Orientering om Coronavirus


Mariagerfjord Kommune følger de centrale myndigheders anvisninger, og varetager i en periode kun funktioner af strengt nødvendig karakter.

Hold dig opdateret på www.coronasmitte.dk.

Mariagerfjord Kommune udsender information direkte til berørte borgere - eksempelvis:

 • For Sundheds- og Plejeområdet kommer information direkte til berørte borgere.
 • For Børne- og Skoleområdet kommer informationer direkte til forældrene.

Vi opfordrer alle til at følge med og søge mere information hos de centrale myndigheder på www.coronasmitte.dk.

Coronahotline – på 12 forskellige sprog

Ved spørgsmål kan du ringe til den myndighedsfælles hotline: 70 20 02 33.

Følgende 12 sprog understøtter coronahotlinen:
Arabisk, somalisk, tigrinya, tyrkisk, urdu, bosnisk/serbokroatisk, engelsk, fransk, kumanji, farsi, polsk og rumænsk.

Der er udarbejdet et danmarkskort med oversigt over testcentre for hele danmark.

Find et testcenter nær dig. På kortet kan du finde både PCR-test og hurtigtest, som udbydes af de danske myndigheder. Information om midlertidige teststeder kan du finde hos regionerne.

Hent kortet på coronasmitte.dk.

Vi har brug for din hjælp!

Vi søger ekstra sundheds- og socialfaglig arbejdskraft.

Vi forudser, at vi får brug for ekstra sundheds- og socialfaglig arbejdskraft i forbindelse med den aktuelle situation med den nye coronavirus.

Tilmeld dig vores jobbank.

Skole

Alle børn i 0.-4. klasse modtager nødundervisning med fysisk fremmøde på skolerne. SFO’erne er ligeledes åbne.

Alle skoleelever fra 5. kl. og op (på nær elever i specialtilbud) modtager fjernundervisning frem til 28.02.2021.

Der er mulighed for nødpasning med fysisk fremmøde for:

 • Elever fra 5.-10. klasse, der med baggrund i særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov, vurderes at have brug for fysisk fremmøde.

Dagtilbud

Alle dagtilbud er åbne. Forældre opfordres dog til at holde børn hjemme fra dagtilbud, hvis dette er muligt. Det kan for eksempel være forældre, der selv er hjemsendt, men ikke kan passe deres arbejde hjemmefra. Der kan være tale om forældre i mange forskellige jobtyper, men det kunne eksempelvis være grupper af frisører, tjenere, kokke og ansatte i butikker, der er lukkede.
Der kompenseres ikke økonomisk for forældrebetaling, hvis man vælger at holde barnet hjemme.

Tandplejen

Tandplejen varetager i et øget omfang vanlige tandplejeindsatser, herunder prioriterede behandlinger, kontroller, forebyggelse og diagnostiske undersøgelser.

Tandplejen har telefontid 97 11 52 31 mandag - torsdag kl. 07.30-14.50 og fredag kl. 07.30-11.50. Udenfor denne tid kan tandplejen kontaktes på tandplejen@mariagerfjord.dk.

Husk altid at kontakte os telefonisk eller på mail inden et eventuelt fremmøde.

Se yderligere information om tandplejen.

Rådgivning fra Sundhedsplejen

Efterskoler samt fri- og privatskoler og –dagtilbud kan få rådgivning fra Sundhedsplejen i Mariagerfjord Kommune. Sundhedsplejen skal ikke bruges til direkte smitteopsporing af alle barnet/medarbejderens nære kontakter – det bruges Coronaopsporingen til.  Sundhedsplejen kan rådgive om hvordan, I kan forholde jer, hvis der er mistanke om smitte eller smitte blandt medarbejdere eller børn/unge hos jer. Sundhedsplejen rådgiver udelukkende ud fra de retningslinjer, der er  udarbejdet af sundhedsstyrelsen. Det er derefter ledelsen på stedet, der træffer beslutning om de handlinger, der iværksættes.

