Skadedyr og nyttedyr


Læs om forskellen mellem skadedyr og nyttedyr og hvordan du får hjælp til skadedyr som rotter og rottebekæmpelse.

Selvbetjening

De forskellige skade- og nyttedyr

Læs om de forskellige skade- og nyttedyr. Find hjælp og vejledning til de forskellige arter, deres forhold og eventuel bekæmpelse.

Opdager du tegn på rotter på din ejendom, har du pligt til at indberette det til kommunen.

Det er vigtigt at bekæmpe rotter, da de er smittespredere af farlige sygdomme. 

  • Efter vi har modtaget din indberetning, vil du få besøg af den kommunale rottebekæmper tirsdag eller torsdag.
  • Du bør tilstræbe at være hjemme, når rottebekæmperen kommer. Rottebekæmperen vurderer, om der er tale om rotter og kan give dig råd og vejledning om, hvordan du kan undgå fremtidige rotteproblemer.
  • Du skal ikke betale for at få besøg af rottebekæmperen, fordi du allerede har betalt til ordningen via ejendomsskatten

Tegn på rotter kan være:

  • Rottelorte, som er sorte, aflange, runde og lidt mindre end en fingerspids
  • Piben og kradsen
  • Skarp og ubehageligt lugt af kloak eller grisestald
  • Huller i jorden tæt på et dæksel eller fundament
  • Huller ca. på størrelse med en tennisbold i vægge, gulve og paneler indendørs. 

Læs mere i Mariagerfjord Kommunes Handlingsplan for rottebekæmpelse.

Anmeldelse af rotter

Pr. 1. januar 2019 er der nye regler for rottebekæmpelse i indendørs beboelse.

Brug selvbetjeningsløsningen Anmeld Rotter som du finder øverst på siden eller kontakt Den Digitale Hotline på tlf. 70 20 00 00.

Har du rotter i weekenden eller på helligdage kan henvendelse ske via Anmeld Rotter eller pr. tlf. 21 60 38 68.

Bier er som udgangspunkt nyttedyr, som er spændende at følge på tæt hold. Frugttræer, buske og blomster bestøves, man får flere jordbær og der bliver flere frø, bær og frugter til fuglene.

Hvis du har problemer med bier i din have, kan du kontakte Danmarks Biavlerforening, som kan give råd og vejledning.

Læs mere om Danmarks Biavlerforening.

Er der larm på loftet, så kan det være en husmår, der har fundet vej derind. Husmåren er noget større end en rotte, og kan buldre temmelig kraftigt, men gnaver ikke i træværket.

Læs mere om husmåren, og hvordan man kommer af med den.

Hvepse eller rettere gedehamse kan være irriterende, men også nyttige da de tager mange fluer og skadelige sommerfuglelarver.

Ved meget store gedehamseboer, og hvis der er tale om den store gedehams, bør man udvise stor forsigtighed og eventuelt overlade bekæmpelsen til en professionel skadedyrsbekæmper.

Det er hyggeligt at have høns gående i baghaven og samtidig være selvforsynende med æg. Desværre resulterer hønsehold ofte i, at naboerne klager til kommunen. Derfor har Mariagerfjord Kommune udarbejdet en forskrift om dyrehold, der omfatter både høns, duer og andet fjerkræ.

Læs forskrift om ikke-erhvervsmæssig dyrehold.

Bynære kolonier af råger er ofte stor gene for naboerne, da rågerne er meget støjende omkring kolonierne. Det er primært i ynglesæsonen fra marts til juni, at generne er størst.

Kommunen kan, med tilladelse fra Naturstyrelsen, regulere råger på egne arealer. Lige nu er der kun råger på kommunale arealer i den centrale del af Hadsund. 

Reguleringen sker primært ved at skyde unger i perioden 1. maj til 15. juni med salonriffel. De senere år har kommunen endvidere forsøgt sig med andre skræmmeforanstaltninger, blandt andet jagt på voksne fugle, gaskanoner og overflyvning med falkoner falke. Det er kommunens mål med reguleringen, at rågerne flytter væk fra de centrale dele af byen og ud i skovene omkring byen, hvor de ikke genere.

Kommunen er løbende i dialog med Naturstyrelsens eksperter på området, så vi kan være så effektive som muligt. 

Er du generet af råger, er du velkommen til at henvende dig til kommunen, men som nævnt kan vi kun aktivt gribe ind, hvis rågerne findes på kommunens egne arealer.

Generet af råger

Kontakt Anders Horsten på tlf. 97 11 36 25 eller mail anhor@mariagerfjord.dk.

Opdateret 05.04.19    Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?