Orientering om Coronavirus


Mariagerfjord Kommune følger de centrale myndigheders anvisninger, og varetager i en periode kun funktioner af strengt nødvendig karakter.

Hold dig opdateret på www.coronasmitte.dk.

Mariagerfjord Kommune udsender information direkte til berørte borgere - eksempelvis:

 • For Sundheds- og Plejeområdet kommer information direkte til berørte borgere.
 • For Børne- og Skoleområdet kommer informationer direkte til forældrene.

Vi opfordrer alle til at følge med og søge mere information hos de centrale myndigheder på www.coronasmitte.dk.

Coronahotline – på 12 forskellige sprog

Ved spørgsmål kan du ringe til den myndighedsfælles hotline: 70 20 02 33.

Følgende 12 sprog understøtter coronahotlinen:
Arabisk, somalisk, tigrinya, tyrkisk, urdu, bosnisk/serbokroatisk, engelsk, fransk, kumanji, farsi, polsk og rumænsk.

Der er udarbejdet et danmarkskort med oversigt over testcentre for hele danmark.

Find et testcenter nær dig. På kortet kan du finde både PCR-test og hurtigtest, som udbydes af de danske myndigheder. Information om midlertidige teststeder kan du finde hos regionerne.

Hent kortet på coronasmitte.dk.

Vi har brug for din hjælp!

Vi søger ekstra sundheds- og socialfaglig arbejdskraft.

Vi forudser, at vi får brug for ekstra sundheds- og socialfaglig arbejdskraft i forbindelse med den aktuelle situation med den nye coronavirus.

Tilmeld dig vores jobbank.

Skole

Påbud om nedlukning af Hobro Søndre Skole og M10, Afdeling Søndre 7.-9. klasse

Styrelsen for Patientsikkerhed påbyder hermed kommunalbestyrelsen i Mariagerfjord Kommune omgående for en periode på 7 dage fra den 26. april 2021 til den 2. maj 2021, begge dage inklusive, at fastsætte forbud mod adgangen til eller brugen af Hobro Søndre Skole og M10, Afdeling Søndre 7.-9 klasse, da det er nødvendigt for at forebygge eller inddæmme udbredelse af Covid-19, jf. epidemilovens § 33, stk. 1.

Hobro Søndre Skole og M10, Afdeling Søndre 7.-9 klasse skal derfor i ovennævnte periode være lukket.

Forældre til elever på Hobro Sønder Skole og M10 er orienteret via AULA.

Læs påbuddet for Hobro Søndre Skole og M10.

Tandplejen

Tandplejen varetager i et øget omfang vanlige tandplejeindsatser, herunder prioriterede behandlinger, kontroller, forebyggelse og diagnostiske undersøgelser.

Tandplejen har telefontid 97 11 52 31 mandag - torsdag kl. 07.30-14.50 og fredag kl. 07.30-11.50. Udenfor denne tid kan tandplejen kontaktes på tandplejen@mariagerfjord.dk.

Husk altid at kontakte os telefonisk eller på mail inden et eventuelt fremmøde.

Se yderligere information om tandplejen.

Rådgivning fra Sundhedsplejen

Efterskoler samt fri- og privatskoler og –dagtilbud kan få rådgivning fra Sundhedsplejen i Mariagerfjord Kommune. Sundhedsplejen skal ikke bruges til direkte smitteopsporing af alle barnet/medarbejderens nære kontakter – det bruges Coronaopsporingen til.  Sundhedsplejen kan rådgive om hvordan, I kan forholde jer, hvis der er mistanke om smitte eller smitte blandt medarbejdere eller børn/unge hos jer. Sundhedsplejen rådgiver udelukkende ud fra de retningslinjer, der er  udarbejdet af sundhedsstyrelsen. Det er derefter ledelsen på stedet, der træffer beslutning om de handlinger, der iværksættes.

 • Indenfor normal arbejdstid: sekretær for Sundhedsplejen Hanne Rishøj 97 11 32 04.
 • Udenfor normal arbejdstid: familie- og handicapchef Kit Borup 29 23 79 38.

