Vadgård nyeste bygning set udefra med græsplæne forand.

Kærvej

Botilbud Kærvej er for dig, der har en autismespektrum forstyrrelse og behov for hjælp og støtte i hverdagen.


Botilbud Kirketoften i Hobro set fra siden, en hvid mursten byggeri med 4 teressedør, grøn græsplæne forand samt nogle flisestier

Kirketoften

Kirketoften er for dig, der har en nedsat funktionsevne og behov for hjælp og guidning til alle dagligdagsfunktioner døgnet rundt.


Facade - Aalborgvej set ude fra, murstens bygning med mange vinduer og terrassedør der åbner op til en sti omkring huset.

Aalborgvej/Hedevej

Botilbud Aalborgvej/Hedevej er for dig, der har en fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne og derfor i nogen grad har et hjælpebehov i hverdagen.


Vestergade set ude fra - hvid bygning med 3 etager og rødt tag

Vestergade

Botilbud Vestergade er for dig, der har et fysisk eller psykisk nedsat funktionsniveau og derfor har et behov for hjælp og støtte i hverdagen.

Billede af botilbudet Enggården set ude fra

Enggården

Botilbud Enggården er for dig, der har en fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne og derfor har behov for hjælp i hverdagen.


s1

Skivevej

Botilbud Skivevej er for dig, der har en fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne og derfor har behov for hjælp i hverdagen.
Beboer- og pårørenderåd

Beboer-og pårørenderåd

Det er rådets opgave at danne rammen for en konstruktiv dialog mellem de pårørende og botilbuddet.