Cyklister og hest med rytter i naturen

Adgang til naturen

Der er gode muligheder for at opleve naturen på egen hånd i Mariagerfjord Kommune. Du skal blot være opmærksom på, at der gælder en række regler for, hvor og hvornår du må færdes.


MariagerF_Linddale49

Beskyttet natur

En række naturtyper er beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3. Disse naturtyper er beskyttet overalt i Danmark. I Mariagerfjord Kommune er omkring 7.000 ha beskyttet på denne måde, eller hvad der svarer til knap 10 %.
Efterår - blade i en bæk i skoven

Fjernelse af spærringer i vandløb

Mariagerfjord Kommune gennemfører i øjeblikket restaureringsprojekter i nogle af kommunens vandløbet, med baggrund i miljømålsloven.
DSC_0120

Fjord, hav og strand

I Mariagerfjord Kommune er du aldrig langt fra vores skønne fjord, kønne vandløb og Kattegatkysten.


Skilt ved indgang til hundeskov

Luft din hund i hundeskoven

I hundeskovene kan hunde løbe frit inden for indhegningen.
mose med blomster og gras

Naturprojekter

Kommunen er involveret i mange forskellige projekter, som skal sikre naturen for fremtiden eller genskaber tidligere tiders natur. F.eks. Naturen - en rentabel del af landbruget.

Sø og forårskov

Naturture og formidling

Se det spændende udvalg af kommunens foldere om naturture. 
mariager (51)

Skove

Mariagerfjord kommune ejer 5 skove, og de rummer store værdier for både mennesker, såvel som dyr og planter.


Vand

Vand

Her finder du flere oplysninger om drikkevand, indberetning af vandmængder og spildevand.
Vådområde

Vådområder

Projektbeskrivelser af vådområde projekter.