Hvordan taler man med børn om coronavirus?

Sundhedsstyrelsen har lavet to film til børn og forældre, der giver råd om, hvordan man kan tale om den ny coronavirus:

Film til børn og forældre om Coronavirus - fra Sundhedsstyrelsen.

Sundhed, ældre og handicap

Kommunens hovednummer: 97 11 30 00

Telefontider:

Mandag - onsdag: 08:00 - 15:30
Torsdag: 08:00 - 17:00
Fredag: 08-00 - 12:00

Myndighed og Visitation – Ældre

Tlf. nr.: 97 11 34 48 / 97 11 34 49

Telefontider: alle hverdage kl. 08.00-12.00

Besøg på plejecentre

Besøgsrestriktioner er ophævet på de plejehjem, plejeboliger, sociale institutioner og aflastningspladser, hvor mere end 80 % af beboerne er færdigvaccinerede (det vil sige 14 dage efter 2. vaccination, uanset vaccine).

Dog skal besøgende være uden symptomer på luftvejssygdom, herunder hoste og forkølelse eller andre symptomer, der kan give mistanke om COVID-19, i 48 timer før besøget.

Du er velkommen til at kontakte plejecentret, hvis du har spørgsmål:

 • Demenscenter Skovgården: Tlf. 2157 8556 mandag-torsdag mellem klokken 8.00 og 14.00, fredag mellem klokken 8.00 og 12.00.
 • Hobro Alderdomshjem: Tlf. 97 11 53 53 alle hverdage mellem klokken 10.00 og 12.00.
 • Bernadottegården: Tlf. 9711 46 77 mellem klokken 10.00 og 15.00.
 • De Gamles Gård: Tlf. 9711 44 50 mellem klokken 10.00 og 15.00.
 • Fjordvang: Tlf. 97 11 55 00 mellem klokken 10.00 og 15.00.
 • Myhlenbergparken: Tlf. 97 11 42 10 mellem klokken 08.00 og 13.00.
 • Teglgården: Tlf.: 97 11 41 50 mellem klokken 10.00 og 15.00.

Solgaven:

 • Skoven: Tlf.: 97 11 53 39
 • Palmehaven: Tlf.: 97 11 53 21
 • Anemonen: Tlf.: 97 11 53 13
 • Afklaringen: Tlf.: 97 11 53 18.
 • Hvis pårørende ikke har afdelingsnummeret, kan der ringes på tlf.: 97 11 53 00 mellem klokken 10.00 og 15.00.

Jobcenter Mariagerfjord

Jobbutikken i Korsgade 2, 9500 Hobro og i Rørholmsgade 8, 9500 Hobro er lukket for personlig fremmøde.

Du kan også kontakte os på 97 11 33 00.

Telefontider:
Mandag - onsdag: 08:00 - 15:30
Torsdag: 08:00 - 17:00
Fredag: 08-00 - 12:00

Ungecenter Mariagerfjord

Ungecenter Mariagerfjord er lukket for personlig betjening på Kirketoften 7, 9500 Hobro.

Du kan kontakte os alle hverdage på telefonnummer 97 11 40 91.

Telefontider:
Mandag - onsdag: 08.00 - 15.30
Torsdag: 08.00 - 17.00
Fredag: 08.00 - 12.00

Udbetaling Borger

Udbetaling Borger i Korsgade 2, 9500 Hobro er lukket for personlig fremmøde.

Du kan også kontakte os på 97 11 33 00.

Telefontider:
Mandag - onsdag: 08:00 - 14:30
Torsdag: 08:00 - 17:00
Fredag: 08-00 - 12:00

Information til virksomheder og erhverv

Virksomhedsservice

Virksomhedsservice Mariagerfjord gør alt, hvad vi kan for at kunne betjene vores virksomheder i Mariagerfjord Kommune. For de virksomheder, der allerede har en fast virksomhedskonsulent, kan denne træffes på telefonen alle hverdage, hvis der er spørgsmål eller behov, som I ønsker vores assistance til. I kan også kontakte vores direkte virksomhedslinje på 97 11 33 62 alle hverdage, hvor vores konsulenter sidder klar til at hjælpe jer.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har udarbejdet en hjemmeside, målrettet danske virksomheder, med information om de midlertidige ændringer på beskæftigelsesområdet.

