år udsættes for:

  • nedværdigende behandling
  • seksuelle overgreb
  • sundhedsskadelige forhold
  • udviklingsskadelige forhold.

Det gælder også, hvis du kender til kommende forældre, der har problemer, som får dig til at tro, at barnet vil få brug for særlig støtte umiddelbart efter fødslen. 

Du kan kontakte Børn- og Familie's visitatorer via telefon, personligt eller ved at indsende en underretning via borger.dk. Ved akut behov udenfor Mariagerfjord Kommunes åbningstid kontaktes Politiet på telefonnummer 114.

Senest 6 hverdage efter, at vi har modtaget din underretning, vil du modtage en bekræftelse på modtagelsen. Som privatperson vil du ikke få indblik i sagen. Derfor vil du heller ikke høre mere til Børn- og Families behandling af sagen.

Den/dem med forældremyndigheden vil få indblik i sagen og derfor ret til at vide, hvem der underrettede Børn- og Familie.

Underret Mariagerfjord Kommune.

Anonyme underretninger

Anonyme underretninger - dvs. hvor Børn- og Familie ikke kender underretter - modtages og behandles lige så seriøst som enhver anden underretning. Uanset om der er tale om en skriftlig eller en telefonisk underretning.

Underret Mariagerfjord Kommune.

Særlig underretningspligt for offentligt ansatte

Alle offentligt ansatte har en skærpet pligt til at underrette kommunen. Underretningspligten er ikke betinget af, at der er tale om omsorgssvigt, overgreb eller lignende situationer. Det er tilstrækkeligt, at barnet eller den unge har vanskeligheder, som de ikke selv kan gøre noget ved.

Underretning efter servicelovens § 153 - dvs. underretning fra offentligt ansatte.

Kontakt


Familie


Opdateret 18.03.20    Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?