Barn med sikkerhedshjelm

Forskrifter

Her finder du forskrifter for, hvordan du fx. søger om afholdelse af et udendørs musikarrangement, om du må holde høns i din have og hvor lang tid din bil må holde i tomgang.
Hønseflok på græseplæne

Dyrehold

Her kan du blandt andet læse om hold af husdyr i byzone, mindre dyrehold på landet samt krav om stalde, folde og læskure.
Kat der prøver at fange en mus

Skadedyr og nyttedyr

Her kan du blandt andet anmelde rotter på din ejendom, læse om skadedyr og nyttedyr, samt hvad du kan gøre, hvis du føler dig generet.


Mand der sandblæser en facade

Anmeldelse af midlertidige aktiviteter

Sandblæsning, pæleramning, nedrivning af bygninger og afrensning af tag mv. kan give anledning til støj- og støvgener.

 


Støj fra byggeri på gade, mand holder sig for ørene

Støj

Her kan du blandt andet læse om, hvad du kan gøre, hvis du oplever støjgener.


Roeg der kommer op af skorsten

Røg og lugt

Her kan du blandt andet læse om, hvad du kan gøre, hvis du oplever røg- og lugtgener.
Termostat fra olietank

Olietanke

Her kan du blandt andet læse om etablering og sløjfning af olietanke samt forhindring af uheld.
Jord

Jord

Her kan du blandt andet læse om jordforurening, forurenede grunde, byggeri og anlæg på forurenet jord, områdeklassificering, jordflytning, oprydning efter jordforurening samt 50 cm reglen.
Nyeste dagsordner og referater


Udvalget for Teknik og Miljø
11-08-2021 Referat Læs
Udvalget for Teknik og Miljø
07-06-2021 Referat Læs
Udvalget for Teknik og Miljø
10-05-2021 Referat Læs
Udvalget for Teknik og Miljø
14-04-2021 Referat Læs