Haveaffald


Må jeg brænde mit haveaffald og hvad med Sankt Hans bål - hvor er det tilladt? Kan jeg kompostere mit haveaffald og hvordan var det med kompostorme fra kommunens genbrugspladser?

Fra haveaffald til kompost

Blade, kviste og visne blomster kan du let omdanne til kompost hjemme i haven. Du får den bedste kompost ved at blande haveaffald med rester af grønt fra køkkenet. Rod lidt rundt i kompostbeholderen en gang imellem og vand en smule, hvis affaldet er ved at tørre ud.

Har du ingen kompostbeholder, kan du låne en fra kommunen på vores genbrugspladser. En gang om året kan du også hente kompostorme på genbrugspladserne.

Afbrænding af affald og haveaffald

Sådan er reglerne for afbrænding af haveaffald.

Byområde og sommerhusområder

  • Haveaffald, dog kun til Sankt Hans aften efter vejledende afstandskrav.
  • Rent og tørt træ på særligt indrettede bålpladser.
  • Rent og tørt træ i brændeovne og fyringsanlæg.

Landområder

  • Haveaffald i perioden 1. december til 1. marts.
  • Trærødder, hugs-affald og kvas fra skovarealer, gartnerier og naturpleje aktiviteter.
  • Overskudshalm, som har været anvendt til afdækning, eller halmballer, som er blevet våde og uanvendelige.
  • Afbrænding af halm fra frøgræsser fra arealer, hvor afgrøden dyrkes det følgende år.
  • Mindre spild i forbindelse med presning, herunder fejlbundne halmballer.

Læs folderen med regler for afbrænding her.

Afstandsregler for afbrænding

  Bygning med hårdt tag
(mindst klasse T tagdækning)
Brændbare markafgrøder Mejetærskere og andre maskiner
(som ikke anvendes i f.m. afbrændingen)
Bygninger med let antændeligt tag
(herunder stråtag)
Stakke/oplag i det fri
eksempelvis  træ, plast, emballage, brandfarlige væsker og gasser, overjordiske naturgasinstallationer
Nåleskovsbevoksning
lyngklædte arealer og anden brændbar vegetation

Landbrug

Halm, herunder løstliggende halm efter mejetærskning og kvas fra landbrug og industri 30 m 30 m 30 m 100 m
100 m 100 m
Større bunker kvas fra landbrug og industri, siv, rør , frøgræs og læhegn 100 m 100 m 30 m
100 m 100 m 100 m
I vindretningen Det dobbelte af ovenstående afstande
Brandbælte Normalt: 10 meter bredt – renset for halm m.v. og pløjet
Mod græsmark, mark med rodfrugter eller pløjemark: Ingen

Skovbrug

Hugstaffald, kvas og træstød fra skovbrug 30 m 30 m 30 m 100 m 100 m 30 m
Større samlet afbrænding (grundareal > 100 m2 eller strengformet afbrænding med bredde > 5 m.) 100 m 100 m 30 m 100 m 100 m 30 m
I vindretning Det dobbelte af ovenstående afstand

Have-, Park-, og gartneriaffald

Mængde < 200 l. (0,2 m3) 10 m - - 30 m 30 m 30 m
Mængde > 200 l. (0,2 m3) 30 m 30 m - 100 m 100 m 100 m
I vindretningen Det dobbelte af ovenstående afstand

Festblus / Sankt Hans bål

Alle 30 m 60 m - 200 m 200 m 200 m

Kontakt


Affaldskontoret

  •  Østergade 22 9510 Arden

Opdateret 09.07.20    Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?