Sorteringsvejledning


Sådan sorterer du dit affald så den kan blive genanvendt bedst muligt. Hvordan skal du sortere dit affald til genbrugspladsen, hvad er restaffald, må pizzabakker komme i småt papir og pap og hvad gør du med dine glasflasker?

Restaffald er det affald, du har tilbage, når du har sorteret det genanvendelige affald fra. Det er groft sagt køkkenaffald, som ikke direkte kan genbruges. Restaffald bliver kørt til forbrænding, hvor energien udnyttes til produktion af fjernvarme.

Eksempler på restaffald

 • Mælke- og juicekartoner
 • Pizzabakker
 • Bleer
 • Chips- og kaffeposer
 • Flamingo
 • Skumplast
 • Kattegrus
 • Madrester
 • Snavset emballage
 • Det affald, du er i tvivl om

Tomme glas og flasker afleverer du på genbrugspladsen eller i de glascontainere, der står ved butikscentre og i boligområder.

 • Glasflasker
 • Konservesglas
 • Skår fra flasker og konserves
 • Drikkeglas
 • Syltetøjsglas
 • Spiritusflasker
 • Vinflasker

Det må du ikke komme i glascontaineren

 • Porcelæn
 • keramik
 • lertøj
 • vinduesglas
 • lysstofrør og elpærer
 • bilruder og spejle
 • Glas og flasker med rester af maling, terpentin eller andre kemikalier

Det skal afleveres på genbrugspladsen eller i miljøkassen.

Find en flaskecontainer nær dig

Rundt i kommunen kan du finde container til indsamling af slasker til genbrug. Oftest vil du kunne finde flaskecontaineren ved butikscentre og i boligområder.

På oversigtskortet kan du se alle placeringer for flaskeboblerne.

Metal og plast kan genbruges, når du lægger det i din genbrugsbeholder.

 • Plastikposer
 • Plastfolie
 • Bobleplast
 • Plastflasker og -dunke
 • Plastbøtter fra fx is
 • Plastbakker fra fx druer eller æg
 • Konservesdåser
 • Øl- og sodavandsdåser
 • Alufolie og alubakker
 • Bestik, gryder og andet småt metal uden ledning/batteri
 • Låget fra syltetøjsglasset

Papir og pap kan genbruges, når du lægger det i din genbrugsbeholder.

 • Aviser
 • Ugeblade og reklamer
 • Karton
 • Skotøjsæsker
 • Bøger uden ryg
 • Kuverter m/u rude
 • Paprør
 • Æggebakker af pap

Hvad er ikke papir og småt pap?

 • Mælkekartoner
 • Flamingo
 • Snavset emballage
 • Pizzabakker
 • Smørpakker

Sortering er ikke altid nemt. Vi har derfor lavet 3 tommelfingerregler der kan hjælpe dig.

 • Alle genbrugsmaterialer skal ligge løst i beholderen.
 • Alle genbrugsmaterialer skal være rene. Er det nødvendigt med varmt vand, meget vand eller sæbe, skal det i restaffald.
 • De fleste emballager er nemme at skylle rene, straks efter de er tømt. Et kort skyl med koldt vand er ofte tilstrækkeligt til at fjerne madrester. Som en tommelfingerregel skal de være så rene, at du selv vil røre ved dem efter en måned. Du kan også bruge den sidste plads i opvaskemaskinen, hvis den skal køre alligevel. På den måde sparer de både tid og vand.

Sortering i sommerhusområderne i Øster Hurup og Als.

Se vores sorteringsvejledning for sommerhuse.

Sorteringsvejledninger på tysk og engelsk

Har du et sommerhus eller feriebolig, så har vi en sorteringsvejledning på engelsk og tysk til dine gæster.

Engelsk - How to sort waste.

Tysk - So sortieren sie richtig.

Maddiker i restaffaldsbeholderen er selvfølgelig ulækre, men helt harmløse.

Her er et par tips til, hvordan du undgår maddiker i restaffaldsbeholderen:

 • Fyld kun affaldsposen så meget, at du har mulighed for at slå en god, tæt knude
 • Læg forsigtig posen i spanden
 • Stil din beholder i skyggen, hvis det er muligt
 • Beskyt evt. beholderen med en plastik-indersæk, som du kan købe i f.eks. byggemarkederne
 • Hold låget på beholderen omhyggeligt lukket
 • Vask din beholder med vand og sæbe efter behov
 • Brug evt. en smule Rodalon, idet det er bakteriedræbende. Brug aldrig sprøjtegifte til bekæmpelse, da maddiker ikke er farlige.

Skulle der alligevel komme maddiker i din beholder, så overhæld beholderen med kogende vand og luk låget. Hæld vandet ud, efter det er kølet af.

Det påhviler grundejer/bygningsejer at renholde beholderen, så den er i forsvarlig hygiejnisk stand. Hvis beholderen ikke renholdes forsvarligt, kan Mariagerfjord Kommune lade den rengøre for grundejers/bygningsejers regning.

Læs mere om, hvordan du undgår lugt og maddiker i affaldsbeholderen.

Sortering og genbrug af affald

Sådan bliver dit affald sorteret og genbrugt ved Renonord. 

Kontakt


Affaldskontoret

 •  Østergade 22 9510 Arden

Opdateret 09.07.20    Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?