Specialtandpleje


Specialtandpleje er et tilbud børn og voksne med vidtgående fysisk eller psykisk handikap, der er tilmeldt folkeregistret i kommunen, og som ikke kan udnytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, praksistandplejen eller i omsorgstandplejen.

Specialtandplejen

Specialtandpleje omfatter:

Forebyggelse og sundhedsfremme, inklusiv hjælp til og instruktion i tandpleje for den enkelte patient samt undervisning, oplysning og lignende til nøglepersoner omkring patienten. Undersøgelser og behandlinger så borgerens tandsæt bevares i en god funktionsdygtig stand under hensyntagen til den enkeltes samlede tilstand.

Find mere information om Specialtandplejen. 

Betaling:

Ordningen betales som en egenbetaling. I 2021 er egenbetalingen 2050 kroner pr. år, som trækkes automatisk i månedsrater. Børn og unge under 18 år, der modtager specialtandpleje, afkræves ikke betaling for behandlingen.

Formålet med specialtandpleje er:

  • at sikre borgeren så god tyggefunktion som muligt
  • at holde borgeren smertefri
  • og at give den enkelte borger mulighed for at opretholde sit selvværd og sociale kontakter.

Målgruppen:

Fælles for målgruppen gælder det, at personerne har behov for omfattende sygepleje- eller pædagogisk bistand. Således er ordningen ikke omfattet alle personer med nedenstående diagnoser.

Eksempler på persongrupper er:

  • Sindslidende
  • Udviklingshæmmede
  • Cerebral parese
  • Autisme
  • Sklerosepatienter

Vi anbefaler, at du har ledsager(e) med, da dette fremmer egen tryghed og sikrer god kommunikation.

Hvor:

Den kommunale specialtandpleje tilbydes på de kommunale tandklinikker i Hobro og Hadsund. Hvis det ikke er muligt, besøger vi dig, hvor du bor. 

Narkose:

Der kan ved behov tilbydes behandlinger i narkose i specialtandplejen, Aalborg Kommune eller Region Midt. Henvisning hertil foretages af den kommunale tandpleje.

Visitation:

Ønsker man at blive visiteret til specialtandpleje, skal man kontakte klinikassistent Karina Rasmussen fra specialtandplejen (Tlf. 97115231. Mail: kara1@mariagerfjord.dk).

Hun vil orientere om specialtandplejen og vejlede i, hvordan man ansøger.

Ønsker du herefter at blive visiteret specialtandpleje bedes nedenstående helbredsskema udfyldes og afleveres ved kommunal specialtandpleje i Hobro:

Download helbredsskema

Når vi har modtaget helbredsskema, bliver du indkaldt til visitation til ordningen ved tandlæge Birgitte Jensen Lex.

Om du er berettiget til at blive tilknyttet kommunal specialtandpleje, beror på den tandlægefaglige vurdering, som sker på baggrund af helbredsoplysningerne og visitationen.

Sødisbakke:

Beboere på Sødisbakke tilbydes undersøgelse og behandlinger hos specialtandplejen, Region Midt, som Mariagerfjord Kommune har kontrakt med. For yderligere information herom, kontakt Sødisbakke eller Mariagerfjord kommunal specialtandpleje direkte.

Den væsentlige lovgivning vedr. specialtandpleje er:

Sundhedsloven

Bekendtgørelse om tandpleje nr. 1658 af 22. december 2017

Vejledning af omfanget af kravene til den kommunale og regionale tandpleje mv 2006

 

Oplysning:

Du kan få flere oplysninger ved at kontakte den kommunale tandpleje, via https://mariagerfjord.omsorgstandpleje.org/ eller ved kontakt til:

Opdateret 14.06.21    Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?