Spændende muligheder for at benytte en af vore mange naturture


Mariagerfjord Kommune rummer en særdeles rig og varieret natur, som vi gerne vil vise frem til borgere og turister. Derfor arbejde vi på at sikre gode muligheder for at besøge og lære mere om de mange naturområder. Kommunen afholder bl.a. en række offentlige arrangementer i løbet af året, ligesom vi laver foldere og informationstavler i fredningerne og de kommunale skove.

Naturvejledning

Til at formidle den spændende natur har kommunen ansat en naturvejleder

Naturvejlederens arbejde spænder lige fra arrangementer for skoleklasser, børnehaver mv. til offentlige ture for borgere og turister.

Offentlige arrangementer annonceres på naturvejlederens hjemmeside. 

Naturture

Derudover afholder kommunen hvert år en række offentlige ture, hvor vi fortæller om det daglige arbejde med kommunens natur.

Det kan f.eks. handle om naturpleje, arbejdet med de kommunale skove, naturgenopretningsprojekter eller kampen mod de invasive arter.

Turene annonceres på kommunens hjemmeside. 

På Rold Skov Natur- og Kulturcenters hjemmeside finder du en oversigt over alle naturture i Himmerland

Informationsmateriale

Udover ture sørger kommunen for at udarbejde foldere og informationstavler i flere fredninger og i de kommunale skove. Herunder kan du se et udvalg af foldere.

For at skabe et overblik over de mange muligheder, har vi samlet alle ruter, både for gående og cyklister, i folderen "Vandrestier og cykelruter". Du er velkommen til at printe folderene ud, men du kan også finde dem på biblioteker, turistbureauer og på de fire rådhuse.

En særlig folder er Mariagerfjord-ruten. Den beskriver en cykeltur på i alt 60 km, og undervejs kommer du gennem nogle af de fineste landskaber i kommunen. 

Mange steder kan du også finde information ude i landskabet, i form af tavler, plancher, audioguider mv. Kommunen arbejder løbende på at lave information til nye områder samt at vedligeholde og opdatere det eksisterende.

Har du kommentarer eller bemærkninger til tavler og lignende, er du meget velkommen til at kontakte kommunen.

Kontakt


Anders Horsten

Natur

  •  97113625
  •  

Kenneth Jensen

Natur

  •  97113624
  •  

Opdateret 10.03.21    Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?