Hjælp din skraldemand


Skraldemanden tømmer rigtig mange affaldsbeholdere hver dag. Hvis du sætter din skraldespand frem og skaber let adgang, hjælper du skraldemændene med at klare det daglige arbejde hurtigt og sikkert.

Sådan hjælper du din skraldemand

  • Du kan stille din affaldsbeholder eller affaldssæk ud til fortov eller skel. Skraldemanden stiller den tomme affaldsbeholder eller lægger en ny affaldssæk samme sted.
  • Du sørger for, at der er god plads omkring din affaldsbeholder eller affaldssæk, så skraldemanden let kan hente den.
  • Vejen ind til din affaldsbeholder eller affaldssæk er mindst 0,90 meter bred, og frihøjden er mindst 2 meter.
  • Adgangsvejen til din affaldsbeholder eller affaldssæk har et fast og jævnt underlag, f.eks. fliser eller asfalt.
  • Håndtag på beholder skal vende ud mod skraldemanden på tømningsdagen.
  • Affaldsbeholder skal stå på et fast underlag, f.eks. fliser eller asfalt.
  • Døre og havelåger kan stå åbne alene, så skraldemanden ikke skal køre med affaldsbeholderen eller affaldssækken og holde lågen åben på én gang.
  • Adgangsvejen til din affaldsbeholder eller affaldssæk er godt oplyst om vinteren og er fri for sne.

Ligger dit hus lidt væk fra den offentlige vej, skal du sørge for, at skraldebilen kan køre hele vejen. Vejen skal være farbar, og der skal være en vendeplads med god plads til bilen, træer og buske må ikke hænge ind over vejen.

Afhentning af affald, når der er sne og/eller is

Når vintervejret sætter ind, er det vigtigt, at adgangsvejen er saltet og/eller ryddet for sne og/eller is, så skraldemanden på forsvarlig vis kan hente affaldsbeholderen. Har du ikke mulighed for at få saltet/ryddet adgangsvejen for sne og is, skal beholderen sættes frem til nærmeste farbare vej.

Du kan desværre også komme ud for, at selvom der er ryddet og/eller saltet på din matrikel, at din beholder ikke bliver tømt. Dette kan ske, hvis kørebanen ikke er ryddet/saltet.

Hvis der kommer store mængder sne, er det vigtigt at sørge for, at der er hul i snevolden mellem fortov og kørebanen. Er der ikke lavet hul i snevolden mellem fortov og kørebanen, kan skraldemanden ikke tømme beholderen, da den er alt for tung at trække hen over sneen. 

Det er skraldemanden, der vurderer når der ligger sne/is, om han på forsvarlig vis kan hente affaldsbeholderen på sin standplads. 

Læs mere om grundejerens forpligtigelser ud for egen matrikel.

Kontakt


Affaldskontoret

  •  Østergade 22 9510 Arden

Opdateret 05.02.20    Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?