Rent drikkevand

Drikkevand

Drikkevandet bliver leveret fra almene vandværker, distributionsvandværker og ikke-almene vandforsyninger.

Ca. 1.350 ejendomme bliver forsynet med drikkevand fra egen boring.


COLOURBOX11916724

Indberet vandmængder og pejlinger

Indberet dine oppumpede vandmængder og pejlinger.


Kloakrør med spildevand der ledes ud i en sø

Spildevand

Spildevand omfatter alt vand, der afledes fra beboelse, erhvervsvirksomheder, bebyggelse i øvrigt samt fra befæstede arealer.Selvbetjening

Find selvbetjeningsløsning

Nyeste dagsordner og referater


Udvalget for Teknik og Miljø
11-06-2018 Referat Læs
Udvalget for Teknik og Miljø
07-05-2018 Referat Læs
Udvalget for Teknik og Miljø
11-04-2018 Referat Læs
Udvalget for Teknik og Miljø
05-03-2018 Referat Læs