Cyklister og hest med rytter i naturen

Adgang til naturen

Der er gode muligheder for at opleve naturen på egen hånd i Mariagerfjord Kommune. Du skal blot være opmærksom på, at der gælder en række regler for, hvor og hvornår du må færdes.


MariagerF_Linddale49

Beskyttet natur

En række naturtyper er beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3. Disse naturtyper er beskyttet overalt i Danmark. I Mariagerfjord Kommune er omkring 7.000 ha beskyttet på denne måde, eller hvad der svarer til knap 10 %.
Forskelliger padder og krybdyr

Beskyttede arter

En række plante- og dyrearter er fredede. Det gælder for eksempel alle orkidéer og alle vores padder og krybdyr.
Sø og forårskov

Naturture og formidling

Se det spændende udvalg af kommunens foldere om naturture. 
MariagerF_Linddale44

Natura 2000

Siden er under opbygning.


mariager (51)

Skove

Mariagerfjord kommune ejer 5 skove, og de rummer store værdier for både mennesker, såvel som dyr og planter.


Skilt ved indgang til hundeskov

Luft din hund i hundeskoven

I hundeskovene kan hunde løbe frit inden for indhegningen.
mose med blomster og gras

Naturprojekter

Kommunen er involveret i mange forskellige projekter, som skal sikre naturen for fremtiden eller genskaber tidligere tiders natur. F.eks. Naturen - en rentabel del af landbruget.

Kvæg på græs

Naturen - en rentabel del af landbruget

Græssende kreaturer i beskyttet natur giver bæredygtig naturpleje og økonomiske incitamenter til landmænd og lodsejere.

Formålet med projektet er at vise, hvordan man kan skabe store og sammenhængende naturområder, så det kan betale sig at anvende dem til produktion af naturkød af høj kvalitet.