Omsorgstandpleje


Omsorgstandpleje er et kommunalt tandplejetilbud til voksne borgere, der af fysiske og/eller psykiske årsager er forhindret i at benytte de almindelige tandplejetilbud. Omsorgstandpleje er derfor regelmæssig, opsøgende tandpleje.

Tandpleje i eget hjem

Omsorgstandpleje er et tandplejetilbud til voksne borgere, der af fysiske og/eller psykiske årsager er forhindrede i, eller som kun med stort besvær kan benytte de almindelige tandplejetilbud.

Find mere information om Omsorgstandpleje.

Omsorgstandpleje indeholder

  • generel og individuel forebyggelse og sundhedsfremme, inklusiv hjælp til mundhygiejne (herunder instruktion i tandpleje til både patient og relevant omsorgspersonale)
  • undersøgelser af tand-, mund- og kæberegionens sundhedstilstand,
  • behandlinger af symptomer, sygdomme og funktionsforstyrrelser i tand-, mund- og kæberegionen, så denne bevares i god funktionsdygtig stand under hensyntagen til den enkeltes samlede tilstand.

Formålet med omsorgstandpleje er

  • at sikre borgeren så god tyggefunktion som muligt
  • at holde borgeren smertefri
  • at give den enkelte borger mulighed for at opretholde sit selvværd og sociale kontakter.

Målgruppen for tilbuddet om omsorgstandpleje er

personer på plejehjempersoner, der bor i eget hjem/ældrebolig eller lignende med mange hjælpeforanstaltninger, og som reelt kan sidestilles med plejehjemsbeboere i henseende til muligheden for at benytte eksisterende tandplejetilbud.

Det fremgår samtidig af lovbemærkningerne, at det ikke er tanken, at en bredere kreds af svagelige ældre eller handicappede, der kan behandles på almindelige tandklinikker, hvoraf mange er handicapvenlige, skal være omfattet af omsorgstandplejetilbuddet. Omsorgstandplejen kan foregå i eget hjem, hvor mulighederne dog kan være begrænsende. Det kan også foregå på en af kommunens tandklinikker i Hobro eller Hadsund, som er indrettet med handicapvenlige adgangsforhold med mulighed for behandling i egen kørestol.

Der er pr 1. januar 2018 indført fritvalgsordning for omsorgstandpleje. Det betyder, at personer, som tilbydes omsorgstandpleje på en af de kommunale tandklinikker, i stedet kan vælge at modtage tandplejetilbuddet hos en privat praktiserende tandlæge/klinisk tandteknikker. Ønsker man ikke at benytte sig af en af de kommunale tandklinikker, skal man kontakte den kommunale tandpleje, før der indgås aftale med en privat behandler.

Det er frivilligt, om man ønsker at blive visiteret til ordningen. Hvis man er visiteret til omsorgstandpleje, kan man ikke samtidigt få tilskud til tandbehandling fra den offentlige sygesikring. Visitation sker ved skriftlig ansøgning på skema. Skemaet kan fås ved henvendelse til sekretæren på plejecentrene eller ved kontakt til Visitationen på telefon nummer 97 11 34 49 mellem kl. 8-12. Der gives tilladelse til automatisk træk i pensionen samtidig.

Betaling

Ordningen betales som en egenbetaling. I 2021 er egenbetalingen 550 kr. pr. år, som trækkes automatisk i månedsrater.

Læs lovgivning omkring omsorgstandpleje

Oplysning

Du kan få flere oplysninger ved at kontakte den kommunale tandpleje, via https://mariagerfjord.omsorgstandpleje.org/ eller ved at kontakte overtandlæge Kirstine Juhl Thuesen på mail kirth@mariagerfjord.dk.

Opdateret 27.04.21    Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?