Vadgård nyeste bygning set udefra med græsplæne forand.

Kærvej

Botilbud Kærvej er for dig, der har en autismespektrum forstyrrelse og behov for hjælp og støtte i hverdagen.


Botilbud Kirketoften i Hobro set fra siden, en hvid mursten byggeri med 4 teressedør, grøn græsplæne forand samt nogle flisestier

Kirketoften

Kirketoften er for dig, der har en nedsat funktionsevne og behov for hjælp og guidning til alle dagligdagsfunktioner døgnet rundt.


Facade - Aalborgvej set ude fra, murstens bygning med mange vinduer og terrassedør der åbner op til en sti omkring huset.

Aalborgvej/Hedevej

Botilbud Aalborgvej/Hedevej er for dig, der har en fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne og derfor i nogen grad har et hjælpebehov i hverdagen.


Vestergade set ude fra - hvid bygning med 3 etager og rødt tag

Vestergade

Botilbud Vestergade er for dig, der har et fysisk eller psykisk nedsat funktionsniveau og derfor har et behov for hjælp og støtte i hverdagen.

Billede af botilbudet Enggården set ude fra

Enggården

Botilbud Enggården er for dig, der har en fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne og derfor har behov for hjælp i hverdagen.


s1

Skivevej

Botilbud Skivevej er for dig, der har en fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne og derfor har behov for hjælp i hverdagen.
Facaden af Kirkegade - bygning set ude fra med altaner og parkeringspladser

Kirkegade

Et botilbud til borgere med en erhvervet hjerneskade, som har brug for at bo tæt på personale og mulighed for hjælp.


Beboer- og pårørenderåd

Beboer-og pårørenderåd

Det er rådets opgave at danne rammen for en konstruktiv dialog mellem de pårørende og botilbuddet.