Samtale mellem 3 personer

Rådgivning og vejledning

Hvis du eller en pårørende er handicappet, kan du få rådgivning og vejledning om mulighederne for støtte ved at henvende dig til specialrådgivningen.


Tandpleje ved tandlægen

Omsorgstandpleje

Læs om hvad omsorgstandplejen kan tilbyde, hvor behandlingen foregår og hvad det koster.
to kørestole bruger

BPA-ordning - Borgerstyret Personlig Assistance.

Læs om muligheden for ar få BPA-ordningen.
Nummerplade

Transport

Læs om muligheder for tilskud til transport, handicapbil, handicap parkeringskort, flextrafik og ledsagekort.
Person i kørestol bliver skubbet

Ledsagerordning

Læs om hvad en ledsageordning er, og hvordan du kan få en ledsageordning.
Bidettoillet

Hjælpemidler

Her kan du læse om mulighederne for at få bevilliget hjælpemidler fra kommunen.