Orientering om Coronavirus


Mariagerfjord Kommune følger de centrale myndigheders anvisninger, og varetager i en periode kun funktioner af strengt nødvendig karakter.

Hold dig opdateret på www.coronasmitte.dk.

Mariagerfjord Kommune udsender information direkte til berørte borgere - eksempelvis:

 • For Sundheds- og Plejeområdet kommer information direkte til berørte borgere.
 • For Børne- og Skoleområdet kommer informationer direkte til forældrene.

Vi opfordrer alle til at følge med og søge mere information hos de centrale myndigheder på www.coronasmitte.dk.

Ved spørgsmål kan du ringe til den myndighedsfælles hotline: 70 20 02 33.

Vi har brug for din hjælp!

Vi søger ekstra sundheds- og socialfaglig arbejdskraft.

Vi forudser, at vi får brug for ekstra sundheds- og socialfaglig arbejdskraft i forbindelse med den aktuelle situation med den nye coronavirus.

Tilmeld dig vores jobbank.

Skoler

Alle skoleelever fra 0. kl. og op modtager fjernundervisning frem til 17.01.2021.

Tandplejen

Tandplejen varetager i et øget omfang vanlige tandplejeindsatser, herunder prioriterede behandlinger, kontroller, forebyggelse og diagnostiske undersøgelser.

Tandplejen har telefontid 97 11 52 31 mandag - torsdag kl. 07.30-14.50 og fredag kl. 07.30-11.50. Udenfor denne tid kan tandplejen kontaktes på tandplejen@mariagerfjord.dk.

Husk altid at kontakte os telefonisk eller på mail inden et eventuelt fremmøde.

Se yderligere information om tandplejen.

Rådgivning fra Sundhedsplejen

Efterskoler samt fri- og privatskoler og –dagtilbud kan få rådgivning fra Sundhedsplejen i Mariagerfjord Kommune. Sundhedsplejen skal ikke bruges til direkte smitteopsporing af alle barnet/medarbejderens nære kontakter – det bruges Coronaopsporingen til.  Sundhedsplejen kan rådgive om hvordan, I kan forholde jer, hvis der er mistanke om smitte eller smitte blandt medarbejdere eller børn/unge hos jer. Sundhedsplejen rådgiver udelukkende ud fra de retningslinjer, der er  udarbejdet af sundhedsstyrelsen. Det er derefter ledelsen på stedet, der træffer beslutning om de handlinger, der iværksættes.

 • Indenfor normal arbejdstid: sekretær for Sundhedsplejen Hanne Rishøj 97 11 32 04.
 • Udenfor normal arbejdstid: familie- og handicapchef Kit Borup 29 23 79 38.

Hvordan taler man med børn om coronavirus?

Sundhedsstyrelsen har lavet to film til børn og forældre, der giver råd om, hvordan man kan tale om den ny coronavirus:

Film til børn og forældre om Coronavirus - fra Sundhedsstyrelsen.

Sundhed, ældre og handicap

Kommunens hovednummer: 97 11 30 00

Telefontider:

Mandag - onsdag: 08:00 - 15:30
Torsdag: 08:00 - 17:00
Fredag: 08-00 - 12:00

Nødberedskab

Mariagerfjord Kommunes ældreområde er i øjeblikket meget påvirket af covid-19 blandt personalet. Derfor overgå vi til nødberedskab.

Det betyder desværre, at vi ikke kan hjælpe borgere i eget hjem med følgende opgaver:

 • Rengøring/praktiske opgaver/daglige opgaver i hjemmet
 • Rengøring af hjælpemidler
 • Madlavning
 • Klippekort
 • Aktivitetsrettede ydelser
 • Tøjvask
 • Psykisk hjælp og støtte, dog med undtagelse af særligt sårbare situationer der kan der kan opstå ved undladelse
 • Ledsagelse

Berørte borgere bliver informeret direkte.

Kvik Service

Kvik Service på Tempovej 3 i Hadsund holder lukket frem til februar 2021.