Virksomheder, der har spørgsmål til arbejdsfordeling, varslingsordninger eller øvrige beskæftigelsesordninger, kan kontakte Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings eksisterende, landsdækkende hotline til virksomheder på tlf. 72 200 350. Telefonen er åben alle hverdage mellem kl. 8 og 16.

Erhvervslivet

Mariagerfjord Kommune ønsker fortsat at styrke virksomhederne likviditet og holde hånden under beskæftigelsen. Det sker ved at fremrykke betalingen af regninger fra leverandører. Den normale betalingsfrist på 30 dage er indtil videre suspenderet og regninger betales så hurtigt som muligt.

Tidsbestilling i borgerservice

Har du brug for personlig hjælp af vores borgerservice, skal du huske at bestille en tid.

Går til borgerservice tidsbestilling.

Der bliver kun lukket et begrænset antal personer ind i borgerservice af gangen i respekt for den øgede smitterisiko med Covid-19.

Åbningstider på rådhuse

Hobro, Korsgade 2

 • Tirsdag kl. 10:00 - 15:30
 • Torsdag kl. 10:00 - 17:00
 • Fredag kl. 10:00 - 12:00

Hadsund, Himmerlandsgade 9

 • Mandag 10:00 - 17:00
 • Onsdag 10:00 - 15:30

Hobro, Nordre Kajgade 1, Borgmesterkontoret

 • Mandag - Onsdag kl. 10:00 - 15:30
 • Torsdag kl. 10:00 - 17:00
 • Fredag kl. 10:00 - 12:00

NemID nøglekort og nøgleapp

Er dine nøgler på dit nøglekort ved at være opbrugt, så anbefaler vi at du installerer og aktiver NemID's nøgleapp på din smartphone.

NemID nøgleapp er et gratis, digitalt supplement til nøglekortet, og den kan bruges til at logge ind med alle de steder, hvor du normalt bruger NemID nøglekortet, eksempelvis netbanken, sundhed.dk eller borger.dk. Med NemID nøgleapp løber du aldrig tør for nøgler.

Læs hvordan du aktiverer nøgleappen på din smartphone.

Teknik- og Miljøforvaltningen holder fortsat lukket for almindelige og uanmeldte borgerbesøg. Derfor skal du som borger og virksomhed bruge vores selvbetjeningsløsninger eller skrive en mail til os. Du kan kontakte os på telefon eller mail for at lave en aftale, som kan være fysisk møde inde eller ude, telefon eller mail.

Kommunens hovednummer: 97 11 30 00

Telefontider:

Mandag - onsdag: 08:00 - 15:30
Torsdag: 08:00 - 17:00
Fredag: 08-00 - 12:00

Plan og Byg - kontakt

Medarbejderne i Plan og Byg kan ikke træffes på rådhuset i Arden, men træffes på telefonen og på byg@mariagerfjord.dk. eller plan@mariagerfjord.dk

Kontakter du os på mail, så husk, at du ikke må skrive personfølsomme oplysninger i din mail.

Telefontider i Plan og Byg

Mandag-tirsdag: 13.00-15.30 
 Onsdag:  Lukket
 Torsdag:  13.00-16.00
 Fredag  Lukket

Find en aktuel oversigt over byggesagsbehandler.

Park og Vej  - kontakt

Oplever du fejl eller mangler på kommunale veje og stier, kan du enten:

Kontakter du os på mail, så husk at du ikke må skrive personfølsomme oplysninger i din mail. 

Trafik og Anlæg – kontakt

Fællespostkasse: trafikanlaeg@mariagerfjord.dk

Natur – kontakt

Fællespostkasse: naturgruppen@mariagerfjord.dk

Genbrugspladser

Ingen modtagelse af affald fra minkfarme

Vi modtager ikke affald fra mink og minkfarme på vores genbrugspladser eller i vores indsamlingsordninger.

