Støj


Hvis du er generet af støj fra en virksomhed, nabo eller andre aktiviteter, er det bedste at indgå en dialog med den, der forårsager problemet.

Generet af støj

At indgå dialog med den, der forårsager problemet, er som regel den hurtigste og letteste måde at finde en fornuftig løsning på. Mariagerfjord Kommune vil som udgangspunkt altid opfordre til direkte dialog, inden myndigheden inddrages.

Mange gange kan en mindre ændring i arbejdsgang eller tidspunkt for den støjende aktivitet, fjerne eller reducere problemet væsentligt.

Hvis problemet udvikler sig til en konflikt, som ikke kan løses af parterne selv, kan der sendes en klage til kommunen.

Hvad skal en klage indeholde?

Klagen skal indeholde kontaktoplysninger for dig selv og den virksomhed, person eller forening du klager over. Derudover skal klagen indeholde en nøjagtig beskrivelse af problemet og dets omfang, det vil sige hvor længe har problemet stået på, hvornår og hvor længe ad gangen. Endelig bør den dialog du har haft, inden klagens afsendelse, også beskrives.

En klage over støj sendes til Mariagerfjord Kommune, Nordre Kajgade 1, 9500 Hobro, Att. Miljøafdelingen. Du kan også sende din klage til vores mail raadhus@mariagerfjord.dk.

Hvad sker der, når kommunen modtager din klage?

  • Kommunen kvitterer for modtagelse af din henvendelse, senest 7 arbejdsdage efter den er modtaget.
  • Din klage sendes til den, der klages over, med henblik på at få en udtalelse om problemet fra sagens anden part. Der gives typisk en frist på 14 dage for at give kommentarer til sagen.
  • Hvis der modtages kommentarer til sagen, fra sagens anden part, vil du modtage en kopi af denne.
  • Sagens videre forløb fastlægges.

Kontakt


Virksomhedsgruppen


Opdateret 14.07.21    Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?