Myndighed og Visitation – Ældre

Tlf. nr.: 97 11 34 48 / 97 11 34 49

Telefontider: alle hverdage kl. 08.00-12.00

Besøg på plejecentre

Styrelsen For Patientsikkerhed har udstedt et påbud om restriktioner for besøgendes adgang til kommunens plejecentre pr. 04. januar 2021.

Påbuddet er midlertidigt og indebærer, at:

 • Besøg i den del af boligen, som beboeren selv råder over, kan ske, hvis besøget sker i en kritisk situation, eller den besøgende er den nærmeste pårørende.
 • Besøg kan ske i et besøgsrum af højst tre faste nære pårørende (den nærmeste pårørende og yderligere to faste nære pårørende).

Besøg i andre situationer skal foregå på udendørsarealer.

Restriktionerne iværksættes med øjeblikkelig virkning. Beboere og pårørende orienteres direkte.

For at plejecentrene fortsat kan afvikle besøg på en god og forsvarlig måde, skal pårørende være opmærksom på nedenstående, i forbindelse med besøg på et plejecenter. 

For at passe bedst muligt på hinanden og undgå risiko for smitte med Covid-19 er det fortsat vigtigt, at Sundhedsstyrelsens retningslinjer om at sikre god håndhygiejne og holde afstand til hinanden efterleves.

Sundhedsstyrelsens fem generelle råd er:

 • Vask dine hænder tit, eller brug håndsprit.
 • Host eller nys i dit ærme.
 • Undgå håndtryk, kindkys og kram – begræns den fysiske kontakt.
 • Vær opmærksom på rengøring – både hjemme og på arbejdspladsen.
 • Hold afstand og bed andre tage hensyn.

Såfremt der opstår konkret mistanke om smitte med Covid-19 på plejecentret, vil der kunne ske en midlertidig nedlukning for besøg. Såfremt dette berører dine nærmeste, kontakter vi jer.

Besøg indendørs

Besøg indendørs skal altid aftales på forhånd med plejecentret.

 • Det er forsat nødvendigt med forudgående tidsbestilling, således at opgaver til personalet i forbindelse med besøg, kan planlægges hensigtsmæssigt.
 • Besøg på plejecentre kan så vidt muligt, fortsat foregå på et afgrænset udendørsareal.
 • Det er ikke muligt at benytte plejecentrets indendørs fællesarealer.
 • Det er fortsat nødvendigt, at afgrænse besøgene til 30 minutters varighed.
 • Pårørende der besøger borgeren indendørs skal anvende mundbind under besøget fra ankomst til afgang. Pårørende er selv ansvarlig for anskaffelse af mundbindet.
 • Ud over de aftalte besøg, på et afgrænset område, har pårørende ikke i øvrigt adgang til fællesarealer.
 • Besøget må udelukkende foregå i beboerens egen bolig, hvor man så vidt muligt får adgang gennem en terrassedør, eller anden kortest mulige vej derind.
 • Plejecenterlederen sikre, at besøg i kritiske situationer og besøg af faste besøgspersoner kan gennemføres på en forsvarlig måde, og at besøg på både indendørs arealer og udendørs arealer sker under behørig hensyntagen til Sundhedsstyrelsens anbefalinger.
 • Pårørende opfordres til selv at spritte kontaktflader af inden boligen forlades. Der vil være engangsspritklude til rådighed.

Besøg udendørs

Besøg udendørs foregår som hidtil dog uden tidsbestilling. Besøg udendørs skal derfor ikke aftales på forhånd med plejecentret.

Aftal dit besøg telefonisk

Du aftaler et besøgstidspunkt ved at kontakte plejecentret dagen før telefonisk på et af nedenstående telefonnumre.

