Vejledning og støtte for dig der bor i eget hjem


Hvis du som følge af fysiske og psykiske udfordringer har behov for støtte i hverdagen, har vi forskellige tilbud. Alle tilbuddene kræver en visitation fra Specialrådgivningen.

Støtte i hverdagen

Bostøtte tilbydes til dig, der har en nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, som derfor har brug for hjælp eller støtte til at bo i egen bolig. Bostøtten hjælper dig til et godt og udviklende hverdagsliv i din egen bolig og støtter dig i at være en aktiv medspiller i dit eget liv.

Bostøtten kan for eksempel hjælpe dig med:

  • At strukturere hverdagen
  • At administrere din økonomi
  • At opsøge og indgå i sociale sammenhænge
  • Træning i dagligdagsfunktioner
  • At få læst og forstået din post

Når du får bevilget bostøtte bliver der udarbejdet en handleplan, som tager udgangspunkt i dine behov for støtte.  Handleplanen skal sikre, at du og din bostøtte har en fælles forståelse for, hvad der skal arbejdes med og hvordan du ønsket at udvikle dig.

Når du retter henvendelse til Specialrådgivningen med ønske om bostøtte eller botilbud, bliver du bevilliget et mestringsforløb. I et mestringsforløb får du i en kortere periode på ca. tre måneder en støtteperson, der kan hjælpe dig i lige det omfang, du har behov for.

I perioden vil du og din støtteperson arbejde med:

  • Din livskvalitet, herunder at aktivere eller udbygge dit netværk 
  • Din kontrol over egen livssituation og frihed til at kunne bestemme over dig selv
  • Dine muligheder for job eller uddannelse
  • Dine muligheder for at benytte de almindelige sundheds-, forenings og frivillige tilbud
  • Din oplevelse af sammenhæng og mening i livet

Ved mestringsforløbets afslutning vurderer du og din støtteperson i samarbejde dit videre behov for støtte. Det kan enten være du har behov for bostøtte, en plads på et botilbud eller gerne vil deltage i en af vores mange gruppeaktiviteter i kommunen.

Efter et mestringsforløb kan du blive tilbudt at deltage i en af vores mange netværks- eller aktivitetsgrupper. Vi har flere forskellige grupper, hvor vi laver alt lige fra at tale sammen over en kop kaffe, til it-hold, til værkstedsaktiviteter.

Det er Specialrådgivningen, der kan henvise dig til en af vores netværks- og gruppeaktiviteter.

En "Støtte Kontakt Person" er en person, som opsøger sårbare borgere, der ikke magter at søge hjælp selv. Alle kan henvende sig til en SKP (Støtte Kontakt Person), både pårørende, bekymrede naboer, offentlige instanser med mere.

Læs om Støtte og kontaktordningen.

Opdateret 01.07.20    Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?