Forskrifter


I forskriften finder du regler og vejledninger til hvordan du for eksempel søger om tilladelse til at afholde et udendørs musikarrangement, hvor længe din bil må holde i tomgang eller, hvordan du forholder dig, hvis du ønsker at holde høns i din have.

Forskrifter, regler og vejledninger

Forskriften gælder for:

  • Udendørs musikarrangementer, hvor der anvendes musikanlæg, sanganlæg og/eller instrumenter tilsluttet forstærker og højtaleranlæg.
  • Arrangementer, som skønnes at berører omkringboende naboer væsentligt.

Forskriften gælder normalvis ikke for:

  • Arrangementer med et forventet deltagerantal på under 150 personer.
  • Private fester, teltbal og lignende i forbindelse med idrætsuger, byfester m.m.

Læs mere i Forskrift for afholdelse af udendørs musikarrangementer.

 

Det er hyggeligt at have høns gående i baghaven og samtidig være selvforsynende med æg. Desværre giver hønse- og fuglehold i byområder ofte problemer i form af støj- og lugtgener. Mariagerfjord Kommune anbefaler derfor, at du orienterer dine naboer, før du etablerer hønsegård eller voliere. Placering af hønsegård eller voliere bør drøftes med din nabo.

Olie og kemikalier inkl. farligt affald skal opbevares miljømæssigt forsvarligt. Dermed minimeres risikoen for forurening af omgivelserne, hvis der skulle ske et spild af olie eller kemikalier på dit landbrug.

Kemi og sprøjtemidler skal opbevares aflåst.

Mariagerfjord Kommune stiller en række krav til en miljømæssig forsvarlig opbevaring og håndtering af olie og kemikalier, herunder farligt affald.

Læs mere i Forskrift om opbevaring af olie og kemikalier.

Sluk motoren!

Kloden forurenes af osen fra biler, så ved at undlade tomgangskørsel tager du hensyn til miljø og natur.

Læs mere i Forskrift for motorkøretøjers tomgangskørsel i Mariagerfjord Kommune.

Vil du vide mere?

Kontakt Emilie Krarup på telefon 97 11 36 54 eller mail virksomhedsgruppen@mariagerfjord.dk.

Opdateret 02.03.22    Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?