 • Demenscenter Skovgården
  Tlf. 2157 8556 mandag-torsdag mellem klokken 8.00 og 14.00, fredag mellem klokken 8.00 og 12.00.
 • Hobro Alderdomshjem
  Tlf. 97 11 53 53 alle hverdage mellem klokken 10.00 og 12.00.
 • Bernadottegården
  Tlf. 9711 46 77 mellem klokken 10.00 og 15.00.
 • De Gamles Gård
  Tlf. 9711 44 50 mellem klokken 10.00 og 15.00.
 • Fjordvang
  Tlf. 97 11 55 00 mellem klokken 10.00 og 15.00.
 • Myhlenbergparken
  Tlf. 97 11 42 10 mellem klokken 08.00 og 13.00.
 • Solgaven
  Skoven: Tlf.: 97 11 53 39.
  Palmehaven: Tlf.: 97 11 53 21.
  Anemonen: Tlf.: 97 11 53 13.
  Afklaringen: Tlf.: 97 11 53 18.
  Hvis pårørende ikke har afdelingsnummeret, kan der ringes på tlf.: 97 11 53 00 mellem klokken 10.00 og 15.00.
 • Teglgården
  Tlf.: 97 11 41 50 mellem klokken 10.00 og 15.00-

Særskilt for Solgaven

Midlertidigt besøgsforbud på Solgaven

Styrelsen for Patientsikkerhed har udstedt et midlertidigt forbud mod besøgendes adgang til Solgaven Plejecenter, da det er nødvendigt for at forebygge eller inddæmme udbredelsen af Covid-19. Beboerne på plejecentret har derfor ikke længere mulighed for at få besøg med mindre der er tale om besøg i kritiske situationer eller besøg fra den nærmeste pårørende.

Læs mere om besøgsforbuddet.

Besøgsrestriktioner på botilbud

Der er pr. 14. december indført besøgsrestriktioner på botilbud. Alle beboere og pårørende har fået direkte besked.

Mundbind

For at forebygge smitte, bærer alle medarbejdere med borgerkontakt mundbind, og vi beder alle borgere anvende mundbind ved fysisk fremmøde. Du er selv ansvarlig for at anskaffe et mundbind.

 • Besøg på plejecentre og botilbud: Ved besøg indendørs anvender pårørende mundbind under hele besøget.
 • Sygeplejeklinikker og sundhedsklinikker: Borger anvender mundbind.
 • Sundhedscentrene: Borger anvender mundbind under hele besøget.
 • Visitation og hjælpemiddeldepot: Borger anvender mundbind ved afhentning via Quickservice.
 • Besøg i eget hjem: Borgere der får besøg i eget hjem skal ikke bære mundbind, men medarbejderen der kommer på besøg vil bære mundbind.

Har du problemer med vejrtrækningen eller betydeligt ubehag ved brug af mundbind, skal du ikke bære mundbind.

Jobcenter Mariagerfjord

Jobbutikken i Korsgade 2, 9500 Hobro og i Rørholmsgade 8, 9500 Hobro er lukket for personlig fremmøde.

Du kan også kontakte os på 97 11 33 00.

Telefontider:
Mandag - onsdag: 08:00 - 15:30
Torsdag: 08:00 - 17:00
Fredag: 08-00 - 12:00

Ungecenter Mariagerfjord

Ungecenter Mariagerfjord er lukket for personlig betjening på Kirketoften 7, 9500 Hobro.

Du kan kontakte os alle hverdage på telefonnummer 97 11 40 91.

Telefontider:
Mandag - onsdag: 08.00 - 15.30
Torsdag: 08.00 - 17.00
Fredag: 08.00 - 12.00

Udbetaling Borger

Udbetaling Borger i Korsgade 2, 9500 Hobro er lukket for personlig fremmøde.

Du kan også kontakte os på 97 11 33 00.

Telefontider:
Mandag - onsdag: 08:00 - 14:30
Torsdag: 08:00 - 17:00
Fredag: 08-00 - 12:00

Information til virksomheder og erhverv

Virksomhedsservice

Virksomhedsservice Mariagerfjord gør alt, hvad vi kan for at kunne betjene vores virksomheder i Mariagerfjord Kommune. For de virksomheder, der allerede har en fast virksomhedskonsulent, kan denne træffes på telefonen alle hverdage, hvis der er spørgsmål eller behov, som I ønsker vores assistance til. I kan også kontakte vores direkte virksomhedslinje på 97 11 33 62 alle hverdage, hvor vores konsulenter sidder klar til at hjælpe jer.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har udarbejdet en hjemmeside, målrettet danske virksomheder, med information om de midlertidige ændringer på beskæftigelsesområdet.