 • Indenfor normal arbejdstid: sekretær for Sundhedsplejen Hanne Rishøj 97 11 32 04.
 • Udenfor normal arbejdstid: familie- og handicapchef Kit Borup 29 23 79 38.

Hvordan taler man med børn om coronavirus?

Sundhedsstyrelsen har lavet to film til børn og forældre, der giver råd om, hvordan man kan tale om den ny coronavirus:

Film til børn og forældre om Coronavirus - fra Sundhedsstyrelsen.

Sundhed, ældre og handicap

Kommunens hovednummer: 97 11 30 00

Telefontider:

Mandag - onsdag: 08:00 - 15:30
Torsdag: 08:00 - 17:00
Fredag: 08-00 - 12:00

Kvik Service

Kvik Service på Tempovej 3 i Hadsund holder indtil videre lukket. Efter særlig aftale kan selvafhentning af hjælpemidler fortsat finde sted.

Myndighed og Visitation – Ældre

Tlf. nr.: 97 11 34 48 / 97 11 34 49

Telefontider: alle hverdage kl. 08.00-12.00

Besøg på plejecentre skal foregå på en forsvarlig måde

Ved alle besøg gælder følgende anbefalinger:

 • Besøgende skal være uden symptomer på luftvejssygdom, herunder hoste og forkølelse eller andre symptomer, der kan give mistanke om COVID-19, i 48 timer før besøget.
 • Besøget skal kunne gennemføres med 2 meters afstand ud fra et forsigtighedsprincip mellem de besøgende og borgeren.
 • Besøgende skal vaske hænder med vand og flydende sæbe eller afspritte hænderne ved ankomst og efter besøget
 • Fysisk kontakt som håndtryk og kram skal så vidt muligt undgås.
 • Der kan være særlige situationer, hvor det ikke er muligt at undgå fysisk kontakt og holde afstand, for eksempel fordi borgeren eller patienten har svært ved at forstå anbefalingerne, eller hvis der er behov for fysisk omsorg i form af at holde i hånd eller give et kram. I det tilfælde anbefales det at den fysiske kontakt er så kortvarig som mulig, og at man vasker/afspritter hænder umiddelbart efter kontakten.
 • Hvis besøgende og en borger indtager mad og/eller drikke sammen, er det vigtigt at undgå fælles kontaktpunkter, for eksempel ved at samme person skænker og serverer eller ved at bruge egne genstande.

Ansigtsværnemidler

 • Ved besøg i lokaler/områder, som er offentligt tilgængelige, er der lovkrav om, at besøgende anvender ansigtsværnermidler.
 • Ved besøg i borgerens bolig anbefales det, at besøgende bruger ansigtsværnemidler ved tæt kontakt.

Særligt for besøg indenfor

 • Besøg gennemføres i udgangspunktet i borgerens bolig.
 • Besøg kan også foregå i et dertil indrettet besøgslokale.
 • Ingen besøg bør foregå på indendørs fællesarealer, med mindre der kan sikres god afstand og tilstrækkelig hyppig og grundig rengøring, således at øvrige borgere ikke udsættes for mulig smitte.
 • Hvis der er direkte adgang til borgerens bolig (for eksempel terrassedør for nogle plejehjem), skal denne så vidt muligt anvendes som ind- og udgang.
 • Besøgende skal så vidt muligt undgå at berøre kontaktpunkter.
 • Besøgende bør så vidt muligt undgå at røre ved genstande i borgerens bolig.

