Transport


Du har mulighed for at søge tilskud til en handicapbil, et handicap parkeringskort, bestille flextrafik eller et ledsagekort til kollektiv transport.

Bevar fleksibiliteten i hverdagen

Hvis du har et fysisk eller psykisk handicap, som i høj grad forringer din evne til at færdes, kan du søge kommunen om støtte til en handicapbil samt tilskud til indretning af bilen.

Din funktionsnedsættelse skal være af en så væsentlig grad, at du er afhængig af en bil for at:

  • Opnå eller fastholde et arbejde
  • Gennemføre en uddannelse
  • Deltage i aktiviteter

Kommunen vil vurdere din ansøgning ud fra en samlet vurdering af dit helbred, dine sociale forhold og din evne til at færdes, for eksempel din gangdistance. Desuden vil kommunen vurdere, om dit transportbehov kan dækkes bedre på anden vis, for eksempel med individuel handicapkørsel.

Parkeringskort

Har du nedsat funktionsevne og kort gangdistance kan du købe et handicapparkeringskort. Det giver mulighed for at parkere på et offentligt område i længere tid og flere steder, end andre bilister må.

Husk at et parkeringskortet er personligt og udstedes til både børn og voksne med handicap. Kortet skal altid ligge synligt i forruden af bilen.

Opdateret 16.02.21    Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?