Bade- og bådebroer


Ændring eller opsætning af eksisterende eller nye bade- og bådebroer kræver tilladelse fra Mariagerfjord Kommune.

Vil du ændre en eksisterende bade- og bådebro eller sætte en ny op på havet (søterritoriet), kræver det, at du har tilladelse fra Mariagerfjord Kommune. En ansøgning skal være begrundet. 

Broer, der sætte op i Mariager Fjord, er også omfattet af reglerne. 

Bade- og bådebroer langs kysten må kun sættes op, hvis der er helt særlige forhold. Bådejere henvises generelt til at benytte lystbådehavnene m.v. 

Bade- og bådebroer kan efter en konkret vurdering sættes op, når de opfylder en række krav:

Broen må ikke

  • være længere end 50 m
  • være nærmere end 1 km fra nærmeste havn
  • række ind over strandarealet og dermed gøre det vanskeligt at passere den
  • forsynes med brohoveder eller sidebroer, og den skal være af almindelig kvalitet uden bygninger og lignende
  • forsynes med forbudsskilte, og der skal være nem adgang til broen.

Badebroer må som udgangspunkt ikke benyttes til bådfortøjning, ophaling af både med spil eller lignende

Broen skal

  • være offentlig tilgængelig
  • tilgodese natur-, rekreative- og trafikale m.v. hensyn

Kravene er som udgangspunkt ikke til hinder for opretholdelse og vedligeholdelse af eksisterende bade- og bådebroer af ældre dato (før 20017).

Broer i erhvervshavne eller lystbådehavne

Der gælder særlige regler for broer, der anbringes i erhvervshavne eller lystbådehavne.

Mole-lignende anlæg

Kystdirektoratet behandler ansøgning om bade- eller bådebroer, der udføres som en mole eller tilsvarende konstruktion, der hindre fri vandgennemstrømning langs lysten. Ansøgningen sendes til Kystdirektoratet, Højbovej 1, 7620 Lemvig.

Læs mere om lovgivningen på Kystdirektoratets hjemmeside.

Eksisterende badebroer

Badebroerne ved Sildehagen i Hobro, Novo-pladsen i Øster Hurup og Færgehagen i Mariager sættes ud inden den 1. juni.

Optagning af disse badebroer sker tidligst den 15. september og senest den 1. oktober.

Kontakt


Bjarke Uffe Jensen

Natur

  •  97113637
  •  

Opdateret 23.06.20    Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?