Natur og Miljø tager vare på at beskytte miljøet og vores natur.

Natur og Miljø arbejder blandt andet med affald, jord, erhvervsvirksomheder, klima og energi, grundvandsbeskyttelse, naturbeskyttelse, vandløb, spildevand m.m.

Skraldemænd der henter affaldsbeholdere til skraldebil

Affald

Her kan du blandt andet indberette, hvis du ikke har fået tømt dine affaldsbeholdere, bestille en miljøkasse, bestille en ekstra, en større eller en mindre beholder til restaffald eller genbrug, samt se hvornår du får tømt dine beholdere.


Røg fra skorsten

Miljø

Her kan du blandt andet læse om jordflytning- og forurening, dyrehold, olietanke, støj, røg og lugt samt skadedyr og nyttedyr.


Forår i skoven

Natur

Her kan du blandt andet læse om vores natur, skove, vandløb og naturprojekter.


Vand

Vand

Her finder du flere oplysninger om drikkevand, indberetning af vandmængder og spildevand.
Vindmøller ved rapsmark

Klima og Energi

Læs blandt andet om, hvordan du får tilskud til energitiltag og gratis klimatjek, og om hvordan du klimasikrer din bolig.

Du kan også finde ud af, om der er fjernvarme, der hvor du bor.


Nyeste dagsordner og referater


Udvalget for Teknik og Miljø
05-11-2018 Referat Læs
Udvalget for Teknik og Miljø
01-10-2018 Referat Læs
Udvalget for Teknik og Miljø
10-09-2018 Referat Læs
Udvalget for Teknik og Miljø
13-08-2018 Referat Læs