Naturen - en rentabel del af landbruget


Naturen - en rentabel del af landbruget

Græssende kreaturer i beskyttet natur giver bæredygtig naturpleje og økonomiske incitamenter til landmænd og lodsejere. Det skal nemlig være en god forretning, at værne om værdifulde naturområder. Det er ideen bag projektet ”Naturen – en rentabel del af landbruget”, som VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN støtter med 8 mio. kr.

Formålet med projektet er at vise, hvordan man kan skabe store og sammenhængende naturområder, så det kan betale sig at anvende dem til produktion af naturkød af høj kvalitet.

Det er Mariagerfjord Kommune, Naturstyrelsen Himmerland, Agri Nord, LMO og Nordic Beef, som står bag projektet, som i løbet af de næste 5 år skal binde nogle af Danmarks allermest attraktive naturområder sammen til gavn for naturen og de lokale landmænd, som får nye muligheder for at udvikle deres bedrifter.

Projektet er lokalt forankret i området omkring Mariager Fjord og tager udgangspunkt i den lokale natur, de lokale landmænd og et lokalt slagteri.

Projektet tager hånd om en vigtig udfordring for naturforvaltningen i Danmark, nemlig at de beskyttede naturområder med rige plante- og dyreliv er forholdsvis små og få. Faktisk er Danmark det land i EU, der har den laveste andel af beskyttede naturområder, nemlig blot 8 procent.

Fakta om projektet

”Naturen – en rentabel del af landbruget” har et samlet budget på 9 mio. kr. Heraf bidrager VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN med 8 mio. kr. Projektet begynder i foråret 2016 og løber frem til 2021.
 
Projektet tager udgangspunkt i naturområderne ved Kielstrup Sø, Villestrup Ådal nord for Mariager Fjord og Kastbjerg Ådal syd for Mariager Fjord. De tre områder er, såkaldte Natura 2000-områder og indgår i et netværk af internationale naturbeskyttelsesområder. Det er hensigten, at erfaringerne fra projektet kan bruges i resten af landet, så det kommer naturen, landbruget og erhvervslivet til gode.

Kontakt


Peter Brinkmann Kristensen

Natur

  •  97113739
  •  

Opdateret 06.11.20    Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?    

mose med blomster og gras

Naturprojekter

Kommunen er involveret i mange forskellige projekter, som skal sikre naturen for fremtiden eller genskaber tidligere tiders natur. F.eks. Naturen - en rentabel del af landbruget.