Orientering om Coronavirus


Mariagerfjord Kommune følger de centrale myndigheders anvisninger, og varetager i en periode kun funktioner af strengt nødvendig karakter.

Hold dig opdateret på www.coronasmitte.dk.

Mariagerfjord Kommune udsender information direkte til berørte borgere - eksempelvis:

 • For Sundhed- og Plejeområdet kommer information direkte til berørte borgere.
 • For Børne- og Skoleområdet kommer informationer direkte til forældrene.

Vi opfordrer alle til at følge med og søge mere information hos de centrale myndigheder på www.coronasmitte.dk.

Ved spørgsmål kan du ringe til den myndighedsfælles hotline: 70 20 02 33.

Giv en hånd!

Vi kan få brug for hjælp til klare den nødvendige pleje og omsorg for mennesker med handicap og ældre.

Vi søger pensionerede socialpædagoger og læger, tidligere sygeplejersker, medicin- og sygeplejerskestuderende, SOSU-medarbejdere eller sundhedspersonale på orlov fra faget.

Tilmeld vores jobbank.

Folkeskolerne slår dørene op for de store elever

18. maj vender elever i 6. til 10 klasse i Mariagerfjord Kommune tilbage til klasseværelserne.

Alle folkeskolerne er klar til at byde de store elever velkommen indenfor fra mandag 18. maj. Eleverne fra 0.-5. klasse har på mange skoler gjort brug af næsten alle lokaler, så der skal tænkes nyt og kreativt, for at alle elever kan få en skoledag med fremmøde tilbage. Det betyder også, at der kan ske ændringer i skoledagen for 0.-5. klassetrin i forhold til det, de har været vant til siden påske.

Forældrene får direkte besked fra skolerne om genåbningen via Aula.

Sundhedsplejen

Sundhedsplejen har genoptaget sine vanlige tilbud på nær gruppeaktiviteter.

Tandplejen

Tandplejen varetager i et øget omfang vanlige tandplejeindsatser, herunder prioriterede behandlinger, kontroller, forebyggelse og diagnostiske undersøgelser.

Tandplejen har telefontid 97 11 52 31 mandag - torsdag kl. 07.30-14.50 og fredag kl. 07.30-11.50. Udenfor denne tid kan tandplejen kontaktes på tandplejen@mariagerfjord.dk.

Husk altid at kontakte os telefonisk eller på mail inden et eventuelt fremmøde.

Se yderligere information om tandplejen.

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Mariagerfjord Kommune giver telefonisk rådgivning på hverdage mellem 9.00 og 13.00. Du kan få rådgivning fra psykologer, fysioterapeuter, tale-hørekonsulenter og sprog-læsekonsulent. Ring på telefonnummer 97 11 32 08, og så vil vores medarbejdere give dig en tid, hvor du vil blive ringet op.

Der er sendt fem gode råd som forælder kan være opmærksom på ud via AULA og FAMLY.

Hvordan taler man med børn om coronavirus?

Sundhedsstyrelsen har lavet to film til børn og forældre, der giver råd om, hvordan man kan tale om den ny coronavirus:

Film til børn og forældre om Coronavirus - fra Sundhedsstyrelsen.

Sundhed, ældre og handicap

Kommunens hovednummer: 97 11 30 00

Telefontider:

Mandag - onsdag: 08:00 - 15:30
Torsdag: 08:00 - 17:00
Fredag: 08-00 - 12:00

Myndighed og Visitation – Ældre

Telefon nr.: 97 11 34 48 / 97 11 34 49

Telefontider: alle hverdage kl. 08.00-12.00

Kontakt mellem beboere og pårørende på plejecentre

Fra 18. maj kan nære pårørende besøge beboerne efter aftale. Besøgene foregår udendørs og anvises af det enkelte plejecenter. Det skyldes at vi følger Sundhedsstyrelsens retningslinjer om at undgå smittekilder for at passe på vores beboere.

