Rent drikkevand

Drikkevand

Drikkevandet bliver leveret fra almene vandværker, distributionsvandværker og ikke-almene vandforsyninger.

Ca. 1.350 ejendomme bliver forsynet med drikkevand fra egen boring.


børn der bader på stranden

Badevand

Badevandskvaliteten i Mariagerfjord Kommune er udmærket.

Læs mere om  badevandskvaliteten, badevandsflag og badesikkerhed.

COLOURBOX11916724

Indberet vandmængder og pejlinger

Indberet dine oppumpede vandmængder og pejlinger.


Kloakrør med spildevand der ledes ud i en sø

Spildevand

Spildevand omfatter alt vand, der afledes fra beboelse, erhvervsvirksomheder, bebyggelse i øvrigt samt fra befæstede arealer.