Besøg kommunens skove – alene eller i større grupper


Du er meget velkommen i kommunens skove døgnet rundt og året rundt. I alle skovene er der markerede ruter, og flere steder er der bænke, hvor du kan tage dig et hvil og nyde udsigten. Der er shelters til fri overnatning i Hobro Østerskov og Hørby plantage.

Kommunens skove er også åbne for større arrangementer, men af hensyn til planlægningen er det vigtigt, at du først søger om tilladelse til dit arrangement. Det kan du gøre ved at kontakte kommunen.

Naturværdierne i skovene

Kommunen forvalter skovene, så dyr og planter også tilgodeses. I Hobro Østerskov kan du for eksempel finde skovgræsning i ”egekrattet”, som betyder at der kommer lys og luft til skovbundens planter og dyr. Herudover kan du finde døde og væltede træer, som giver levesteder for en mangfoldighed af liv som spætter og biller. I denne sammenhæng skaber rod og uorden altså nye og spændende levesteder til gavn for naturen.

Mariagerfjord Kommune har lavet en skovvision for de kommunale skove. Visionen beskriver, hvorledes de kommunale skove skal udvikles, så de både tilgodeser de mange besøgende i skovene, ligesom de skal fungere som levesteder for en mængde dyr og planter.

Vil du læse mere om den mangfoldige natur i de kommunale skove, kan du læse i rapporten Natur i Mariagerfjord Kommunes skove, som beskriver en grundig gennemgang af de større skove. 

Læs mere i skovvisionen.

Læs mere om Natur i Mariagerfjord Kommunes skove.

 

 

 

 

 

Kontakt


Kenneth Jensen

Natur

  •  97113624
  •  

Opdateret 20.04.21    Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?