Cyklister og hest med rytter i naturen

Adgang til naturen

Der er gode muligheder for at opleve naturen på egen hånd i Mariagerfjord Kommune. Du skal blot være opmærksom på, at der gælder en række regler for, hvor og hvornår du må færdes.


MariagerF_Linddale49

Beskyttet natur

En række naturtyper er beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3. Disse naturtyper er beskyttet overalt i Danmark. I Mariagerfjord Kommune er omkring 7.000 ha beskyttet på denne måde, eller hvad der svarer til knap 10 %.
Efterår - blade i en bæk i skoven

Fjernelse af spærringer i vandløb

Mariagerfjord Kommune gennemfører i øjeblikket restaureringsprojekter i nogle af kommunens vandløbet, med baggrund i miljømålsloven.
DSC_0120

Fjord, hav og strand

I Mariagerfjord Kommune er du aldrig langt fra vores skønne fjord, kønne vandløb og Kattegatkysten.


Skilt ved indgang til hundeskov

Luft din hund i hundeskoven

I hundeskovene kan hunde løbe frit inden for indhegningen.
mose med blomster og gras

Naturprojekter

Kommunen er involveret i mange forskellige projekter, som skal sikre naturen for fremtiden eller genskaber tidligere tiders natur. F.eks. Naturen - en rentabel del af landbruget.

Sø og forårskov

Naturture og formidling

Se det spændende udvalg af kommunens foldere om naturture. 
mariager (51)

Skove

Mariagerfjord kommune ejer 5 skove, og de rummer store værdier for både mennesker, såvel som dyr og planter.


Fiskegarn i fjorden ved Mariager havn

Vand

Her finder du flere oplysninger om drikkevand, indberetning af vandmængder og spildevand.
Vådområde

Vådområder

Projektbeskrivelser af vådområde projekter.