Kloakrør med spildevand der ledes ud i en sø

Spildevand

Spildevand omfatter alt vand, der afledes fra beboelse, erhvervsvirksomheder, bebyggelse i øvrigt samt fra befæstede arealer.Rent drikkevand

Drikkevand

Drikkevandet bliver leveret fra almene vandværker, distributionsvandværker og ikke-almene vandforsyninger.

Ca. 1.350 ejendomme bliver forsynet med drikkevand fra egen boring.


COLOURBOX11916724

Indberet vandmængder og pejlinger

Indberet dine oppumpede vandmængder og pejlinger.


Renseanlæg

Renseanlæg

Mariagerfjord Vand, Rebild Forsyning og Vesthimmerlands Forsyning ønsker i fællesskab at udbygge Mariagerfjord Renseanlæg.