Virksomheder, der har spørgsmål til arbejdsfordeling, varslingsordninger eller øvrige beskæftigelsesordninger, kan kontakte Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings eksisterende, landsdækkende hotline til virksomheder på tlf. 72 200 350. Telefonen er åben alle hverdage mellem kl. 8 og 16.

Erhvervslivet

Mariagerfjord Kommune ønsker fortsat at styrke virksomhederne likviditet og holde hånden under beskæftigelsen. Det sker ved at fremrykke betalingen af regninger fra leverandører. Den normale betalingsfrist på 30 dage er indtil videre suspenderet og regninger betales så hurtigt som muligt.

Borgerservice har, som følge af de nye restriktioner pr. 5. januar 2021, lukket for personlige henvendelser indtil videre.

Hvis din henvendelse ikke kan vente, kan du booke en tid til ekspedition på 97 11 30 00.

Der bliver kun lukket et begrænset antal personer ind i borgerservice af gangen i respekt for den øgede smitterisiko med Covid-19.

Hobro, Korsgade 2

 • Tirsdag kl. 10:00 - 15:30
 • Torsdag kl. 10:00 - 17:00
 • Fredag kl. 10:00 - 12:00

Hadsund, Himmerlandsgade 9

 • Mandag 10:00 - 17:00
 • Onsdag 10:00 - 15:30

Lukkede rådhuse

Alle rådhuse er lukket for personlig henvendelse frem til 17. januar 2021, henvendelse skal ske telefonisk til borgerservice på 97 11 30 00.

NemID nøglekort og nøgleapp

Er dine nøgler på dit nøglekort ved at være opbrugt, så anbefaler vi at du installerer og aktiver NemID's nøgleapp på din smartphone.

NemID nøgleapp er et gratis, digitalt supplement til nøglekortet, og den kan bruges til at logge ind med alle de steder, hvor du normalt bruger NemID nøglekortet, eksempelvis netbanken, sundhed.dk eller borger.dk. Med NemID nøgleapp løber du aldrig tør for nøgler.

Læs hvordan du aktiverer nøgleappen på din smartphone.

Teknik- og Miljøforvaltningen holder fortsat lukket for almindelige og uanmeldte borgerbesøg. Derfor skal du som borger og virksomhed bruge vores selvbetjeningsløsninger eller skrive en mail til os. Du kan kontakte os på telefon eller mail for at lave en aftale, som kan være fysisk møde inde eller ude, telefon eller mail.

Kommunens hovednummer: 97 11 30 00

Telefontider:

Mandag - onsdag: 08:00 - 15:30
Torsdag: 08:00 - 17:00
Fredag: 08-00 - 12:00

Plan og Byg - kontakt

Medarbejderne i Plan og Byg kan ikke træffes på rådhuset i Arden. Medarbejderne arbejder hjemmefra, og kan derfor heller ikke træffes på telefonen.

Du kan dog ringe til vores administrative medarbejdere:

Rune Jensen på tlf. 97 11 31 19
eller
Sandie Rosenberg på tlf. 97 11 36 02

og lave en aftale om at blive ringet op af en medarbejder.

Du kan også kontakte medarbejderne på nedenstående mail, eller kontakte os på byg@mariagerfjord.dk.

Kontakter du os på mail, så husk at du ikke må skrive personfølsomme oplysninger i din mail.

På grund af den særlige situation omkring coronavirus kan du forvente, at svar på din henvendelse tager længere tid end normalt.

Find en aktuel oversigt over byggesagsbehandler.

Park og Vej  - kontakt

Oplever du fejl eller mangler på kommunale veje og stier, kan du enten:

Kontakter du os på mail, så husk at du ikke må skrive personfølsomme oplysninger i din mail.

På grund af den særlige situation omkring coronavirus kan du forvente, at svar på din henvendelse tager længere tid end normalt.

Trafik og Anlæg – kontakt

Fællespostkasse: trafikanlaeg@mariagerfjord.dk

Natur – kontakt

Fællespostkasse: naturgruppen@mariagerfjord.dk

Genbrugspladser

Ingen modtagelse af affald fra minkfarme

Vi modtager ikke affald fra mink og minkfarme på vores genbrugspladser eller i vores indsamlingsordninger.