Du er velkommen til at kontakte plejecentret, hvis du har spørgsmål:

 • Demenscenter Skovgården
  Tlf. 2157 8556 mandag-torsdag mellem klokken 8.00 og 14.00, fredag mellem klokken 8.00 og 12.00.
 • Hobro Alderdomshjem: Tlf. 97 11 53 53 alle hverdage mellem klokken 10.00 og 12.00.
 • Bernadottegården: Tlf. 9711 46 77 mellem klokken 10.00 og 15.00.
 • De Gamles Gård: Tlf. 9711 44 50 mellem klokken 10.00 og 15.00.
 • Fjordvang: Tlf. 97 11 55 00 mellem klokken 10.00 og 15.00.
 • Myhlenbergparken: Tlf. 97 11 42 10 mellem klokken 08.00 og 13.00.
 • Solgaven:
  Skoven: Tlf.: 97 11 53 39
  Palmehaven: Tlf.: 97 11 53 21
  Anemonen: Tlf.: 97 11 53 13
  Afklaringen: Tlf.: 97 11 53 18.
  Hvis pårørende ikke har afdelingsnummeret, kan der ringes på tlf.: 97 11 53 00 mellem klokken 10.00 og 15.00.
 • Teglgården: Tlf.: 97 11 41 50 mellem klokken 10.00 og 15.00. 

Besøgsrestriktioner på botilbud

Der er pr. 14. december indført besøgsrestriktioner på botilbud. Alle beboere og pårørende har fået direkte besked.

Mundbind

For at forebygge smitte, bærer alle medarbejdere med borgerkontakt mundbind, og vi beder alle borgere anvende mundbind ved fysisk fremmøde. Du er selv ansvarlig for at anskaffe et mundbind.

 • Besøg på plejecentre og botilbud: Ved besøg indendørs anvender pårørende mundbind under hele besøget.
 • Sygeplejeklinikker og sundhedsklinikker: Borger anvender mundbind.
 • Sundhedscentrene: Borger anvender mundbind under hele besøget.
 • Visitation og hjælpemiddeldepot: Borger anvender mundbind ved afhentning via Quickservice.
 • Besøg i eget hjem: Borgere der får besøg i eget hjem skal ikke bære mundbind, men medarbejderen der kommer på besøg vil bære mundbind.

Har du problemer med vejrtrækningen eller betydeligt ubehag ved brug af mundbind, skal du ikke bære mundbind.

Jobcenter Mariagerfjord

Jobbutikken i Korsgade 2, 9500 Hobro og i Rørholmsgade 8, 9500 Hobro er lukket for personlig fremmøde.

Du kan også kontakte os på 97 11 33 00.

Telefontider:
Mandag - onsdag: 08:00 - 15:30
Torsdag: 08:00 - 17:00
Fredag: 08-00 - 12:00

Ungecenter Mariagerfjord

Ungecenter Mariagerfjord er lukket for personlig betjening på Kirketoften 7, 9500 Hobro.

Du kan kontakte os alle hverdage på telefonnummer 97 11 40 91.

Telefontider:
Mandag - onsdag: 08.00 - 15.30
Torsdag: 08.00 - 17.00
Fredag: 08.00 - 12.00

Udbetaling Borger

Udbetaling Borger i Korsgade 2, 9500 Hobro er lukket for personlig fremmøde.

Du kan også kontakte os på 97 11 33 00.

Telefontider:
Mandag - onsdag: 08:00 - 14:30
Torsdag: 08:00 - 17:00
Fredag: 08-00 - 12:00

Information til virksomheder og erhverv

Virksomhedsservice

Virksomhedsservice Mariagerfjord gør alt, hvad vi kan for at kunne betjene vores virksomheder i Mariagerfjord Kommune. For de virksomheder, der allerede har en fast virksomhedskonsulent, kan denne træffes på telefonen alle hverdage, hvis der er spørgsmål eller behov, som I ønsker vores assistance til. I kan også kontakte vores direkte virksomhedslinje på 97 11 33 62 alle hverdage, hvor vores konsulenter sidder klar til at hjælpe jer.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har udarbejdet en hjemmeside, målrettet danske virksomheder, med information om de midlertidige ændringer på beskæftigelsesområdet.

Virksomheder, der har spørgsmål til arbejdsfordeling, varslingsordninger eller øvrige beskæftigelsesordninger, kan kontakte Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings eksisterende, landsdækkende hotline til virksomheder på tlf. 72 200 350. Telefonen er åben alle hverdage mellem kl. 8 og 16.