I øjeblikket er indendørs besøg kun tilladt for nære pårørende i særligt kritiske situationer.
Besøg skal aftales telefonisk med det enkelte plejecenter senest en dag før besøget:

Demenscenter Skovgården

 • Tlf. 2157 8556 mandag-torsdag mellem klokken 8.00 og 14.00, fredag mellem klokken 8.00 og 12.00.

Hobro Alderdomshjem

 • Tlf. 97 11 53 53 alle hverdage mellem klokken 10.00 og 12.00.

Bernadottegården

 • Tlf. 9711 46 77 mellem klokken 10.00 og 15.00.

De Gamles Gård

 • Tlf. 9711 44 50 mellem klokken 10.00 og 15.00.

Fjordvang

 • Tlf. 97 11 55 00 mellem klokken 10.00 og 15.00.

Myhlenbergparken

 • Tlf. 97 11 42 10 mellem klokken 08.00 og 13.00.

Solgaven

 • Skoven, tlf.: 97 11 53 39.
 • Palmehaven: Tlf.: 97 11 53 21.
 • Anemonen: Tlf.: 97 11 53 13.
 • Afklaringen: Tlf.: 97 11 53 18.

Hvis pårørende ikke har afdelingsnummeret, så kontaktes vi på 97 11 53 00 mellem klokken 10.00 og 15.00 for at aftale besøgstiden med plejepersonalet.

Teglgården

 • Tlf.: 97 11 41 50 mellem klokken 10.00 og 15.00.

Fakta om besøg

Der må være op til to pårørende på besøg ad gangen. Besøgene må maksimalt vare 30 minutter og finde sted inden for faste besøgstider.

 • Kl. 10.00 til 11.30.
 • Kl. 14.00 til 15.00.
 • Kl. 15.00 til 17.00.
 • Kl. 18.30 til 20.00.

Besøg foregår udendørs, så derfor er det en god idé at huske det varme tøj på de kolde dage. På nogle plejecentre har beboerne egne terrasser, hvor besøget kan foregå. På andre plejecentre vil de fælles udendørs arealer været indrettet til besøg. Da plejecentrene kun modtager besøg udendørs, vil det ikke være muligt for pårørende at benytte toiletfaciliter under besøget.

I denne folder kan du læse, hvad du skal gøre, når du skal besøge et plejecenter.

Dagligdagen på plejecentrene

På alle vores plejecentre er vi lige nu særligt opmærksomme på, at alle beboere skal have gode oplevelser hver dag.

Vi sikrer os blandt andet, at beboerne kommer ud og får frisk luft. Vi synger morgensang og hygger med beboerne, så hverdagen bliver så god som muligt. Derudover kan vi fortælle, at vi får rigtig mange fine hilsner fra nær og fjern. Blandt andet blomsterhilsner fra Ældre sagen, blomsterhandleren og tegninger fra børn og børnebørn.

Besøg på private og kommunale botilbud og opholdsteder

Der er begrænset åbning for besøg på botilbud og opholdssteder. Hver beboer kan vælge 1-2 faste besøgspersoner og der opfordres til udendørs besøg. Alle besøg skal ske efter forudgående aftale med det pågældende sted.

Nære pårørende kan desuden tillades besøg i kritiske situationer. Ved kritiske situationer forstås et uopsætteligt besøg fra en nær pårørende til en kritisk syg eller døende person eller forældres eller andre nære pårørendes besøg hos et barn under 18 år. Ved kritiske situationer forstås endvidere besøg hos en voksen med en sådan kognitiv funktionsnedsættelse, at personen mangler evnen til at forstå og acceptere formålet med besøgsrestriktionerne og dermed har et helt særligt behov for besøg.

Det er tilbudets ledelse, der vurderer, hvem der er pårørende og hvornår en situation er kritisk. Besøg kan udskydes, hvis tilbuddets ledelse i den konkrete situation vurderer, at besøget ikke kan gennemføres på forsvarlig vis.

Ønskes besøg tages kontakt til den pågældende tilbudsleder.

Find kontaktoplysninger på botilbud.

