Puljer og tilskud


Foreninger og enkeltpersoner kan søge Mariagerfjord Kommune om tilskud til f.eks. lokaler, medlemmer, talentudvikling mv. Her kan du læse om de forskellige puljer samt muligheden for fundraising.

Puljer

Mariagerfjord Kommune udbyder en fast årlig pulje til projekter i kommunens 23 forsamlingshuse.

Ansøgningsfristen i 2020 var d. 27. marts kl. 12.00.  

For spørgsmål kontakt:
Lotte Søgaard Madsen, tlf.: 97 11 35 04, lotma@mariagerfjord.dk 

Læs mere om puljen.

Hent skema til klarmelding for forsamlingshusenes projektpulje. 

Mariagerfjord Kommune har en pulje, der er med til at sikre, at ingen børn og unge, under 25 år og med bopæl i Mariagerfjord Kommune, er udelukket fra at deltage i fritidsaktiviteter af økonomiske årsager. Der er løbende ansøgningsfrist. 

Læs mere om ordningen, hvem der kan søge og hvad, der kan søges til her.

Gå til ansøgningsskema til frikortsordningen.

Vær opmærksom på, at ansøgningsproceduren er ændret og nu foregår elektronisk.

For yderligere spørgsmål kontakt: Lotte Søgaard Madsen, lotma@mariagerfjord.dk, 97113504

Landdistriktsrådet støtter hvert år en lang række større eller mindre projekter i landsbyerne. Der kan forventes et max. tilskud på kr. 25.000 pr. projekt.
Projektpuljen udbydes én gang årligt.

I 2020 var fristen 8. april, kl. 12.00.

For spørgsmål kontakt:
Jens Lykke, tlf: 97 11 35 05, jelyk@mariagerfjord.dk

Læs mere om puljen.

Hent skema til klarmelding for 2020.

Idrætsforeninger har mulighed for at ansøge om tilskud til indkøb af mål og net til udendørs brug.

Ansøgningsfrist en gang årligt.

For yderligere spørgsmål kontakt:
Niels Sørensen, 97 11 35 01, nisoe@mariagerfjord.dk  

Der kan søges økonomiske midler til øvrige projekter med videre ved direkte ansøgning til Udvalget for Kultur og Fritid.

For spørgsmål kontakt:

Fagenheden for Kultur og Fritid på kulturfritid@mariagerfjord.dk.   

Udviklings- og Talentpuljen har til formål at støtte op om nye initiativer til udvikling af foreningerne og til talentudvikling i Mariagerfjord Kommune. Puljen administreres af Foreningsrådet, og giver støtte til udviklings- og talentprojekter, som har et folkeoplysende sigte.  

Frister i 2021

  • 3. januar, kl. 12.00
  • 1. november kl. 12.00

For yderligere spørgsmål kontakt:
Niels Sørensen, idræts- og fritidskonsulent på tlf.: 97 11 35 01 eller nisoe@mariagerfjord.dk
Maria Bisgaard, administrativ medarbejder på tlf.: 97 11 35 06 eller mabis@mariagerfjord.dk 

Læs tilskudsordningen for puljen.

Hent ansøgningsskemaet til Udviklings- og Talentpuljen.

Hent skema for klarmelding til Udviklings- og Talentpuljen.

Gå til oversigt over ansøgninger med beslutninger.

Udviklingspuljen har til formål at støtte følgende indsatsområder for idrætshaller i Mariagerfjord Kommune.

  • igangsætning af nye aktiviteter
  • fælles ansættelse af udviklingsmedarbejder
  • styrke netværket imellem de ansatte i hallerne
  • Aktivitetsbonus ved forhøjet aktivitetsniveau

Læs mere om spillereglerne her.

Gå til ansøgningsskema.

Der er løbende ansøgningsfrist.

Vedligeholdelses- og energipuljen er en pulje, som foreningerne kan søge til større vedligeholdelsesopgaver m.v.

Ansøgningsfrister for 2021

  • 20. februar
  • 10. september (åbnes fra d. 1. maj) 

For yderligere spørgsmål kontakt:

Niels Sørensen, idræts- og fritidskonsulent, 97 11 35 01, nisoe@mariagerfjord.dk

Læs reglerne for Vedligeholdelses- og energipuljen.

Gå til ansøgningsskema.

Gå til klarmeldingsskema - skal bruges når I er klar til at gå i gang med projektet.

Tilskud

Fundraising

Fundraising handler om at skaffe midler til nye udviklingstiltag i fx et lokalområde eller en sportsklub. Det kan være rekreative eller humanitære aktiviteter eller det kan være byfornyelse og landsbyudvikling.


Fundraising handler ikke kun om at skrive ansøgninger. Fundraising er også at planlægge, hvordan man skaffer midler i år, til næste år og næste år igen. Man behøver ikke være professionel for at fundraise, men det kræver et godt forarbejde, tid og en rigtig god projektidé for at få økonomisk støtte fra de mange private fonde og offentlige puljer, der findes.


Mariagerfjord Kommune har oprettet et abonnement på Foreningsguiden - www.foreningstilskud.dk, som gælder for alle foreninger i Mariagerfjord Kommune. Foreningsguiden er et fundraisingværktøj og indeholder bl.a. en tilskudsdatabase, hvor man kan søge efter puljer og fonde, abonnere på nyhedsbreve med relevant info om fundraising, søge efter samarbejdspartnere med mere.

Du kan via dette link oprette dig som bruger på www.foreningstilskud.dk.

Kontakt


Kultur- og Fritid


Opdateret 09.12.20    Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?