Erhvervslivet

Mariagerfjord Kommune ønsker fortsat at styrke virksomhederne likviditet og holde hånden under beskæftigelsen. Det sker ved at fremrykke betalingen af regninger fra leverandører. Den normale betalingsfrist på 30 dage er indtil videre suspenderet og regninger betales så hurtigt som muligt.

Borgerservice har, som følge af de nye restriktioner pr. 5. januar 2021, lukket for personlige henvendelser indtil videre.

Hvis din henvendelse ikke kan vente, kan du booke en tid til ekspedition på 97 11 30 00.

Der bliver kun lukket et begrænset antal personer ind i borgerservice af gangen i respekt for den øgede smitterisiko med Covid-19.

Hobro, Korsgade 2

 • Tirsdag kl. 10:00 - 15:30
 • Torsdag kl. 10:00 - 17:00
 • Fredag kl. 10:00 - 12:00

Hadsund, Himmerlandsgade 9

 • Mandag 10:00 - 17:00
 • Onsdag 10:00 - 15:30

Lukkede rådhuse

Alle rådhuse er lukket for personlig henvendelse frem til 06. april 2021, henvendelse skal ske telefonisk til borgerservice på 97 11 30 00.

NemID nøglekort og nøgleapp

Er dine nøgler på dit nøglekort ved at være opbrugt, så anbefaler vi at du installerer og aktiver NemID's nøgleapp på din smartphone.

NemID nøgleapp er et gratis, digitalt supplement til nøglekortet, og den kan bruges til at logge ind med alle de steder, hvor du normalt bruger NemID nøglekortet, eksempelvis netbanken, sundhed.dk eller borger.dk. Med NemID nøgleapp løber du aldrig tør for nøgler.

Læs hvordan du aktiverer nøgleappen på din smartphone.

Teknik- og Miljøforvaltningen holder fortsat lukket for almindelige og uanmeldte borgerbesøg. Derfor skal du som borger og virksomhed bruge vores selvbetjeningsløsninger eller skrive en mail til os. Du kan kontakte os på telefon eller mail for at lave en aftale, som kan være fysisk møde inde eller ude, telefon eller mail.

Kommunens hovednummer: 97 11 30 00

Telefontider:

Mandag - onsdag: 08:00 - 15:30
Torsdag: 08:00 - 17:00
Fredag: 08-00 - 12:00

Plan og Byg - kontakt

Medarbejderne i Plan og Byg kan ikke træffes på rådhuset i Arden. Medarbejderne arbejder hjemmefra, men træffes på telefonen og på byg@mariagerfjord.dk.
Kontakter du os på mail, så husk, at du ikke må skrive personfølsomme oplysninger i din mail.

På grund af den særlige situation omkring coronavirus kan du forvente, at svar på din henvendelse tager længere tid end normalt.

Find en aktuel oversigt over byggesagsbehandler.

Park og Vej  - kontakt

Oplever du fejl eller mangler på kommunale veje og stier, kan du enten:

Kontakter du os på mail, så husk at du ikke må skrive personfølsomme oplysninger i din mail.

På grund af den særlige situation omkring coronavirus kan du forvente, at svar på din henvendelse tager længere tid end normalt.

Trafik og Anlæg – kontakt

Fællespostkasse: trafikanlaeg@mariagerfjord.dk

Natur – kontakt

Fællespostkasse: naturgruppen@mariagerfjord.dk

Genbrugspladser

Ingen modtagelse af affald fra minkfarme

Vi modtager ikke affald fra mink og minkfarme på vores genbrugspladser eller i vores indsamlingsordninger.

Affald, der er minkrelateret, er for eksempel:

 • bure, strøelse, møg og jord, som har været i kontakt med mink eller
 • værnemidler, der er benyttet på minkfarme.

Alle genbrugspladser er normalt åbent. 

Find de aktuelle åbningstider.

Resursen åbner igen fredag den 5. marts 2021.

Genbrugspladsen er åben for erhverv

Se mere om åbningstider.

Affald – Husstandsindsamling

Indsamling affald ved private husstande forsætter uændret.