Affald, der er minkrelateret, er for eksempel:

 • bure, strøelse, møg og jord, som har været i kontakt med mink eller
 • værnemidler, der er benyttet på minkfarme.

Alle genbrugspladser er normalt åbent. 

Find de aktuelle åbningstider.

Resursen er lukket indtil videre.

Genbrugspladsen er åben for erhverv

Se mere om åbningstider.

Affald – Husstandsindsamling

Indsamling affald ved private husstande forsætter uændret.

Selvbetjening og information findes på Dit Affald.

Miljø - landbrug - kontakt

landbrug@mariagerfjord.dk

Miljø - virksomhed - kontakt

virksomhedsgruppen@mariagerfjord.dk

jord@mariagerfjord.dk

Erhvervsteamet- kontakt

erhvervsteam@mariagerfjord.dk

Forsyningsselskaber

Mariagerfjord Vand A/S: https://www.mariagerfjordvand.dk/#frameId=StatusModule&height=229

Kollektiv trafik

Nordjyllands Trafikselskabs corona-side: https://www.nordjyllandstrafikselskab.dk/kundeservice/corona

Orienter dig på www.rejseplanen.dk.

Med regeringens udmelding 15. december 2020 er de skærpede tiltag og restriktioner også gældende for kultur og fritidsområdet frem til 17. januar 2021.

For kultur-, idræts- og fritidslivet betyder det en nedlukning af de fleste aktiviteter.

Følg med på de enkelte institutioners hjemmeside, på Kulturministeriets hjemmeside og på www.kum.dk.

Mariagerfjord Bibliotekerne

Bibliotekerne er lukket frem til 17. januar 2021.

Med Biblioteket to-go, kan du låne biblioteksmaterialer selvom biblioteket er lukket.

Læs mere på bibliotekets hjemmeside.

Ungdomsskolen

Ungdomsskolens fritidstilbud og holdundervisning er lukket ned. Elever i ungdomsskolens heltidsundervisning efter ungdomsskoleloven må forsat møde frem til fysisk undervisning på skolen eller institutionen.

Se mere på www.ungmariagerfjord.dk/.

Mariagerfjord Kulturskole

Undervisning på kulturskolen og decentralt er lukket ned.

Se aktuelle forhold for genåbningen på kulturskolens hjemmeside.

Biecentret

Alle aktiviteter på Biecentret er aflyst eller udskudt

Se mere om aktiviteter og arrangementer på centrets hjemmeside.

Sundhedsmyndighederne har udviklet en app, der hedder Smittestop.

Smittestop er et digitalt værktøj, der hjælper os med at bryde smittekæderne i Danmark. Den er god at have og ganske nem at installere og bruge.

Med smittestop får du besked, hvis du har været tæt på en person, der er testet positiv for covid-19. Du kan også selv give andre besked om det samme.

Du kan hente appen til Android og iPhone.

Hent appen til din iPhone.

Hent appen til din Android telefon.

Vi har samlet alle vores sociale tilbud, som er skabt af frivillige til at støtte andre. Her kan du også melde dig som frivillig, hvis du gerne vil gøre en forskel.

Se mere på socialvejviseren https://fcmf.dk/.

Du er også altid velkommen til at kontakte os via mail kontakt@fcmf.dk eller telefon 61 51 38 68.

Mariagerfjord Kommune forventer, at alle eksterne leverandører af serviceydelser også følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger for at undgå smittespredning - og at leverandørerne løbende følger med i opdateringerne på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Personer smittet med coronavirus, som risikerer at udsætte deres omgivelser for smitte ved fortsat at opholde sig hjemme, har mulighed for en isolationsbolig. Her kan den smittede isolere sig frivilligt på en facilitet, som kommunen stiller til rådighed, hvis de ikke kan gennemføre Sundhedsstyrelsens råd om selvisolation i eget hjem.

Kontaktpersoner

Sundhed og Ældre, Myndighed og Visitation, afdelingsleder Hanne Ejlertsen

 • Myndighed og Visitation: tlf. 97 11 34 49
 • Udenfor visitationens åbningstid: tlf. 29 23 78 63

 

Opdateret 11.01.21    Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?