Praktisk bistand

Personlig pleje og praktisk bistand vurderes ud fra en individuel og konkret vurdering i forhold til den enkelte borgers behov for hjælp og støtte samt ud fra de sundhedsfaglige anbefalinger om håndtering af COVID-19.

Følgende institutioner er lukket:

 • Biecentret
 • Aktivitetshuset Solstrejf
 • Ressourcen
 • Specialenheden
 • Ekstern Beskyttet Beskæftigelse
 • Bazen i Hadsund
 • Fjordgade i Hobro
 • Kvikservice på Hjælpemiddeldepotet i Hadsund

Desuden er følgende dagcentre lukket:

 • Teglgården i Als
 • Bernadottegården i Hadsund
 • Fjordvang i Mariager
 • Solgårdscentret i Arden
 • Dagcenter Skovgården i Hadsund
 • Dagcenter Solgaven i Hobro

Genåbning af sundhedsklinikker

Alle sundhedsklinikker er igen åbne. Alle borgere bedes komme til aftalt tid, for at vi sammen kan hjælpe hinanden med at overholde sundhedsstyrelsens retningslinjer om afstand. Derudover bedes alle borgere efterleve sundhedsmyndighedernes retningslinjer om at holde afstand og god håndhygiejne.

Gradvis genåbning af Rusmiddelcentret

Rusmiddelcenteret er i gang med en gradvis genåbning. Kontakt og behandling foregår fortrinsvis via telefon og skræm, men der er også mulighed for personligt fremmøde ved forudgående aftale. For borgere i substitutionsbehandling gælder det, at de vil få udleveret medicin enten i eget hjem eller på Nordre Kajgade 3A, 9500 Hobro. Sundhedsstyrelsens retningslinjer overholdes.

Gradvis genåbning af Sundhed og Træning

Sundhed og Træning åbner gradvist op for udvalgte aktiviteter inden for genoptræning, rehabilitering og forebyggende hjemmebesøg. Det er en sundhedsfaglig vurdering, hvilke borgere der tilbydes disse aktiviteter.

Aktiviteterne vil foregå i henhold til Sundhedsstyrelsens retningslinjer for smittebegrænsning af Covid-19, og vil derfor være med visse forbehold og restriktioner.

Se mere under Sundhed og træning.

Arbejdsmarked

Mandag 8. juni åbner vi igen for det fysiske fremmøde i Jobcenteret og Ungecenteret. Frem til åbningen den 8. juni afholder vi virtuelle samtaler og rehabiliteringsmøder.

Telefon: 97 11 33 00

Telefontider:

Mandag - onsdag: 08:00 - 15:30
Torsdag: 08:00 - 17:00
Fredag: 08-00 - 12:00

Jobcenter

Mandag 8. juni genåbner Jobcenter for for fysisk fremmøde, indtil der holder Jobcenter lukket for personlig henvendelser indtil videre.

Ledige skal ikke møde op til samtaler eller interne forløb. Du vil fortsat modtage ydelser, og det vil også fortsat være muligt at melde sig ledig på Jobnet.

Du kan kontakte os på telefon 97 11 33 00, hvis din henvendelse ikke kan vente, du kan oplever ekstra ventetid.

Hvis du er praktik

Hvis du er i en praktik lige nu, så skal du fortsætte som hidtil og følge arbejdspladsens regler for hjemsendelse.

For dig som er blevet ledig eller sygemeldt mens Jobcentret er midlertidigt lukket:

Du skal søge om ydelse via borger.dk på https://www.borger.dk/arbejde-dagpenge-ferie

Har du brug for hjælp kan du kontakte kommunen på tlf. 97 11 33 00

Information til virksomheder og erhverv

Virksomhedsservice

Virksomhedsservice Mariagerfjord gør alt, hvad vi kan for fortsat at kunne betjene vores virksomheder i Mariagerfjord Kommune. For de virksomheder, der allerede har en fast virksomhedskonsulent, vil denne stadig kunne træffes på telefonen alle hverdage, hvis der er spørgsmål eller behov, som I ønsker vores assistance til. I vil også kunne kontakte vores direkte virksomhedslinje på 97 11 33 62 alle hverdage, hvor vores konsulenter sidder klar til at hjælpe jer.

