Samværs- og aktivitetstilbud


Samværs- og aktivitetstilbud

Aktivitetshuset på Sjællandsvej er for dig, som gerne der vil have mulighed for gode oplevelser i relation og samvær med andre, samt omsorg og hjælp når det behøves.

Tilbuddet er målrettet voksne borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Hvis du er i denne målgruppe, kan du blive visiteret til tilbuddet via Specialrådgivningen for voksne. Tilbuddet tager udgangspunkt i, og planlægger aktiviteter, efter den aktuelle brugersammensætning, således at dine og andres ønsker og behov tænkes ind i en helhed. Du får mulighed for at skabe sociale relationer, lære nyt, lave det du er god til og få støtte og vejledning til det, som kan være svært. 

Der er masser af oplevelser og aktiviteter til at styrke dine kompetencer, og vi forsøger også at fremelske og udfordre nye. Vi respekterer din ret til at blive hørt og set. Vi ønsker at give dig det tilbud, der er bedst til dig, med respekt for dine ønsker, og med udgangspunkt i dine behov og det du kan. 

Du skal vælge dette tilbud, hvis du:

  • Har behov for en genkendelighed og overskuelighed hverdag og forskellige valgmuligheder.
  • Gerne vil opbygge og vedligeholde sociale relationer.
  • Kan lide musik, at være kreativ og have et aktivt udeliv.
  • Er frisk på gode oplevelser, udfordringer og at havde det sjovt.

Aktivitetshuset er beliggende i den sydøstlige ende af Hobro. Huset ligger på en stor naturgrund, så der er rig mulighed for udeliv.

Adressen er Sjællandsvej 15A, 9500 Hobro

Åbningstider:

  • Mandag til torsdag kl. 9.00-15.00 (torsdag i ulige uger kl. 9-12)
  • fredag kl.9-14.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at ringe til os på tlf: 97 11 57 71.

Opdateret 28.04.21    Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?