Sommeraktiviteter for børn og unge i Mariagerfjord Kommune


Der er masser af gode oplevelser for alle børn og unge i sommerlandet - Ungdomsskole, Biblioteket, foreninger og kulturinstitutioner har nemlig lavet alle mulige og umulige aktiviteter og tilbud til børn og unge i 6-17 års alderen.

Sommeraktiviteter for børn og unge

Der er afsat en pulje fra Undervisningsministeriet til sommeraktiviteter, der skal sikre, at alle børn og unge får den bedst mulige sommer med mulighed for at deltage i både faglige og sociale fællesskaber og aktiviteter. 

Se oversigt over de forskellige aktiviteter og læs mere om tilmelding, tidspunkter med mere.

Svømmehallerne i Arden, Hadsund og Hobro har desuden åbent i ugerne 27-32 og der er gratis adgang for børn og unge op til 18 år. Se åbningstider på svømmehallernes hjemmesider. 

Skoler og SFO'er har også forskellige forløb til børn og unge, som vil blive udbudt på de enkelte skoler.

Foreninger

Forskellige foreninger har også budt ind med aktiviteter, så hold øje med siden her og din lokalavis. 

Der udmøntes der en pulje på 150.000 kr. til lokale foreninger i Mariagerfjord Kommune. 
Hvis din forening/institution har lyst til at afvikle en eller flere aktiviteter for børn og unge, kan du nu søge denne pulje.

Da vi er under skarpt tidspres med en skolesommerferie, som starter om kun en uge, udbydes puljen kun i en kort periode og de indkomne ansøgninger vil blive behandlet løbende, og I vil hurtigt få svar på, om I får bevilget midler fra puljen.

Sidste ansøgningsfrist er tirsdag d. 7. juli kl. 12. 

Krav til aktiviteterne
Målgruppen for sommeraktiviteterne er 6-17 årige børn og unge, men må også gerne være for hele familien, blot den primære målgruppe er 6-17 årige. 
Aktiviteten skal afholdes mellem dags dato og 1. september 2020 og skal foregå i Mariagerfjord Kommune. 
Der skal indsendes et budget over forventede udgifter og indtægter i forbindelse med aktiviteten.
Som udgifter kan bl.a. medtages: 
• løn til instruktører (her skal der så vidt muligt tages afsæt i relevant overenskomst for de involverede personalegrupper)
• leje af faciliteter, udstyr mv.
• markedsføring
• diverse udgifter til gennemførelse af aktiviteten
• frivilligtimer kan medtages som en udgift til 100 kr. pr. time pr. frivillig
• udgifter til rejse/transport efter statens gældende rejseregler og laveste takst.

Der må gerne være deltagerbetaling på aktiviteten, men den skal lægge sig op af deltagerbetaling på kommunens eksisterende tilbud i sommerferien – se evt. www.aktiv-ferie.nu.
Deltagerbetaling skal anføres i budgettet som en indtægt.

Allerede planlagte aktiviteter kan også medtages i puljen, men aktiviteten må ikke kun være for foreningens egne medlemmer.

I skal selv sørge for at diverse tilladelser er på plads, f.eks. brug af offentlige arealer, eventuelle tilladelser fra politiet mv. 

Markedsføring
I skal selv markedsføre jeres aktivitet.
Vi laver en opsamling på alle aktiviteter og laver noget samlet presse på alle aktiviteter, der sættes i gang i regi af puljen, men ikke direkte markedsføring af den enkelte aktivitet.

Afrapportering
Når aktiviteten er afsluttet skal I indsende et regnskab sammen med et afrapporteringsskema med angivelse af om aktiviteten er gennemført, og hvor mange der har deltaget. Diverse bilag skal kunne fremvises, hvis vi beder om det, og skal opbevares i 5 år fra udgangen af dette regnskabsår.

Ansøg puljen
Puljen skal ansøges via dette ansøgningsskema
Der er sidste frist for puljen tirsdag d. 7. juli kl. 12, men send gerne ansøgning så hurtigt som muligt. Ansøgningerne vil blive behandlet løbende, og bevillinger udbetales straks.
Særlige COVID-19-retningslinjer for afholdelse af sommeraktiviteter for børn og unge.
Kulturministeriet har udsendt særlige retningslinjer for afholdelse af sommeraktiviteter for børn og unge i forhold til COVID-19. Retningslinjerne finder I her.
Kontakt
Vi står naturligvis til rådighed vejledning og svarer på eventuelle spørgsmål, hvis der er brug for det.

 

Kontakt


Annika Johansen

Kultur- og Fritid

  •  97113507
  •  

Opdateret 29.10.20    Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?