Selvbetjening og information findes på Dit Affald.

Miljø - landbrug - kontakt

landbrug@mariagerfjord.dk

Miljø - virksomhed - kontakt

virksomhedsgruppen@mariagerfjord.dk

jord@mariagerfjord.dk

Erhvervsteamet- kontakt

erhvervsteam@mariagerfjord.dk

Forsyningsselskaber

Mariagerfjord Vand A/S: https://www.mariagerfjordvand.dk/#frameId=StatusModule&height=229

Kollektiv trafik

Nordjyllands Trafikselskabs corona-side: https://www.nordjyllandstrafikselskab.dk/kundeservice/corona

Orienter dig på www.rejseplanen.dk.

Med regeringens udmelding 15. december 2020 er de skærpede tiltag og restriktioner også gældende for kultur og fritidsområdet frem til 17. januar 2021.

For kultur-, idræts- og fritidslivet betyder det en nedlukning af de fleste aktiviteter.

Følg med på de enkelte institutioners hjemmeside, på Kulturministeriets hjemmeside og på www.kum.dk.

Mariagerfjord Bibliotekerne

Bibliotekerne er lukket for personlig henvendelse ind til videre.

Med Biblioteket to-go, kan du låne biblioteksmaterialer selvom biblioteket er lukket.

Læs mere på bibliotekets hjemmeside.

Ungdomsskolen

Ungdomsskolens fritidstilbud og holdundervisning er lukket ned. Elever i ungdomsskolens heltidsundervisning efter ungdomsskoleloven må forsat møde frem til fysisk undervisning på skolen eller institutionen. Juniorklubberne i Arden og Hadsund er pr. 8. februar igen åbnet op for børn i 4. klasse.

Se mere på www.ungmariagerfjord.dk/.

Mariagerfjord Kulturskole

Undervisning på kulturskolen og decentralt er lukket ned.

Se aktuelle forhold for genåbningen på kulturskolens hjemmeside.

Biecentret

Alle aktiviteter på Biecentret er aflyst eller udskudt

Se mere om aktiviteter og arrangementer på centrets hjemmeside.

Sundhedsmyndighederne har udviklet en app, der hedder Smittestop.

Smittestop er et digitalt værktøj, der hjælper os med at bryde smittekæderne i Danmark. Den er god at have og ganske nem at installere og bruge.

Med smittestop får du besked, hvis du har været tæt på en person, der er testet positiv for covid-19. Du kan også selv give andre besked om det samme.

Du kan hente appen til Android og iPhone.

Hent appen til din iPhone.

Hent appen til din Android telefon.

Vi har samlet alle vores sociale tilbud, som er skabt af frivillige til at støtte andre. Her kan du også melde dig som frivillig, hvis du gerne vil gøre en forskel.

Se mere på socialvejviseren https://fcmf.dk/.

Du er også altid velkommen til at kontakte os via mail kontakt@fcmf.dk eller telefon 61 51 38 68.

Mariagerfjord Kommune forventer, at alle eksterne leverandører af serviceydelser også følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger for at undgå smittespredning - og at leverandørerne løbende følger med i opdateringerne på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Mariagerfjord Kommune tilbyder frivilligt isolationsophold til borgere, der ikke kan isolere sig i egen bolig.

For at få tildelt et isolationsophold, skal du:

 • Være testet positiv for corona eller være nær kontakt til en coronaramt.
 • Have ingen eller milde symptomer.
 • Kunne klare dig selv uden pleje og hjælp udefra.

Der er ingen udgifter til ophold og forplejning.

Karantæneophold ved indrejse i Danmark

Du kan få tilbudt karantæneophold, hvis du rejser til Danmark og ikke har mulighed for at selvisolere dig. Du skal selv afholde udgifter til opholdet, herunder forplejning.

Kontakt

 • Myndighed og Visitation: tlf. 97 11 34 49
 • Uden for visitationens åbningstid: tlf. 29 23 78 63

Opdateret 29.03.21    Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?