Rådgivning og vejledning


Kommunen giver rådgivning og vejledning om handicappedes forhold, herunder beskæftigelse, boform, fritidstilbud, økonomiske tilskud samt hvad der i øvrigt findes relevant.

Henvendelse

Hvis du eller en pårørende har brug for råd eller vejledning, kan de henvende dig til Specialrådgivningen i Handicapafdelingen og få en tid til en samtale og/eller støtte. I fællesskab finder vi ud af hvilken støtte, vi kan tilbyde, og hvem der skal inddrages. Rådgivningen er gratis, og kan være anonym, hvis du ønsker det.

Fremskudt rådgivning

Oplever du at have psykiske eller særlige sociale problemer i hverdagen? Og vil du gerne have råd og vejledning til at komme videre?

Så kan du henvende dig i den fremskudte rådgivning, hvor du kan få hjælp til din situation. Her kan du blandt andet modtage op til tre samtaler og få vejledning om relevante tilbud og forløb, der kan hjælpe dig videre.

Du kan få kontakt til den fremskudte rådgivning via telefon, mail eller ved at dukke op på Bazen Hadsund eller Værestedet Fjordgade i Hobro.

Rådgiveren kan kontaktes på +45 97113407

Åbningstider:

Bazen Hadsund

(Aalborgvej 17A, 9560 Hadsund)

Onsdag kl. 10.00 til 14.30

Værestedet Fjordgade

(Fjordgade 12, 9500 Hobro)

Mandag og torsdag kl. 10.00 til 14.30

Kontakt


Specialrådgivning for Voksne


Opdateret 14.09.21    Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?