Jord

Jord

Her kan du blandt andet læse om jordforurening, forurenede grunde, byggeri og anlæg på forurenet jord, områdeklassificering, jordflytning, oprydning efter jordforurening samt 50 cm reglen.
Termostat fra olietank

Olietanke

Her kan du blandt andet læse om etablering og sløjfning af olietanke samt forhindring af uheld.
Høns

Dyrehold

Her kan du blandt andet læse om hold af husdyr i byzone, mindre dyrehold på landet samt krav om stalde, folde og læskure.
Roeg der kommer op af skorsten

Røg og lugt

Her kan du blandt andet læse om, hvad du kan gøre, hvis du oplever røg- og lugtgener.
Kat og mus

Skadedyr og nyttedyr

Her kan du blandt andet anmelde rotter på din ejendom, læse om skadedyr og nyttedyr, samt hvad du kan gøre, hvis du føler dig generet.


Støj fra byggeri på gade, mand holder sig for ørene

Støj

Her kan du blandt andet læse om, hvad du kan gøre, hvis du oplever støjgener.