Som udgangspunkt vil igangværende virksomhedspraktikker eller løntilskudsjob fortsætte, medmindre virksomheden har et ønske om at afbryde dem for eksempel ved hjemsendelser eller lignende. I givet fald bedes I kontakte jeres virksomhedskonsulent.

Erhvervslivet

Mariagerfjord Kommune ønsker at styrke virksomhederne likviditet og holde hånden under beskæftigelsen. Det sker ved at fremrykke betalingen af regninger fra leverandører. Den normale betalingsfrist på 30 dage er indtil videre suspenderet og regninger betales så hurtigt som muligt.

Specielt i forhold til varslingssager og arbejdsfordelinger

Der vil blive oprette et nødberedskab til at håndtere forespørgsler på arbejdsfordelinger og varslingssager, hvor I kan kontakte vores virksomhedslinje på tlf. 97 11 33 62.

Ungecenter Mariagerfjord

Mandag 8. juni genåbner Ungecenter Mariagerfjord for fysisk henvendelse. Indtil genåbningen sidder vores medarbejdere klar til at hjælpe dig over telefonen.

Du kan kontakte os alle hverdage på telefonnummer 97 11 40 91.

Telefontider:

Mandag - onsdag: 08.00 - 15.30
Torsdag: 08.00 - 17.00
Fredag: 08.00 - 12.00

27. maj åbner Borgerservice for personlige henvendelser.

Frem til 12. juni er åbningstiden udvidet med 1,5 time.

Hobro, Korsgade 2

 • Tirsdag kl. 8.30 - 15:30
 • Torsdag kl. 8.30 - 17:00
 • Fredag kl. 8:30 - 12:00

Hadsund, Himmerlandsgade 9

 • Mandag 8.30 - 17:00
 • Onsdag 8:30 - 15:30

I uge 23 forventer vi, at der kommer en udmelding om åbning for personlig betjening i vores øvrige afdelinger.

NemID nøglekort og nøgleapp

Er dine nøgler på dit nøglekort ved at være opbrugt, så anbefaler vi at du installerer og aktiver NemID's nøgleapp på din smartphone.

NemID nøgleapp er et gratis, digitalt supplement til nøglekortet, og den kan bruges til at logge ind med alle de steder, hvor du normalt bruger NemID nøglekortet, eksempelvis netbanken, sundhed.dk eller borger.dk. Med NemID nøgleapp løber du aldrig tør for nøgler.

Læs hvordan du aktiverer nøgleappen på din smartphone.

Vielse på rådhuse

De vielser, der allerede er booket i Mariagerfjord Kommune kan blive gennemført, hvis brudeparret ønsker det. Det er ikke muligt at bestille nye vielser - nødvielser er dog undtaget.

Teknik- og Miljøforvaltningen holder fortsat lukket for almindelige og uanmeldte borgerbesøg. Derfor skal du som borger og virksomhed bruge vores selvbetjeningsløsninger eller skrive en mail til os. Du kan kontakte os på telefon eller mail for at lave en aftale, som kan være fysisk møde inde eller ude, telefon eller mail.

Kommunens hovednummer: 97 11 30 00

Telefontider:

Mandag - onsdag: 08:00 - 15:30
Torsdag: 08:00 - 17:00
Fredag: 08-00 - 12:00

Park og Vej

Almindelig drift er omdirigeret til akut-beredskab, og derfor udgår almindelig driftsopgaver ind til videre.

Selvbetjening: /Borger/Trafik-og-Veje/Giv-et-praj

Plan og Byg - kontakt

Medarbejderne i Plan og Byg kan ikke træffes på rådhuset i Arden. Medarbejderne arbejder hjemmefra, og kan derfor heller ikke træffes på telefonen.

Du kan dog ringe til vores administrative medarbejdere:

Rune Jensen på tlf. 97 11 31 19
eller
Sandie Rosenberg på tlf. 97 11 36 02

og lave en aftale om at blive ringet op af en medarbejder.

