Bredbåndspulje


Nu kan der søges midler til at få forbedret din nethastighed.

Bredbåndspulje klar igen i 2021

Energistyrelsen har igen i år udbudt en Bredbåndspulje, der kan søges af områder med store internetmæssige udfordringer. Ideen med puljen er, at motivere grupper af borgere (gerne min. 15-20 husstande indenfor et afgrænset geografisk område) til at gå sammen og lave et fælles projekt.

Forudsætningen for at søge disse midler er følgende:

 • Husstanden skal figurere på Energistyrelsens kortlægning for at være berettiget. Det forudsættes at internethastigheden er under 10 mbit. download / 2 mbit. upload. Se nærmere om dette på interaktivt kort: https://bredbaandspulje.ens.dk/
 • Der etableres et lokalt projekt. Det betyder, at et rimeligt antal støtteberettigede husstande skal etablere en projektgruppe. Gruppen kan eventuelt forankres i den lokale borgerforening, landsbylaug eller lignende.
 • Projektet skal dernæst eksponeres på Energistyrelsens hjemmeside i mindst tre uger.
 • Udbyderne/leverandører (energiselskaber eller andre) kontakter projektgruppen og der kan eventuelt indgås en aftale, der efterfølgende kan godkendes af Energistyrelsen, i henhold til pointsystem.
 • Den enkelte husstand skal selv bidrage med min. 4.000 kr. Det gennemsnitlige støttebeløb pr. husstand vil være max. 100.000 kr.

Læs mere på https://ens.dk/ansvarsomraader/bredbaand/bredbaandspuljen/ansoegningsprocessen-i-hovedtraek, hvor der er nærmere vejledning til proceduren og pointsystem. 

Det skal dog understreges, at de retningslinjerne for puljen i 2021 endnu ikke er kendte. Derfor kan der ske justeringer.

Hvad kan kommunen hjælpe med?

Mariagerfjord Kommune kan:

 • Være behjælpelig med at komme i gang – dog kræves der et lokalt ejerskab 
 • Stille op til møder for at hjælpe projektet på vej
 • Være behjælpelig med kontakt til mulige leverandører
 • Støtte med op til 2.000 kr. + moms pr. husstand, hvilket forbedrer projektets pointgivning. Dog kan et projekt max. støttes med 100.000 kr. i alt fra kommunen

Tidsplan:

 • Offentliggøres i maj 2021

Kontakt


Jens Maarup Lykke

Kultur- og Fritid

 •  97113505
 •  

Opdateret 04.03.21    Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?