Affald, der er minkrelateret, er for eksempel:

 • bure, strøelse, møg og jord, som har været i kontakt med mink eller
 • værnemidler, der er benyttet på minkfarme.

Alle genbrugspladser er normalt åbent. 

Find de aktuelle åbningstider.

Resursen åbner igen fredag den 5. marts 2021.

Genbrugspladsen er åben for erhverv

Se mere om åbningstider.

Affald – Husstandsindsamling

Indsamling affald ved private husstande forsætter uændret.

Selvbetjening og information findes på Dit Affald.

Miljø - landbrug - kontakt

landbrug@mariagerfjord.dk

Miljø - virksomhed - kontakt

virksomhedsgruppen@mariagerfjord.dk

jord@mariagerfjord.dk

Erhvervsteamet- kontakt

erhvervsteam@mariagerfjord.dk

Forsyningsselskaber

Mariagerfjord Vand A/S: https://www.mariagerfjordvand.dk/#frameId=StatusModule&height=229

Kollektiv trafik

Nordjyllands Trafikselskabs corona-side: https://www.nordjyllandstrafikselskab.dk/kundeservice/corona

Orienter dig på www.rejseplanen.dk.

Følg med på de enkelte institutioners hjemmeside, på Kulturministeriets hjemmeside samt på coronasmitte.dk, der giver overblik over genåbningens forskellige faser.

Mariagerfjord Bibliotekerne

Bibliotekerne er åbnet igen med fysisk betjening og selvbetjent åbent. Der vil være stikprøvekontrol af coronapas. Filialen i Als har ikke selvbetjent åbent.

Bibliotekernes ’to go’ ordning fortsætter ikke.

Læs mere på bibliotekets hjemmeside.

Ungdomsskolen

Ungdomsskolen er i normal drift.

Se mere på www.ungmariagerfjord.dk/.

Mariagerfjord Kulturskole

Kulturskolen er genåbnet.

Se aktuelle forhold for genåbningen på kulturskolens hjemmeside.

Biecentret

Biecentret er åbent igen.

Se mere om aktiviteter og arrangementer på centrets hjemmeside.

Sundhedsmyndighederne har udviklet en app, der hedder Smittestop.

Smittestop er et digitalt værktøj, der hjælper os med at bryde smittekæderne i Danmark. Den er god at have og ganske nem at installere og bruge.

Med smittestop får du besked, hvis du har været tæt på en person, der er testet positiv for covid-19. Du kan også selv give andre besked om det samme.

Du kan hente appen til Android og iPhone.

Hent appen til din iPhone.

Hent appen til din Android telefon.

Vi har samlet alle vores sociale tilbud, som er skabt af frivillige til at støtte andre. Her kan du også melde dig som frivillig, hvis du gerne vil gøre en forskel.

Se mere på socialvejviseren https://fcmf.dk/.

Du er også altid velkommen til at kontakte os via mail kontakt@fcmf.dk eller telefon 61 51 38 68.

Mariagerfjord Kommune forventer, at alle eksterne leverandører af serviceydelser også følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger for at undgå smittespredning - og at leverandørerne løbende følger med i opdateringerne på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Mariagerfjord Kommune tilbyder frivilligt isolationsophold til borgere, der ikke kan isolere sig i egen bolig.

For at få tildelt et isolationsophold, skal du:

 • Være testet positiv for corona eller være nær kontakt til en coronaramt.
 • Have ingen eller milde symptomer.
 • Kunne klare dig selv uden pleje og hjælp udefra.

Der er ingen udgifter til ophold og forplejning.

Karantæneophold ved indrejse i Danmark

Du kan få tilbudt karantæneophold, hvis du rejser til Danmark og ikke har mulighed for at selvisolere dig. Du skal selv afholde udgifter til opholdet, herunder forplejning.

Kontakt

 • Myndighed og Visitation: tlf. 97 11 34 49
 • Uden for visitationens åbningstid: tlf. 29 23 78 63

Opdateret 01.09.21    Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?