Du kan også kontakte medarbejderne på nedenstående mail, eller kontakte os på byg@mariagerfjord.dk.

Kontakter du os på mail, så husk at du ikke må skrive personfølsomme oplysninger i din mail.

På grund af den særlige situation omkring coronavirus kan du forvente, at svar på din henvendelse tager længere tid end normalt.

Find din byggesagsbehandler

Jesper Vraa Andersen, afdelingsleder jeand@mariagerfjord.dk

Administration  
Rune Jensen ruje1@mariagerfjord.dk
Sandie Rosenberg saros@mariagerfjord.dk
Byggesagsbehandlere  
Martin Thestup Nielsen marn1@mariagerfjord.dk
Karen Thorsen kath1@mariagerfjord.dk
Michael Jørgen Hansen
mich1@mariagerfjord.dk
Ken Magnussen, Byg kemag@mariagerfjord.dk
Isabell Arani Mortensen isara@mariagerfjord.dk
Lonni Hovaldt Holm lonnh@mariagerfjord.dk
Planlæggere   
Vibeke Kjær Christensen vikch@mariagerfjord.dk
Britt Hald bhald@mariagerfjord.dk

Trafik og Anlæg – kontakt

Fællespostkasse: trafikanlaeg@mariagerfjord.dk

Natur – kontakt

Fællespostkasse: naturgruppen@mariagerfjord.dk

Genbrugspladser

Alle genbrugspladser er normalt åbent. 

Find de aktuelle åbningstider.

Resursen er lukket indtil videre.

Genbrugspladsen er åben for erhverv

Se mere om åbningstider.

Affald – Husstandsindsamling

Indsamling affald ved private husstande forsætter uændret.

Selvbetjening og information findes på Dit Affald.

Miljø - landbrug - kontakt

landbrug@mariagerfjord.dk

Miljø - virksomhed - kontakt

virksomhedsgruppen@mariagerfjord.dk

jord@mariagerfjord.dk

Erhvervsteamet- kontakt

erhvervsteam@mariagerfjord.dk

Forsyningsselskaber

Mariagerfjord Vand A/S: https://www.mariagerfjordvand.dk/#frameId=StatusModule&height=229

Kollektiv trafik

Nordjyllands Trafikselskabs corona-side: https://www.nordjyllandstrafikselskab.dk/kundeservice/corona

Orienter dig på www.rejseplanen.dk.

Gradvis genåbning af kultur- og fritidstilbud

Kulturministeriet er i samarbejde med aktører og sundhedsmyndigheder klar med retningslinjerne for de aktiviteter på Kulturministeriets område, der nu genåbner.

Følg med på de enkelte institutioners hjemmeside og på Kulturministeriets hjemmeside.

Mariagerfjord Bibliotekerne

Mariagerfjord Bibliotekerne er åben igen, dog med begrænset aktiviteter. Du kan holde dig opdateret på bibliotekernes hjemmeside om den aktuelle situation.

Læs mere på bibliotekets hjemmeside.

Ungdomsskolen

Ungdomsskolen er tilbage på normal drift. Se mere på www.ungmariagerfjord.dk/.

Mariagerfjord Kulturskole

Se aktuelle forhold for genåbningen på kulturskolens hjemmeside.

Biecentret

På Biecentrets hjemmeside kan du følge med hvornår der åbnes igen for aktiviteter.

Se mere på Biecentrets hjemmeside.

Vi har samlet alle vores sociale tilbud, som er skabt af frivillige til at støtte andre. Her kan du også melde dig som frivillig, hvis du gerne vil gøre en forskel.

Se mere på socialvejviseren https://fcmf.dk/socialvejviser.

Du er også altid velkommen til at kontakte os via mail kontakt@fcmf.dk eller telefon 61 51 38 68.

Mariagerfjord Kommune forventer, at alle eksterne leverandører af serviceydelser også følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger for at undgå smittespredning - og at leverandørerne løbende følger med i opdateringerne på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Opdateret 02.06.20    Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?